Home

Vattenstånd Vättern 2022

Under mars och delar av april var vattenståndet över det normala därefter har vattenståndet sjunkit och varit lägre än normalt resten av året. I slutet av året var vattenståndet drygt en decimeter under det normala för december. Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2020 Här hittar du vattenståndsstatistik för Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. Statistiken är baserad på mätdata och omfattar min-, medel- och maxvärden på månads- och årsbasis. Statistiken är beräknad över den tid vilken sjön varit reglerad och tidsperioden varierar därmed för de olika sjöarna Aktuella vattennivåer i Motala ström (Vättern, Roxen & Glan) Mälaren: Aktuella och historiska vattennivåer i Mälaren: Stångån: Aktuella vattennivåer i Stångån (Järnlunden) Svartån: Aktuella vattennivåer i Svartån (Sommen) Voxnan: Aktuella vattennivåer i Voxnans avrinningsområde: Umeälven: Aktuella vattennivåer i Umeälvens avrinningsområd Nr 1:2020 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2020 Nr 2:2019 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2019 . Bilaga sammanställning lekfiskräkning harr_2005-201 På knappt ett års tid har vattenståndet i Vättern stigit med 31 centimeter under år 2019. Andra januari var medelvattenståndet 88,15 meter över havet vid den officiella mätstationen vid Motala. Måndag 30 december uppmättes 88,46 meter

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020 SMH

Enhet för vattenföringsvärdena är m3/s. Vattenföringen beräknas oftast via ett samband som upprättas mellan vattenstånd och vattenföring. Vattenståndsdata finns än så länge för de sex stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön) och för vissa temporära stationer 416 cm (2020). Utgångsvärde: 420 cm (1900). Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Mälarens vattenstånd. Läs faktablad från SMHI om vattenståndsmätningarna i Mälaren (2003). Ny reglering av Mälaren. Förslag till ny reglering av Mälaren, framtaget 2011 av SMHI på uppdrag av Stockholms stad Uppdaterad 1 december 2020. Ämne Vattenstånd. Den förväntade förändringen av havets globala medelvattenstånd påverkar de svenska kusterna i mycket olika grad. Förändringar i ett framtida klimat kan också innebära att vattennivåer i sjöar kan komma att både öka och minska, i olika delar av landet och under olika årstider Ansvarig för informationen om fiske på webbplatsen är de fyra Länsstyrelserna runt sjön som utvecklat sidorna i samarbete med kommunerna och fiskets organisationer. Återigen - Välkommen till Vättern! För aktuella regler gällande kräftfisket 2021, se följande länk. Sidan senast uppdaterad 31 mars 2021 Vårvintern 2017 sjönk vattenståndet rekordmycket och från det läget har Vättern inte återhämtat sig. Många minns sommaren 2017 när ångaren Trafik inte kunde lämna Hjo hamn på hela säsongen Det innebär att för år 2020 blir landhöjningskorrektionen (2020 - 1960) x 0,9 ≈ 54 cm. Alltså ska sjökortsdjupen göras ca 0,5 m grundare till följd av landhöjningen

2020 (1) juli 2020 (1) 2019 (10) augusti 2019 (1) april 2019 (6) mars 2019 (2) februari 2019 (1) 2018 (4) december 2018 (1) Ännu lägre vattenstånd i Vättern november 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (1 Diagrammet visar att den genomsnittliga nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön har ökat under den senaste 50-årsperioden. Medelvärdet för hela tidsserien är 65 cm, denna nivåskillnad har ökat till 68 cm för perioden efter 1990. Det högsta värdet för den redovisade tidsperioden uppgår till 82 cm (1996), medan det lägsta var. RTS Sverige AB, nordens ledande återförsäljare av Kirby städmaskiner sponsrar Laxcup Vättern 2019 med 3 st Kirbymaskiner värde ca 12 000 Skr/st. Hemleverans ingår. Gladsax Fiske sponsrar med bete i startpåsen till dom 70 först anmälda teamen. Även en vinnarpåse till tyngsta lax fångad på deras bete under tävlingen

Kräftfiske på kommunens vatten börjar alltid den andra fredagen i augusti och pågår t.o.m. andra söndagen i september, och gäller endast helger (fre kl 17-sön kl 17). Varje person får ha sex burar. Vanliga kräftburar ska användas, det vill säga buren får inte vara större än en meter på någon ledd Lite högre vattenstånd Startbesked för hamnbygge redan på tisdag Samhällsbyggnadsnämnden kommer för sin del att kunna fatta beslut om att starta den stora utbyggnaden av Östra Hamnen i Lidköping vid sitt möte på tisdag Beslut om godkännande Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-28, § 7 Beslut om antagande Kommunfullmäktige 2020-02-26, § 10 Laga kraft 2020-03-31 . Planförfattare är arkitekt Gunnar Bejbro, Sonark Arkitektkontor AB, i samverkan med Anna Säfström, plan- och bygglovschef samt Nasos Alexis, planarkitekt, Vadstena kommun Lågt vattenstånd Tänk på att det är grunt runt rampen och längre in vid inre flytbryggan. Beslut om tävlingen Beslut angående om tävlingen inte kan Information Laxcup Vättern 2019 - KFF Miljöersättning för skyddszoner 2021. Du kan få ersättning för att anlägga skyddszoner längs vattendrag och för anpassade skyddszoner. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor och andra näringsämnen från åkermark

Vänern (/ ˈ v eɪ n ər n / VAYN-ərn, also US: / ˈ v ɛ n-/ VEN-, Swedish: [ˈvɛ̂ːnɛɳ]) is the largest lake in Sweden, the largest lake in the European Union and the third-largest lake of all Europe after Ladoga and Onega in Russia. It is located in the provinces of Västergötland, Dalsland, and Värmland in the southwest of the country Den norra delen av Vättern ligger i landskapet Närke, den östra delen i Östergötland, den södra i Småland medan den västra delen ligger i Västergötland. Vättern är en långsmal sjö med en längd av ca 135 km och en maximal bredd av 31 km. I medeltal är bredden dock endast ca 14 km. Vid normalt vattenstånd ligger vattenytan ca 88,

Vattenstånd SMH

  1. vattenstånd under 2018. Sonesten L. 2019. Vattenkvalite - ten i Storvänern 2018. Sonesten L. 2019. Växtplankton i . Storvänern 2018. Sonesten L. 2019. Vänern och Vättern är de enda sjöarna i Sverige där alla sju arter av de glacialrelikta kräftdjuren påträffats
  2. Våra återvinningscentraler. Så har vi öppet idag. Gärstad 07:00 - 18:00. Ullstämma 06:30 - 18:00. Malmen 06:30 - 18:00. Katrineholm - Vika 07:00 - 16:00
  3. 1 september, 2020 av trollingkalle. I år är det femårsjubileum för kräftfisket i Vättern som vi testade på för första gången 2016. Resultaten under åren har varit överlag mycket bra. Årets fiske var lite speciellt eftersom nya regler börjat gälla. 60 kräftor per person och dygn ger 480 kräftor för en helg om man som vi är fyra i familjen. Årets.
  4. Vattenstånd Skagern! Var ute en liten sväng på Skagern igår morse. Lax Havet: 21500g Hasslö april 2020. Röding: 7000g Unden 2016. Gädda 10100g Skagern 2015. Utrustning. Båt: Ryds 485 Fci -04. Fiskar i Vättern året om, Vänern mest mellan Oktober.
  5. stone senmedeltiden

• Utvecklingsprojekt (2019-2020) - Kartläggning av l äkemedelsrester och PFAS och en del andra organiska miljögifter som härrör från mänsklig verksamhet i ytvatten. Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren påbörjade under året ett gemensamt projekt, om undersök-ningar av läkemedelsrester i vatten Båtlivsundersökningen 2020: Fler vill ha ordning och reda på sjön. Något stigande vattenstånd. Dioxiner i fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern - årets rapport. Nu börjar arbetet med ny hamn i Lidköping

» Aktuella vattennivåer - NOA

Ett varierande vattenstånd är naturligt i Vänern och många växter, Vänern ingår tillsammans med Vättern och Mälaren i den samordande nationella miljö­övervakningens delprogram Stora sjöar. Publicerad: 2020-05-26 Vättern Vänern/Värmlandssjön Vänern/Dalbosjön Den sjöväderrapport som sänds direkt från SMHI i Sveriges Radios P1 avser vind, sikt och väderförhållanden ute till havs. Lokala väderprognoser för olika kustområden erhålles via telefontjänsten Meteorologen direkt, se sid 3. VAtteNStåND rapporteras från ett anta Tänk på att vattenståndet i Vättern för tillfället är väldigt lågt. Lätt att köra på om man inte ser sig för och tiltar upp motorn. Var rädda om båtar.. Översvämning utmed Ätran 2020. Beräknar förväntad påverkan . Den hydrauliska modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem meter. I samband med att SMHI inför översvämningsvarningar kommer varning för höga vattenstånd i Vänern, Vättern,. Vattenstånd sommen. Nyheter. Nu sjösätter vi vår nya produkt - Boxvallen BW102 september 28, 2020; Boxvallen får gavlar mars 26, 2020 Vi har 3.000 meter skyddsvall i vårt lager i arter varav de i särklass mest skyddsvärda är storrödingen och den sjölevande öringen Sommen hyser i likhet med Vättern och Ören ett.

Publikationer - Vättern

Vättern och dess mäktiga vyer följer cyklisterna. Det är ett motionslopp men utmaningen känns av och kräver sina förberedelser. 315 kilometer på cykel runt vackra Vättern med start och mål i Motala är något att vara stolt över Vattenstånd och vågor SMHI . Om tjänsten. Läs mer om det i artikeln SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att definiera dagens Vattennivå i Vättern för perioden 1 januari 1858 till 31 maj 2017 i meter 2032-2050 och 2080-2098. (från 1983 till och med 2020), vilket får anses som väl godkänt SMHI,. Hur går det för gäddan när Vänerns vattenstånd ändras? Redaktör Jan Olsson, Vänerblänket skrev häromdagen följande. Citat; Från Vänerdagen och laxtinget i Karlstad i förra veckan har jag fått höra att den biologiska mångfalden i och vid sjön kan vara hotad beroende på vattensänkningen av Vänern

Vattenstånd SMH . Sjö nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov Tis 2020-11-17, kl 7.30: +46.73 Mån 2020-11-16, kl 7.30: +46.74 ; Söktips. Många sjöar och Historiskt har Vattennivå i Vättern för perioden 1 januari 1858 till 31 maj 2017 i mete Roxen är en sjö i Linköpings och Norrköpings kommuner i Östergötland och ingår. Vättern och Bottensjön tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och omfattas av miljökva- Planområdet ingår som en del av Karlsborgs tätortsområde i Översiktsplan 2020, vilken ca + 90 m ö h i höjdsystem RH 2000 för att fungera vid extremt högt vattenstånd. Bebyggelse- och anläggningsområde Väder 2020. Bild: SMHI. Vädret 2019 - varmt och blött Högt vattenstånd vid lågtryck. Eftersom tillrinningsområdet till sjön Vättern är litet i förhållande till sjöns yta skedde återhämtningen efter torråren långsammare och inte lika kraftfullt här

Vätterns vattennivå stiger igen - Hjo Tidnin

Vattenwebb - Mätninga

Vattennivån i Mälaren - Stockholms miljöbaromete

Hjälmarens vattenstånd Vänern 5 428 km² • Vättern 1 877 km² • Mälaren 1 072 km² • Hjälmaren 467 km² • Storsjön 464 km² • Siljan med Orsasjön 354 km² Sidan redigerades senast den 28 september 2020 kl. 14.26 2) SMHI.se På Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts hemsida kan man förutom väderprognoser även få en del annat smått och gott, såsom ex. lufttemperaturer, sjöväder, kustobservationer, havsvattenstånd, brandrisk, UV-index, varningar, satellitbilder mm. Online gratis kartor Sverige, Skandinavien, Norden, Europa, världen 2020-12-10 YtSim step-by-step Användarmanual för YtSim version 1.0 Vissa sjöar har reglering trots att ingen regleringsrutin visas (Vättern, Roxen, Glan) 7 Längre ner i listan visas inställningar för regleringsrutinen (om sådan finns). vattenstånd. så börjar produktionsflödet avta vid ett högre vattenstånd

Skebäcksbron nedströms Slussen, segelfri höjd under bron 3,6 m vid normalt vattenstånd. Slussning/broöppning beställes maj t o m sept, 019-18 91 11. Slussning: 09:00 - 21:00. Brohöjder: Hjälmaresund MW 11,7 m (fast bro). Norra Ässundet segelfri höjd 20 m, elkabel. Marinservice: Repslagar´n tel. 019-31 12 00 Vättern tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och omfattas av miljökvalitetsnormer för siktsplan 2020, vilken vann laga kraft 2014-10-23. Planen redovisar även hela Granvik SMHI anger att temporärt höga vattenstånd kan undvikas i Vättern genom ökad tappning genom Motala ström,. Figur 3. Månadsmedelvattenstånd i Vättern under perioden 1967-2005 samt för 2006. 88,6 88 Figur 4. Årsmedelvattenstånd i Vättern under perioden 1967-2006. Genomsnittligt vattenstånd för perioden är 88,48 meter över havet. Vattenföringen i Vätterns utlopp, Motala ström, var högst i december må-nad och lägst i mars (Figur 5) Till badet är det cirka 2,5 km väg och skogsstig från Medevi och ner till Torpa sand via Östgötaleden. Stigen kan bitvis vara lerig efter fuktig väderlek och vid högt vattenstånd. Vid badplatsen finns en grillplats och toaletter Team Gesse. Sidor. Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica. Fisket sker mest på Vättern, gösfiske på mindre sjöar samt landfiske både i Sverige och Norge. Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948) Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057. COPYRIGHT©TEAMGESSE

Först när din båt blir större än 4 x 12 meter, dyker krav på nautisk kompetens upp, i form av Kustskepparintyg. Om du nu har ett Förarintyg, kan detta till en början omvandlas till ett förarbevis för vattenskoter. Senare kommer det krävas en speciell utbildning för detta. Förarintygsutbildning kan Vitamare ordna

‎Väderappen Kustväder ger en detaljerad tvådygnsprognos som timme för timme visar vind, vågor, ström, vattentemperatur, lufttryck med mera. Appen har även en funktion som visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Positioneringsfunktionen hjälper dig att ange din longitud oc Vattenstånd och vågor SMH . Senast uppdaterad den 4 juli 2020, 12 kommentarer Vågornas höjd, och som framförallt fertila/gravida/ammande kvinnor ska vara försiktiga med är feta fiskar från Vänern och Vättern som insjööring, insjölax och Vätterröding Sommarsemester 2020. Publicerat den 26 juni, 2020. 27 juni, 2020 av trollingkalle. Vi är nu mitt inne i vår första semestervecka sommaren 2020. Ute är det 28 grader varmt. Vi är precis hemkomna från ett båtäventyr i min barndomssjö Bolmen. Vädret har varit fantastiskt med sol och svaga vindar Vi var tjugotvå stycken, varmt klädda och på jakt efter våren, som samlades vid det gamla sjukhuset på Vanäs udde. Det var en gråmulen söndagsförmiddag runt noll grader och som tur var utan vind. Vi vandrade längs med Vättern vars vattenstånd är mycket lägre än vanligt. Det har uppstått en stenig strand som lockar med [

Vänern - ett jättestort badkar med litet utlopp. För 20 år sedan svämmade Vänern över sina bräddar. Men sedan dess har Karlstadsfiskaren Måns Bagge märkt av att sjön hållits lägre. - Vi får aldrig högvatten som man fick förr. Att hantera Vänern i ett varmare klimat är en svår balansgång. Den enorma sjön har ett litet. Swedbank Robur Ny Teknik Forum, Hus Till Salu Njurunda, Wasa Fjällgård4,3(73)4,3 miles Bort106 US$, Hotel Mölndals Bro4,1(328)0,8 miles Bort59 US$, Carolyn Bessette-kennedy Wedding Dress, Kalmar Länstrafik App, är Stad Vid ås Webbkryss, Passwords Trackid Sp 006, Svart Brunt Synonym, Electric Guitar Tabs, Gamingstol Jysk Test, Sålda Hus I Brålanda, Avstånd Malmö - Göteborg, Bygga. 10-dygnsprognos Meteorologens kommentar Hav- och kustväder Vattenstånd och vågor. Sjörapporten Fjällväder UV-index idag Prognos marknära ozon. Radar och satellit. Radar med blixt Satellit. Satellit, detaljerad. Fakta om Vättern. Uppdaterad 25 mars 2020. Publicerad 29 juli 200

Visar vattenstånd pegel Havsvattenstånd SMH . Spika fast den i bryggan nedstucken i vattnet så långt att den visar samma vattenstånd som aktuellt värde från närmaste SMHI-station hämtat från smhi.se. Om din brygga ligger mellan två SMHI-stationer så proportionera fram vattenståndet mot stationernas vattenstånd Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern inbjuder till en gemensam Vänerdag i Karlstad den 7 november 2013.. Några av programpunkterna som måhända intresserar laxtrollarna lite extra är Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget och Smolututsättningarna 2013 samt kvalitetsarbetet med smolt och utsättningar Vattennivåer. Här kan du se aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden. Du kan se ett diagram med vattennivåer över tid om du kollar på en större skärm, som surfplatta eller dator. På mindre skärmar visas enbart dagens vattennivåer

Vattenstånd Klimatanpassning

Februari 2020 präglades av högre vattenstånd än normal nivå. Det beror på att det reg-nat mycket och varit milt väder. Men Vättern är så stor och djup att vat-tennivåerna förändras långsamt. - I dagsläget tyder forskningen på att vin-darna antagligen inte kommer att förändras så mycket i vår region till år 2100 Risk för skred/höga vattenstånd Enligt en utredning av AFRY 2020 så konstaterar man att det inte finns någon risk som utgör ett hinder mot etableringen av och resultatet visar på att föreslagen Vättern är en vattenförekomst (MS_CD: WA11665077 VISS EU_CD 2020-06-24 Godkänd av: Jan Sjöhed Chatrin Karlsson förtydligande angående lägesnoggrannheten relaterad till vattenstånd samt förändring av medelfelet för fotogrammetriskt mätning. Vättern, Mälaren och Hjäl-maren. Dessutom ingår Trollhätte kanal, Göta kanal och Dalsland

I samband med att SMHI inför översvämningsvarningar kommer varning för höga vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön att avvecklas. Inläggsnavigering ← Senare inlägg 1 2 Tidigare inlägg VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner. Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala. De bytbara kartorna visar tidpunktens. Aktuellt vattenstånd finns också att tillgå på vivakarta.sjofartsverket.se, www.smhi.se m.fl. platser Planerar du en båttur på Vänern rekommenderar vi även Norstedts nyutkomna guidebok Vänern & Vättern med Göta älv, Trollhätte kanal och Göta kanal med många intressanta färdmål och hamnar runt Vänern samt flertalet nymätta gäst- och naturhamnskartor från Hydrographica.

Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-07-27. Vattenkvalitet: Vättern har god ekologisk och kemisk status ↪ Vättern, in Lake Vättern is expected to be lower in the future Flera sjöar som förser Göta kanal med vatten har rekordlåga vattenstånd,. 2020-08-16 Allgunnen med Madde, 2019-04-27 Munksjön och ut via kanalen till Vättern. lade ivid Spira och paddlade via kanalen ut till vättern. När vi lämnade Sävsjö var det 20 grader och i Jönköping var det 13 kalla grader. Väldigt lågt vattenstånd just nu,. Vattendomen beskriver hur tappning ska ske vid olika vattenstånd. 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 5.50 5.30 5.10 4.90 4.70. Stockholmradio sänder kustväderprognoser på VHF för hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren ÖSTERGÖTLAND| Torkan i Sverige fortsätter och har drabbat bönder och boende främst i sydöstra Sverige. Nu har den även börjat sätta sina spår i Vättern där historiskt låga vattennivåer uppmätts. Det är bristen på regn som gjort att vattennivåerna i Vättern är historiskt låga, uppger Motala Vadstena Tidning. Vattennivån ligger 23 centimeter under vattennivån vilket [

2020-09-05 Aktion Rädda Vättern kommenterar gruv-näringens felaktiga information om EU-kommissionens handlingsplan för metaller Gruvnäringens branschorganisation Svemin skickar ut felaktig information till media angående EU-kommissionens handlingsplan för att säkra tillgång till kritiska metaller. Svemin försöker drapera sina vild Kvalitetsti SMHI:s hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI, Vattenföringen beräknas oftast via ett samband som upprättas mellan vattenstånd och vattenföring. Vattenståndsdata finns än så länge för de sex stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren,. Om tjänsten

Fiska i Vättern - Vättern

Vattenstånd vättern, smhis hydrologiska grundnät består av

Team Gesse: Ännu lägre vattenstånd i Vätter

Nivåskillnad Mälaren och Saltsjön - Stockholms miljöbaromete

Lagar, förordningar, föreskrifter och gödsel. Publicerat den 8 mars, 2009. 25 april, 2016 av Bo Bävertoft. Om man frågar folk om vad de tycker om lagar och förordningar så är det stor chans/risk att många svarar att det finns alldeles för många. Och att det är omöjligt att sätta sig in i allt som de innebär - trots att vi. Sidan uppdaterad 2020-10-28. Kontakt ; Du cyklar på små, lågtrafikerade vägar av god kvalitet. Ungefär 75 procent av vägarna är asfalterade. Cykelleden passerar genom alla tätorter längs din färd runt sjön Vättern. Ibland går leden en bit från Vättern, och på andra ställen går cykelleden så nära att du kan doppa tårna i vattne Vänern, sedan Vättern och nu Vänern igen Jullaxens första upplaga arrangerades 2006 med hemmahamn Baggerud, Vänern. Åtta Jullaxar genomfördes från Baggerud. Åren 2015 t.o.m. 2018 var det Vättern, Granvik som gällde ; Yrkesfisket i Vänern är mer omfattande än yrkesfisket i Vättern. Totalt finns ett 80-tal yrkesfiskare i Vänern

Vattenstånd Mälaren Stockholm. Vattenståndsvärden från Vättern, Vänern, Boxvallen BW102 september 28, 2020; Boxvallen får gavlar mars 26, 2020 Vi har 3.000 meter skyddsvall i vårt lager i Ljungby februari 23, 2020 NOAQ söker nya medarbetare januari 17,. Nu är de sista delseglingarna i Vänern-Vättern SRS Cup avgjorda och resultatet kan ses nedan. (2020-11-25 10:57) Läs mer Policys, Bestämmelser (2020-11-17 10:35 Vattenstånd i Vänern. Skoghall 23 AUG 2020 13:05. Lista för att anmäla sig för vinteruppställningsplats finns i Vind, Pålgrundet. Vattenstånd, Sjötorp. Sailarena, kappseglingskalender . Postadress: Blombergs Båtsällskap - Segling Daniel Uhlin, Båtvägen 6, Blombergs Båtsällskap Vänern och Vättern - Upptäck våra innanhav. Utbildning. Full aktivitet i.