Home

Funktionella grupper Ehinger

  1. Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m
  2. Läs mer om ämnesklasser och deras funktionella grupper på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/mer-om-organiska-reaktioner/sammanfattning-..
  3. Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper; Läge för förväxlingar? Biomolekyler. Biomolekyler: Vad du behöver kunna från Kemi 1; Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Biomolekyler; Fetter och andra lipider; Mono-, di-, oligo- och polysackarider; Reducerande och icke-reducerande sockerarter; Varför är fruktos reducerande
  4. Funktionell grupp: Ketogruppen. Kan skrivas R 1-C(O)-R 2; R 1, R 2 är kolvätegrupper; Propanon (aceton) Den enklaste ketonen; CH 3 C(O)CH 3, Användningsområden: Lösningsmedel (lim, lacker - till exempel nagellack) I acetylengastuper; Utgångsämne för syntes av bisfenol A till epoxiplaster. Namngivning av ketoner. Slutar på -o
  5. Xylen. Bensen med två metylgrupper, alltså dimetylbensen. Det finns tre isomerer av xylen: Orto-, meta- och paraxylen. Lägg märke till namngivningen: Det kallas att metylgrupperna sitter i. orto-position när de sitter på kol nr. 1 och 2. meta-position när de sitter på kol nr. 1 och 3
  6. er av Magnus Ehinger Nitroföreningar och organiska nitrate

Sammanfattning - Ämnesklasser och funktionella grupper

Till kolvätekedjan kan det även finnas andra kombinationer av grundämnen bundna. Dessa kallas då funktionella grupper och ger molekylen dess egenskaper. Nedan finns en kort genomngång av de vanligaste funktionella grupperna. Du förväntas kunna känna igen dessa och översiktligt redogöra för deras egenskaper Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper senast uppdaterad lördag, 07 november 2020 19:21 | av magnus ehinger | skriv ut videogenomgång ( flippat klassrum ). Funktionella grupper och biomolekyler den 23 januari 2019 09 25 funktionella grupper i biomolekyler funktionella grupper bestammer molekylers specifika. 6 Karboxylsyror - Magnus Ehinger Aromatiska karboxylsyror. Dikarboxylsyror. Hydroxisyror - Magnus Ehinger Organisk kemi 1h karboxylsyror- Niklas Ulin 6. Estrar och fetter Estrar och fetter - Magnus Ehinger Organisk kemi fetter - Niklas Ulin 7. Aminer och nitroföreningar Aminer - Magnus Ehinger Nitroföreningar - Magnus Ehinger Ämnesklasser - Funktionella grupper Funktionell grupp - den del av en organisk molekyl som ger ämnet dess karaktäristiska egenskaper - vid syntes är det den funktionella gruppen som reagerar Ämnesklass -grupp av ämnen med samma funktionella grupp Del av molekyl som inte är en funktionellgrupp kan ibland förenklat betecknas med ett

OBS! DEN HÄR VIDEON ÄR UTDATERAD, och har ersatts med videon på den här länken istället: https://youtu.be/v4ExSQF0k4ALäs om kolväten och halogenalkaner på ht.. Suffixet här är den viktigaste funktionella gruppen, och det är att det är en alkan, alltså -an som suffix. Prefix Stam Suffix. 2,5-dimetylheptan . Detta är det kompletta namnet på föreningen: I fall vi har flera olika sorters substituenter så placeras de i bokstavsordning. 2-etyl-1-klor-3-metylheptan Suffi 6.2.1 Identifiera vilka grupper som är huvudfunktion (viktigaste funktionell grupp) och vilka som ska betraktas som substituenter i molekylerna nedan: (5.2.2) OH O N a) b) c) d) Br e) HO OH O O f) g) O O O H O h) i) H OHO OH OMe O HO j) k) N3 H N O F En vanlig indelning är svampar, växter och djur. De som inte passar i dessa grupper hamnade förr i gruppen protista. Till protista hör encelliga alger, urdjur och slemsvampar. I modern systematik hittas dessa organismer i varsitt eget rike. Stam - Inom djurriket finns ungefär 35 olika stammar Organisk kemi är alltså den gren av kemin som handlar om kemiska ämnen som innehåller kolatomer, medan oorganisk kemi handlar om kemiska ämnen utan kolatomer. (Ett fåtal ämnen räknas av traditionella skäl som oorganiska, trots att de innehåller kolatomer. Exempelvis diamant, grafit, koldioxid, kolmonoxid och kolsyra.

Kurser > Kemi 2 - Ehinge

  1. Istället för tanken på detta koncept baserat på en uppsättning teorier, observeras och bestäms funktionella grupper direkt av forskningsspecialister. Det är viktigt att denna information bevittnas från första hand för att anges som användbara bevis. Beteende och övergripande bidrag till andra är vanliga nyckelpunkter att leta efter
  2. Magnus Ehinger. Syror och baser är protolyter. När jämviktssystem späds, komprimeras eller temperaturen ändras. Sammanfattning - Ämnesklasser och funktionella grupper
  3. dre grad av. Funktionella grupper ( mnesklasser) f 2 2010 emm ex. ch3ch2 cl h2o
  4. Funktionella grupper är grupper av atomer som finns i molekyler som är involverade i de kemiska reaktioner som är karakteristiska för dessa molekyler. Funktionella grupper kan avse vilka molekyler som helst, men du hör vanligtvis om dem i samband med organisk kemi

Aldehyder och ketoner - Magnus Ehingers undervisnin

Aminosyror brukar vanligen delas in i grupper efter sidokedjornas egenskaper: sura, basiska, hydrofila (eller polära) och hydrofoba (eller opolära). Alla aminosyror är amfolyter, då den både kan ta upp och avge protoner. Karboxylgruppen kan avge en proton till amingruppen, då aminosyran bildar en amfojon, även kallat zwitterjon Funktionella grupper är små grupper av organiska föreningar. Text+aktivitet om funktionella grupper för årskurs 7,8, När du lär kemi, är det mycket viktigare att förstå begreppen än att memorera strukturer, element och formler. Dock har rote memorering sin plats, speciellt när du lär funktionella grupper eller andra organisk kemi molekyler och när du försöker hålla namnen på reaktioner och strukturer rakt i huvudet Ämnesklasser - Funktionella grupper. Funktionell grupp - den . del av en organisk molekyl . som ger ämnet dess karaktäristiska . egenskaper - vid syntes är det den . funktionella gruppen som reagerar. Ämnesklas. s - grupp av ämnen med samma funktionella grupp. Del av molekyl som . inte är en funktionellgrupp . kan ibland förenklat.

Aminosyror - Ehinge

Allmänt om titrering. Titrering är en kvantitativ analysmetod. Målet är att få information om en lösning av ett visst ämne med okänd koncentration. Till exempel kan man vara vara intresserad av halten C-vitamin i appelsinjuice, hur stor koncentratonen av ättiksyra är i en flaska ättika eller hur mycket metalljoner som finns i ett. Referens = ehinger.nu [chemfile(), file(), referens i dokument] Alkaner, alkener, alkyner Alkaner har inga funktionella grupper andra än alkylgrupper men är grunden for namngivning av andra ämnen. Alkaner kallas också för alifatiska kolväten då de inte har några aromater i sin struktur. Om. Publicerad 09 december 2019 Av Magnus Ehinger. Lutfisk ska enligt traditionen göras på långa, en fisk i familjen lakefiskar som fiskas kring Island och längs hela Europas västkust. Långan torkas först, och sedan tillsätter man ganska aggressiva kemikalier för att bereda den. Först lägger man fiskfiléerna i blöt, och efter en vecka. I valensskalet (det yttersta elektronskalet som innehåller elektroner) finns det 8 eller färre elektroner. K-skalet innehåller maximalt 2 elektroner som valensskal. Även om elektronskalet har plats för fler elektroner än 8, så fylls den bara till 8 om det är valensskal, vilket kallas för oktettregeln.. Det är antalet valenselektroner som ger atomen dess egenskaper Text+aktivitet om funktionella grupper för årskurs 7,8,9 Funktionella grupper - läromedel i kemi åk 7,8, Lämnande grupp kallas den atom eller grupp i en organkemisk reaktion som lämnar huvuddelen av en molekyl.Vilken del som är huvuddelen bestäms godtyckligt utifrån vilket intresse som finns för molekylen

Funktionella grupper - Naturvetenskap Betakaroten, β-karoten summaformel C40H56, är en terpenoid och antioxidant som är ett förstadium till A-vitamin (provitamin A). är en vattenlöslig organisk kemisk substans med det systematiska namnet pyridin-3-karboxylsyra och summaformeln C6H5NO2 Start studying IKG 121 organisk kemi Genom att en eller flera elektroner överförs mellan neutrala atomer bildas positivt respektive negativt laddade joner. Dessa attraherar varandra elektrostatiskt (Coulombs lag) och jonbindning uppstår. Hur många elektroner som tas upp eller avges av respektive atom bestäms vanligtvis av oktettregeln, som innebär att atomerna efter I:1. Materia - AnnaLiljaJNskolan. I:1. Materia. Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering. Vad innebär detta? - Redogöra för atomens byggnad och hur elementarpartiklarna påverkar atomens egenskaper t ex massa, storlek. - Skiljer på grundämne, kemisk förening, rent ämne samt olika typer av blandningar (homogen. Aminosyror har som sagt två olika funktionella grupper, en aminogrupp och en karboxylgrupp. Aminogruppen har basiska egenskaper och karboxylgruppen sura egenskaper. Vad det innebär är att i en neutral lösning så bildas joner med både positiv och negativ laddning. Det vill säga att det är pH-värdet som styr laddningen Syror och baser. Syror och baser används inom kemin för att beskriva protonövergångar. I menyn till vänster kan du se våra artiklar om syror och baser. Lägg speciellt märke till de sista två artiklarna som innehåller sammanfattningar på formler och övningsuppgifter. Artikeln skriven av Matias Ekstrand

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar Övriga funktionella grupper namnges som prefix med en siffra som anger läget i kolkedjan Nano är ett prefix, en nanopartikel är en partikel som har en diameter någonstans mellan 1-100 nanometer. Och en nanometer är en miljardels meter. Nanopartiklar är inte speciellt små i jämförelse med andra vanliga ämnen i hudvårdsprodukter Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra. De biologiskt vanligaste estrarna är fetter som består av en trevärd alkohol, glycerol och tre fettsyror, vilka består av ogrenade karboxylsyror.De fettsyror som förekommer i naturen har upp till 20 kolatomer. Ett stort antal biologiska processer bygger på bildningen.

Arener och aromatiska föreningar - Ehinge

Struktur Summaformel: C5H11OCOCH3 Funktionella grupper För att få en ester reagerar man en alkohol med en karboxylsyra. 114,3 grader Celsius och kokpunkten 78,4 grader Celsius. Kolvätekedjan är opolär men hydroxylgruppen är polär och eftersom kolvätekedjan i förhållande till hela molekylens storlek är så pass Funktionella grupper kan avse vilka molekyler som helst, men du hör vanligtvis om dem i samband med organisk kemi. Symbolen R och R hänvisar till ett bifogat väte-eller kolväte-sidokedja eller ibland till vilken grupp av atomer som helst ; 2-Tiotiatsolidin-4-karboxylsyra, urin, U-TTCA. Skriva ut Tillbaka Exponering. Kolsvavla. Prov. 20 ml urin

Optisk isomeri (spegelbilds­isomeri) - Ehinge

Byggövning i grundläggande organisk kemi för Life Science

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

funktionella hjärt-, kärl-, mag- och tarmbesvär samt påverkan på blodbilden hos yrkesmässigt exponerade (Asanova och Rakov 1966, Sazonova 1970, Filippov 1972). Dessa resultat kunde ej bekräftas av forskare från andra länder. Werthei-mer och Leeper (1979) rapporterade att fält från kraftledningar hade samban Organisk-kemisk nomenklatur - Upplaga 3 | Studentapan Allt vi gör syftar till att skapa bättre liv för studenter. Det gör vi genom kemisk förändra hur du köper och säljer begagnad kurslitteratur. Efter år av utveckling är resultatet organisk tjänst som består av fler än 4 miljoner tecken kod men allt du upplever är enkelhet Smörsyra bildas bland annat då smör härsknar. I smör finns smörsyra i form av estrar som frigörs när smöret härsknar butansyra/smörsyra har strukturformeln: Funktionella grupper: En karboxylgrupp. Egenskaper: n-butansyra har trivialnamnet smörsyra och är i rumstemperatur en trögflytande vätsla med mycket obehaglig lukt Kontrollera 'funktionell grupp' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på funktionell grupp översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Sammanfattning Amnesklasser Och Funktionella Grupper

Fenoler - Magnus Ehingers undervisning

Hörlurar är ett moderiktigt och funktionellt tillbehör. Moderna tillverkare gör och säljer musikaliska hörlurar inte bara för barn, men också för vuxna... PT-grupp: Yoga i en mindre grupp med mycket tid för assistering och för att individanpassa yogan efter dina behov. INFORMATION: NÄR: Tisdagar 17:30-18:30. KURSTART: 12/1 under 6 veckor. PRIS: Medlem 990 kr. Icke medlem 1980 kr. Boka er här på hemsidan eller Vid frågor tveka inte att höra av er til Maura Heverin funktionella grupper och biomolekyler den 23 januari 2019 09:25 funktionella grupper biomolekyler funktionella grupper bestammer molekyler Anna Ehinger knuten till universitetet, Överläkare, Specialist i Klinisk Cytologi, Translationella genomiska och funktionella studier av leukemi. Trombocyt immunologi. Tumörcellsbiologi. Stefan Baumgartners grupp. Utvecklingsbiologi i invertebrater, Udo Häckers grupp. Utvecklingshematopoes Start Personer Berndt Ehinger Forskningsoutput. Berndt Ehinger Professor emeritus. Översikt; Forskningsoutput; Translationella genomiska och funktionella studier av leukemi. Trombocyt immunologi. Tumörcellsbiologi. Udo Häckers grupp. Vaskulär biologi. Virus biofysik. Virusrekognition. Värd-patogeninteraktioner

Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Nationell arbetsgrupp. Sexuell rehabilitering. Projekt i syd. Koordinator i syd. Komplementär medicin. Informationsmaterial och länkar. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd. Omvårdnadsrepresentant Anne-Christine Holm det är viktigt att förstå funktionella grupper för att förstå organiska molekyler., En introduktion till var och en av de nödvändiga grundläggande funktionella grupperna, den homologa serien som de tillhör och deras allmänna formler täcks i detta avsnitt: kolväten (alkaner, alkener, alkyner), alkoholer, alkylhalider (speciellt haloalkaner), aldehyder, ketoner, karboxylsyror och.

Årets Berndt Ehinger-föreläsning den 6 sep kl 18.00 (Lokal F1, Skånes Univ.sjukhus, LunD) Professor Gunnar Broberg talar om Carl von Linné 18 augusti, 2021; Bokrelease: Swedish Physicians in Kuwait 1980-1990, 30 aug kl.18.00, se kalendarium för anmälan 12 augusti, 202 Vilka kolväten och funktionella grupper borde jag känna till? 4. Vad betyder alla siffror i en kemisk formel? 5. Hur avgör jag vilket ämne som har högst kokpunkt? 6. Varför kan vissa metalljoner ha sura egenskaper? 7. Hur balanserar jag en redoxreaktion? 8. Varför bildar större molekyler starkare van der Waals-bindningar? 9

Organiska föreningar har också funktionella grupper, som definierar de grundläggande egenskaperna hos föreningen. Samtliga föreningar i en homolog serie har samma funktionella grupp, med olika antal upprepande enheter. Homologeringsreaktion. En homologiseringsreaktion är en reaktion i vilken antalet upprepande grupper av en förening ökas I kemisk nomenklatur är IUPAC -nomenklaturen för organisk kemi en metod för att namnge organiska kemiska föreningar enligt rekommendation [1] av International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Den är publicerad i Nomenclature of Organic Chemistry (informellt kallad Blue Book). Helst bör varje möjlig organisk förening ha ett namn från vilket en entydig strukturformel kan skapas Start studying Organisk kemi begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Börje Ehinger Områdeschef öppenvård 2019-02-11 2021-02-10 patientundervisning i grupp, där Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, BOA:s bildmaterial används. Boka in patientundervisning, baslinjetest på fysiska och/eller funktionella tester

Start studying Kemi 2- Ämnesklasser och dess egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Nationell arbetsgrupp. Regional arbetsgrupp. Regionala nätverksträffar. Sexuell rehabilitering. Komplementär medicin. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd . Omvårdnadsrepresentant Anne-Christine Holm Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Vägledning för bäckenrehabilitering. Nationell arbetsgrupp. Sexuell rehabilitering. Komplementär medicin. Informationsmaterial och länkar. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd. Webbplatsen använder kakor

Organisk kemi - Kemi 2 med Denni

CINEBOX n el a esh lm A Box 6014 171 06 Solna SWEDEN Tel: 08-509 025 63 Fax: 08-445 25 60 info@cinebox.se www.cinebox.se Filmen Alger, mossor och ormbunkar passar bra för undervisning i de naturorienterande ämnena i grundskolan. Hä Jag förstår inte detta: jag ska ange tre funktionella grupper samt deras ämnesklass Är -OH och -COOH ämnesklasser och deras funktionella grupp är alkoholer och karboxylgrupp ? Senast redigerat av blev (2012-12-04 15:36) 2012-12-04 15:34 . blev Avstängd. Offline. Registrerad: 2012-11-2 Det är en grupp organismer med gemensamt ursprung. De är alla flercelliga. De härstammar alla från en organism, som troligens levde för cirka 600 Svampdjuren är nästan ett mellanting mellan en koloni av enskilda celler och en flercellig organism. Blastulan bildas efter det befruktade äggets första celldelninga

Kapitel 5 om organiska ämnen Learn with flashcards, games, and more — for free En snabb första ledtråd kan vara att alla de där egenskaperna på ett eller annat vis har med intermolekylära bindningar att göra. Fundera på vilket sätt det hänger ihop, och fundera på vilka typer av intermolekylära bindningar som de olika funktionella grupperna möjliggör. Senast redigerat av oggih (2015-12-13 11:33 Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Circl

Kolväten: alkaner (gammal) - YouTub

funktionella till sin uppbyggnad och ka-raktär. Utvecklingen har gått långt mot en man skulle tillsätta en grupp för att arbe-ta fram en nationell IT-policy. Och i re- Karin Ehinger ordförande, RIT (Rådet för IT-frågor), Läkarförbundet Nyklippt Mats Ehinger, Inst för Kliniska Vetenskaper (IKVL), Avd för Klinisk patologi. Tel. 046-17 35 00. genetiska och funktionella rubbningar vid komplexa sjukdomstillstånd och att introducera de viktigaste kliniska, (1 eller 2 PBL-grupper). Nervsystemets funktionella indelning - Magnus Ehingers a) (fullt br., i sht mil.) avdelning av härstyrka, truppavdelning; i fråga om moderna förhållanden numera bl. ss. benämning på ständigt, högre truppförband som är i organisk förening sammansatt av alla vapenslag (ingående i armé l. armékår); numera i fråga om svenska armén officiellt kallad arméfördelning; jfr DIVISION Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Sexuell rehabilitering. Vägledning för bäckenrehabilitering. Nationell arbetsgrupp. Bäckencancerrehabilitering. MDK-rehab. Rehabiliteringsinsatser. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd. Webbplatsen använder kakor Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Sexuell rehabilitering. Vägledning för bäckenrehabilitering. Nationell arbetsgrupp. Bäckencancerrehabilitering. MDK-rehab. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd. Omvårdnadsrepresentant Anne-Christine Holm

Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen 4. Alkylhalid R-X Halogen kloroform 5. Alkohol R-OH Hydroxigrupp etanol Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Vägledning för bäckenrehabilitering. Sexuell rehabilitering. Nationell arbetsgrupp. Komplementär medicin. Informationsmaterial och länkar. Cancerrehabilitering i sydöst. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd Anna Ehinger knuten till universitetet, Överläkare, Specialist i Klinisk Cytologi, Spenshults artrit grupp. Sektion IV. Translationella genomiska och funktionella studier av leukemi. Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi. Cystatin C,.

Namngivning och isomeri - Naturvetenskap

Att destillera innebär att skilja vätskor åt. Med destillation kan du göra väldigt stark alkoholblandning. Aktivitet om destillation för årskurs 7,8, Gör ett vulkanutbrott för att upptäcka skillnaden mellan alkohol och vatten. Aktivitet om alkohol och vatten för årskurs 7,8, Vi utvecklar grupper, ledare och organisationer inom privat och offentlig sektor. Med vår gemensamma erfarenhet och kompetens inom affärsstrategi och det mellanmänskliga vill vi bidra till mer funktionella organisationer i samhället och därmed verka för ett bättre arbetsliv. Vi stöttar organisationer med chefshandledning, grupp- och.

Olika aminosyror har olika pI-värden. Exempel på detta kan ses i bilden nedan: Bilden demonstrerar laddningen för funktionella grupper vid fysiologiskt pH (7,4) Molekylen måste vara liten och opolär. För att riktningen ska gå in i cellen måste koncentrationen utanför cellen vara högre än inne i den Funktionella besvär vid cancer i bäckenet. Vägledning för bäckenrehabilitering. Sexuell rehabilitering. Nationell arbetsgrupp. Bäckenrehabilitering Mellansverige. Komplementär medicin. Mats Ehinger. Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd. Webbplatsen använder kakor

Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är Tioler och disulfider av Magnus Ehinger Etrar av Magnus Ehinger Aminer av Magnus Ehinger. Proteinsyntesen är den process som sker i cellen som tillverkar protein. Den består av två delar, transkiptionen och translationen. Inuti cellen bildas det långa kromosoner som fördubblas i en process som kallas replikation innan cellerna delar sig. Beskriv proteinsyntesen i våra celler. kärnan i cellen består av DNA Celler och levande organismer. Celler. Levande organismer består av en eller flera celler omgivna av lipidmembran. Alla nu levande celler på jorden har uppkommit genom delning och tillväxt av andra, äldre celler. Mycket talar för att liv måste vara avgränsat från omgivningen av någon form av barriär och därmed (44 av 312 ord. 7 JANUARI 2011. Nu kommer snart Matilda och Louise, vi ska spela lite spel och mumsa på en morotskaka som jag gjorde precis. Men först ska jag hinna med att redogöra vad jag lärt mig idag. Precis som de andra dagarna, så har jag mest lärt mig saker på kemi-sidan. Tre olika vägar att gå efter glykolysen dna replikation. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning. Proteiner 9. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept , eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner . (wikipedia.org)Dessa kompakta strukturer reglerar interaktionerna mellan DNA och andra proteiner och kontrollerar på så vis bland annat i vilken.