Home

Mödomshinna forskning

4. Bakgrund och tidigare forskning 4.1 Mödomshinna, slidkrans, hymen I denna undersökning använder jag vissa begrepp som kan behöva förklaras. Först och främst kan det bli snurrigt kring själva benämningen av den del av könsorganet som undersökningen berör. De Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) anser att ordet mödomshinna är problematiskt (http://www.rfsu.se, 2009b). De menar att ord är bärare av värderingar och påverkar vårt sätt att tänka, och att det därför är viktigt att det finns bra ord att använda kring sexualitet (http://www.rfsu.se, 2009e). År 200

Den forskning som går att hitta kring mödomshinnans problematik tyder på att myndigheter och regeringen i Sverige har börjat ta itu med problemet genom satsningar på faktaspridning och utbildning i ämnet. Problematiken kring kvinnans oskuld är så allvarlig att Nationell forskningen, men jag anser det viktigt att nämna då hedersbegreppet till viss del kommer att genomsyra uppsatsen. Mödomshinna/slidkrans - Det finns en mängd föreställningar om slidans öppning, som i dagligt tal brukar kallas mödomshinna. Begreppet har idag alltmer ersatts av slidkrans (Magnusson Knöfel 2011) alternativt hymen (NCK 2011)

Först fanns ordet mödomshinna. Unga kvinnor trodde att de hade en hinna inuti snippan som kunde spricka när man använde tamponger, red eller - hu! - hade sex. Män trodde det också - och kunde vägra att gifta sig om de inte samtidigt fick spräcka en mödomshinna. Åren gick I en välgjord P3-dokumentär (finns på SR Play) berättar tjejer uppväxta i patriarkala miljöer att de fått lära sig att de måste bevara sin mödomshinna, och med den hedern. När Pela mördades i kurdiska Dahuk 1999 inriktade sig obduktionen på att undersöka om hon hade en »intakt mödomshinna« och eftersom hon inte hade det (som ju som sagt ingen kvinna har), ursäktades mordet som rättfärdigt

Det enda som ska spräckas är myte

- Det här är helt vansinnigt! Det handlar om ingrepp som kan vara farliga, och som det inte finns någon som helst forskning på att de har någon effekt, säger verksamhetsledare Bernardita Nuñez. Att operera kvinnor leder i stället till att myten om mödomshinnan reproduceras och förstärks »Det finns en mödomshinna och den kan spricka vid till exempel samlag och ridning«. Detta fick läkarstudenter på termin 3 höra under en föreläsning. En grupp studenter reagerade på uttalandet. Dagen därpå togs ämnet upp igen för diskussion, och då menade föreläsaren att hen varit stressad och blivit överrumplad av frågan Föreställningen om hymens band har sina rötter i den romerska myto där Hymenaios/Hymen, äktenskapet gud, illustrerades av en ung man som bar en fackla. Hymen har även varit synonymt med kvinnans mödomshinna genom tiderna. Hymen, äktenskapets gud var en ung man med en fackla i den romerska myto. Kyrktagnin Man borde få operera mödomshinna, t ex. om man är hotad på liv och död, det måste finnas hjälp. Till exempel jag vill inte operera mig nu längre, men innan behövde jag mycket hjälp. Skolsköterskan visste att jag inte var oskuld, men sa: 'nej, det finns inte' [möjlighet till operation]

Forskning har slagit fast att det inte finns någon mödomshinna. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) har helt slutat använda det ordet och säger istället slidkrans, som bättre beskriver vad som finns precis innanför slidans öppning Forskning säger att mödomshinnan inte finns utan att det har varit en stor missuppfattning. Det man kallar för mödomshinna är inte ens synbart för de flesta utan är något som finns där men som inte har någon som helst koppling till oskulden. Många unga kvinnor får ta konsekvenser av något som inte ens existerar eller ka Myten om mödomshinnan 11 Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp för att konstruera en mödomshinna, men forskningen visar att operation många. Men nu hävdar två forskare vid Umeå universitet att mödomshinnan är en bluff. Personuppgiftspolicy. som finns hos en av 1 000 kvinnor Hon krossade myten att det finns en mödomshinna [1] [2] Många forskare noterar att en hel mödomshinna är inte en tillförlitlig indikator om en kvinna har haft samlag. Mödomshinnan är som en korona av tjock hud som ligger strax utanför den vaginala kanalen, som omger ingången, men inte på något sätt täcker slidan

Nyckelord: Diskursanalys - Genus - Oskuld - Mödomshinna - Hymen - Slidkrans Untouched or unexperienced Equality is an important concept in the core values in Sweden. Both in terms of ethnicity, gender and sexuality. I have chosen to look at two specific concepts to see how the students at two high schools see it Vi tar det viktigaste först: Det finns ingen mödomshinna. Om den fanns skulle den hindra mensblod och flytningar från att komma ut och det vore jättefarligt och man skulle vara tvungen att åtgärda det hos en läkare På föredraget i onsdags pratade Monica Christianson och Carola Eriksson om sin forskning kring slidöppningar och myter om mödomshinnan. De visade upp exempel från läroböcker publicerade 2005 och 2009 där mödomshinnan beskrevs som en tunn hinna som täcker slidmynningen hos alla kvinnor som inte haft en snopp i sig. Helt sjukt

Ordet mödomshinna har gett upphov till många . myter och missförstånd. Många elever har frågor som rör just detta. Gör det ont första gången? tips blandas med forskning och intervjuer med skolpersonal och elever som delar med sig av sina erfarenheter. Målgrupp: Förskolan, grund- och gymnasieskolan Det är ett tillstånd som inte är medfött utan brukar uppstå från några månaders ålder. Vanligast är det dock mellan 1 och 2 års ålder. Sammanväxningarna kan variera i omfattning, ger oftast inga symtom och brukar försvinna spontant i takt med att slemhinnorna östrogeniseras, senast vid puberteten (2). Avvikelser

L otta Ekelunds UR-dokumentär Myten om mödomshinnan, som sändes i går i SVT 1, gör upp med en av de mest utbredda vanföreställningarna om kvinnan som sedan århundraden vunnit spridning världen över: den att hon föds med en mödomshinna som normalt brister vid det första samlaget, men också kan brista till exempel vid intensiv sportutövning Ordet mödomshinna är ett omdiskuterat ord, då strukturen normalt inte utgör en heltäckande hinna, och det har allt mer ersatts av orden slidkrans/mödomsring alternativt hymen. I denna rapport har vi valt att använda begreppet hymen efter-som det är den medicinska benämningen. För att beskriva olika kirurgiska ingrep Det är såhär: om man vill någonting då måste man säga det! 2002 fick hon som hon ville. Hon blev doktorand i allmänmedicin, på den nystartade och unika genusforskarskolan i Umeå, som är ett samarbete över olika discipliner. Monica Christianson fortsatte arbeta med att utveckla projektet om ungdomar om sexuellt risktagande Tidigare forskning har visat att kvinnor och flickor i Sverige ber om och i vissa fall får s å kal- lad hymenrekonstruktion (Essén m.fl. 2010) och att ordet mödomshinna ger upphov til

Tidigare forskning har vi. Slidkrans Det är alltså förslaget på en mer rättvisande benämning av mödomshinnan eftersom det inte är en hinna utan just en ring på insidan. Lanserat av RFU och mer info finns här:) Vi introducerar ordet slidkrans som mycket bättre beskriver vad det är frågan om Denna webbplats använder cookies för att ge alla besökare ökad funktionalitet och service Dock gäller ju samma sak väldigt många ord som har att göra med antingen könsdelar eller sexuella aktiviteter, på nästan alla språk (blygdben, häpyhuulet, o.s.v.) Det har naturligtvis att göra med att orden har uppkommit under en tid då en annan moral rådde och språket halkar nu efter både moralen och i vissa fall medicinsk forskning (t.ex. mödomshinna - som inte längre kallas. Shere Hite förbättrade mitt liv. Shere Hite var banbrytande i sin forskning där kvinnor själva fick berätta om sitt sexliv. Foto: TT. Mycket har tyckts och tänkts om andras sätt att ha sex, både i familjen och inom forskning och offentlighet. Sexualupplysaren Shere Hite, som avled i september, förändrade den bilden när hon lät.

Munkar, mödomshinnor och sociala - Forskning & Framste

Menskopp (kallas även m-kopp och månadskopp) är ett mensskydd av ett mjukt och tätt material som förs in i slidan och fångar upp menstruationsblodet. De flesta menskoppar är flergångsprodukter, men det finns även menskoppar som är förbrukningsvaror. Det tillverkas vanligen silikon eller termoplastisk elastomer (TPE) Nu har äntligen myten om mödomshinnan spräckts (no pun intended). Krönikören Lena Sundström har ringt runt till väninnorna och samtliga, liksom hon själv (och jag) trodde de var undantag som inte hade någon mödomshinna. Men det finns ingen mödomshinna. Har aldrig funnits någon. Den är ett påhitt. Bra att den föreställningen gått till sagornas värl Tidigare forskning att det inte finns någon mödomshinna (Länsstyrelsen, 2008). En person som utsätts för hedersrelaterat våld är någon som är begränsad, lever under hot att inte skämma ut familjens eller släktens heder. Flickan eller pojken får inte fritt välja partne Spräck myten om kvinnans mödomshinna Följderna kunde jag aldrig forska i, men i Sverige gick uppgiften spårlöst förbi

Hymen imperforatus ger obstruktionssymtom och är den vanligaste avvikelsen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Den aktuella fallbeskrivningen liksom befintlig litteratur visar att flickor med sent upptäckt hymen imperforatus ofta har långdragna symtom och sällan blir ordentligt undersökta trots upprepade kontakter med sjukvården; ofta får de felaktig diagnos initialt En helt sluten mödomshinna orsakar tvärtom medicinska problem för kvinnor, säger hon till Live Science. Johanna Klaasen. Forskning: Kosten som skyddar mot demens. 27 JULI HÄLSA Pågående uppdrag. Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 1 500 000 kronor för att framställa och distribuera lärarhandledningar till två serienoveller om sexuella övergrepp som tagits fram av NCK i tidigare regeringsuppdrag (Ju2007/2177). I uppdraget ingår även nytryck och spridning av serienovellerna

Ingen hinna, men en punkt - Foku

Landsting opererar mödomshinna Hälsoliv Hälsoli

  1. Hymen (hymen, mödomshinna) - HALVMÅNFORMIG eller bind perforerad platta som täcker en öppning hos flickor vaginan och fungerar som en barriär mellan de yttre och inre organ i den kvinnliga reproduktionssystemet. Hymen är rik på kapillärer och nervändar
  2. The Vaginal Corona Questions, answers and myths about virginity and innocence Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Ordet mödomshinna har gett upphov till många myter och missförstånd. Framför allt för att det ger en bild av att en kvinnas slidmynning täcks av en hinna som spricker vid penetration. RFSU vill slå hål på myterna och sprida kunskap och fakta om hur det.
  3. RFSU vill således döpa om ordet mödomshinna till slidkrans, eftersom det gör att man inte missuppfattar ordet lika lätt. Jättebra! Ett ljushuvud till sexolog säger: nej, jag tror inte slidkrans fungerar. vi borde döpa om det till någonting annat. några exempel skulle kunna vara snipplåda och snipplucka

Video: Inget utrymme för missförstånd - Läkartidninge

Fästekvinna - Helena Bure Wijk - Släktforsknin

Någon manlig forskare? Nej, jag har aldrig upplevt min mödomshinna. Men den kanske fanns utan att jag märkte det, och nu lär det vara för sent att undersöka efter tre förlossningar, när den verkligen ryker i de fall det finns rester kvar Fontänorgasm är när det kommer vätska ur kvinnans urinrör, det kan vara väldigt mycket och en genomskinlig vätska, eller en mer mjölkliknande mindre utlösning. Suzann Larsdotter menar att i ett val mellan fontänorgasm och orgasm genom klitorisstimulans är den senare att föredra. Klitorisorgasmerna är oöverträffade och lättare.

Slidkrans (mödomshinna) - Menskopp - Menskoppar i Sverige

Forskning har visat att 50% av kvinnor oroar sig för om deras vulva ser normal ut. 20% vet dock inte hur den ska se ut, men 1 av 7 kvinnor har övervägt att plastikoperera den. Och det är inte så konstigt - den kvinnliga anatomin slätas över i sexualundervisningen och pratas knappt om när du väl slutat skolan Sen undrar jag varför manliga forskare skulle vara mindre pålitliga än kvinnliga i frågan om mödomshinnas existens. Att det finns ett slemhinneveck i slidan är nog inget påhitt, men det är ett påhitt att det är en mödomshinna Åsa Regnér talar vid Feministiskt Forum. Imorgon, lördag den 9 maj, deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett panelsamtal på Feministiskt Forum på ABF i Stockholm. Seminariet har rubriken Spräck myten om kvinnans mödomshinna och arrangeras av föreningen Varken hora eller kuvad till författaren och feministen Eva Mobergs.

Vad är slidkrans Van Insurance - See Today's Special . Cheap Van Rentals - Low Prices And Free Shipping When You Buy Online! Finding You The Best Deals On Prices Saver And Online Slidkransen består av slemhinneveck som kan vara tätt veckade eller mera glesa mödomshinna. hymen*. Hist.: sedan 1734. (NEO) Halvmåneformat slemhinneveck som delvis täcker slidans mynning. Brister vanligen vid första samlaget och har därför ansetts som ett viktigt bevis för en bruds orördhet Hymen eller slidkransen kan se olika ut. Bilden visar ett antal variationer. Den halvmåneformade och vanligaste formen ses längst upp till vänster. Längst ner till höger syns hymen imperforatus. Hymen eller slidkransen, särskilt förr missvisande kallad mödomshinna, är en krans av slemhinneveck omkring en centimeter innanför slidans mynning. 14 relationer Hämta det här Bottenvy Över Mödomshinna Av Den Gamla Svampen Boletus fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Ekologisk-foton för snabb och enkel hämtning

Detta har traditionellt testats av förekomsten av en intakt mödomshinna, som antingen kontrolleras genom en fysik undersökning (oftast av en läkare, som skulle ge ett intyg på att kvinnan är oskuld) ) eller genom proof of blood, alltså vaginal blödning som är resultatet av en mödomshinna som gått sönder vid samlag Ordet mödomshinna är synonymt med slidkrans och kan beskrivas som hinna som täcker slidans mynning, slidkrans. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av mödomshinna samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Check 'mödomshinna' translations into English. Look through examples of mödomshinna translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar 2007/08:1490 Mödomshinna - kroppsdelen som inte finns. av Carina Hägg (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Mödomshinnan är kroppsdelen som inte finns. Myter om hudvecket, hymen, är vitt spridda och ger ytterst förödande konsekvenser för flickor och kvinnor ordet mödomshinna har gett upphov till många myter och missförstånd. framför allt för att det om forskning och om porrdebatten, och inte minst hur man kan samtala med elever om ämnet. handledningen är på 100 sidor och består av artiklar skrivna av sju skribenter, journalister

mödomshinna) etcetera. Termen inkluderar såväl sådant som specifikt kan benämnas språkplanering och språkaktivism som språkdiskussioner i allmänhet. forskare har länge analyserat och kritiserat rollen som språket spelar i det diskursiva formerandet av sexistiska strukturer i sam - hället (Cameron 1990;. Mödomshinna - Mödomshinnan är ingen hinna utan en krans av slemhinneveck som sitter omkring en centimeter in i slidan. - De första gångerna man för in något i slidan, till exempel en tampong, vidgas mödomshinnan. - En del kvinnor blöder när mödomshinnan tänjs ut

Den egyptiska gynekologen Metrodora var en enastående figur inom läkekonsten. Hennes arbete som forskare och informationsspridare av olika ämnen inom gynekologiområdet vann henne stort erkännande bland hennes samtida. För att bättre förstå denna briljanta egyptiska kvinna måste vi gå tillbaka några århundraden före hennes tid Samlag (även kopulering, latin coitus) är en sexuell aktivitet där två eller flera [1] människor har könsumgänge.Detta sker vanligen med direkt kontakt mellan könsorgan, [2] till exempel genom att penis tränger in i slidan, [3] [4] men även analsex och oralsex är varianter av samlag. [5] Samlag delas av bland andra Masters och Johnson in i fyra faser: upphetsningsfasen, platåfasen. Forskningsmetoder är de tekniker och verktyg som du undersöker ett ämne eller ett ämne. Forskningsmetodik involverar inlärning av olika tekniker för att bedriva forskning och förvärva kunskap för att utföra tester, experiment, undersökningar och kritisk analys. Vad är skillnaden mellan..

Jungfru - en myt SUPERHER

Vad tror du? Är mödomshinnan äkta eller bara en myt? (Då menar jag att det är en hinna i slidan som spricker vid första. - Sida Dagsrapport 13 oktober. Läste lite om kvalitativa metoder i Willig (2001) över helgen. Funderade över min epistemologiska position. Antar att det forskningsfält jag verkar inom hör till en empiricistisk tradition, även om ingen tror att man som forskare kan förhålla sig helt objektiv till det man betraktar mödomshinna. Stärka självkänslan Så långt skulle det inte behöva gå. Annan forsk-ning visar att det kan räcka med att ge de unga kvinnorna professionellt stöd och goda argument i diskussionen. Då stärks deras självkänsla såpass att de inte behöver en falsk oskuld för att kon-frontera den blivande maken eller svärmodern

Mödomshinnan finns den traditionella uppfattningen av

En mödomshinna har ett eller flera hål där menstruationsblodet kan komma ut. Ordet mödomshinna ger en bild av att en slidmynningen täcks av en hinna som kan spricka. Att det skulle göra ont för fittbärare att ha penetrerande sex första gången, och att det var normalt, eftersom att mödomshinnan skulle spricka forskning / Blod. Här är de vanligaste anledningarna till att man blöder under sex. Mödomshinna / Vården / Sex- och samlevnad. Har du eller din partner börjat blöda någon gång Mödomshinna är en äldre benämning för slidkrans. Slidkrans är ett slemhinneveck i slidans öppning. Ordet mödomshinna ger en bild av att slidmynningen täcks av en hinna som kan spricka, vilket inte existerar. Mödomshinna ger därav en felaktig uppfattning av slidkransens uppbyggnad av den orsaken ska man undvika att använda ordet Mitt blogginlägg What if Jesus predikade vad Antje Jackelén predikar blev snabbt ett av årets mest lästa, och medan många tyckte det var fyndigt och bra tyckte andra tyvärr att det var osmakligt. Så här kommer en mindre satirisk text om varför jag inte håller med Jackelén. Så här lät det på hearingen: Anette Novak

Jungfrutestning - Wikipedi

Religion och sex. I detta korta tema ska vi undersöka hur olika religioner och kulturer ser på sex, jämställdhet, homosexualitet, abort och hedersmord. Varje grupp får två-tre artiklar var som ni ska presentera för de andra i klassen. När ni har läst artiklarna ska ni besvara följande frågor Forskning, litteratur och filmkonst om hur människor frivilligt underkastar sig och älskar totalitära idéer fyller bibliotek. Frivillighet i sig betyder inte frihet, det kan lika gärna. En kvinnas kropp är kvinnans, Svea Hovrätt! 21 februari 2013 av norah4you. All form av olaga tvång som rör en kvinnas underliv är att betrakta som våldtäkt - lär er ordförståelse och skaffa er ordkunskap. Att ens komma till Ert domslut Otrohetskontroll ingen våldtäkt, SvD 20 februari 2013 så som det anges i SvD är att. Önskan om att återställa eller kontrollera sin mödomshinna eller slidkrans Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller kusiner Rymmer hemifrån Kontroll av exempelvis mobiltelefon eller dator Får inte gå ut efter skolan/arbetet på egen hand, eller får inte gå ut all

5 vanliga myter om mens Baaa

Svårt för hemlösa med barn Alltfler barnfamiljer lever som hemlösa. Bara i Stockholm och Malmö handlar det om fler än 500 barn, enligt ny statistik Forskare: Sexuella problem fortfarande svåra att diskutera. Patrick Jern är en av Europas kunnigaste sexualforskare. Mödomshinna är ett dåligt namn och sprider fel information. X3M