Home

Taiga skog

Tajga - Wikipedi

Autumn In Deep Taiga Forest, Finland Stock Image - Image

i skogen. I våra skogar bor ett stort antal växter, Under åren 2015-2020 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket i EU-projektet Life+ Taiga. Över 100 strikt kontrollerade eldar ska tändas och väcka nytt liv i skogen. Läs mer

Skogstjänster - Taiga Skogstjänst A

tajga, taiga Skoge

  1. Taiga förekommer även i Japan. Taigan är ett av de största skogsområdena med majoriteten av jordens barrträd. Den är dock relativt artfattig på trädslag, särskilt i Norden. Taigan är världens största biom på land och utgör 29 procent av den totala skogsarealen. [6
  2. Taiga skogstjänst sköter om din skog. Vi erbjuder skogstjänster och långsiktig skogsförvaltning. 172 followers. Ottsjön 342, 835 62 Föllinge, Swede
  3. Vackert om brand som viktig naturvård. Vackra bilder och raka fakta. Nu finns Leve Taigan, en fängslande informationsfilm om kontrollerad naturvårdsbränning. Du kan se den här på skogen.se
  4. Ladda ner Taiga skog stockvideor på den bästa filmbyrån med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvideor, filmer och klipp till rimliga priser
  5. Taiga Västlig taiga Western taiga EU-kod: 9010 . näringsrik mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Enstaka områden finns i kontinental region. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg
  6. Life Taiga är ett av de största naturvårdsprojekten som nu genomförs i Sverige. Mellan 2015 och 2019 ska 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras för att återskapa och bevara unik natur för kommande generationer. Filmaren Jakob Wallin har dokumenterat några av de naturvårdsbränningar som genomförts

Vilka problem/hot finns för taiga-skog? SkogsSverig

Taiga er det russiske navnet for det boreale barskogbeltet rundt den nordlige halvkule, som strekker seg fra Norge, via Sverige og Finland, gjennom Russland over til Alaska og Canada. Taigaen er klodens største sammenhengende skogområde og også Jordas største karbonlager i skog. Taigaen er en enorm karbonbank ved at skogsjorda holder på store mengder karbon, som i stor grad dannes av. Slitstark nyhet för skog och kontor. Nu har en ny innovativ skjorta landat i vårt sortiment. Jordan Shirt, är en uppdatering från tidigare modeller. Tack vare det moderna snittet, det funktionella materialet och den nya passformen är detta en skjorta som du kommer trivas i under många år framöver Taiga 360° är vårt helhetserbjudande. Där har vi samlat kunskapen om kläder, klimat, arbetsmiljö och människan. Taiga AB Box 20 SE-432 21 Varberg Sweden. Telefon: +46 340 - 66 69 00 E-post: info@taiga.s

Lake In Taiga Royalty Free Stock Images - Image: 3842999

Vi för AI till sågverken Vår lösning Vi möjliggör spårbarhet av stockar på individnivå genom hela sågverket. Bidrar till ett hållbart skogsbruk Ökat råvaruutnyttjande Modulärt system + 0 Kubikmeter avverkad skog i Sverige per år Öka råvaru-utnyttjandet med bättre spårbarhet Kontakta oss för en demo av vår produkt Kontakta oss Välj Taigatech Teknos utveckling är [ Taiga Skogstjänst AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 29 KSEK med omsättning 705 KSEK under 2020. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -26,8 %. Taiga Skogstjänsts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 5,4 % vilket ger Taiga Skogstjänst placeringen 244 934 i Sverige av totalt 667 390 aktiebolag

What kinds of trees are characteristic of the Taiga biome

Skogsrådgivning - Taiga Skogstjänst A

TAIGA FOREST BYXA 3.0. I. 4 749 kr. 4 037 kr. Färg. Storlek. Lägg i korgen. Artikelnummer: 70. Forest 3.0. GorTex plagg för de som arbetar profferionellt i skogen och letar efter det bästa. Forest serien härstammar från Taigas militära plagg (som idag. Taiga ekosystem. En annan typ av skogsekosystem är taiga, även känd som nordlig barrskog eller boreal skog. Det täcker ett stort urval av mark som sträcker sig runt norra halvklotet. Det saknas biologisk mångfald, med bara några få arter. Taiga ekosystem präglas av korta växande årstider, kalla temperaturer och dålig jord SKOGEN finns även tillgänglig digitalt för våra prenumeranter. Starta din prenumeration här! Vi vill väcka läsarnas nyfikenhet, ge nya impulser och skapa nytta! Hem. Life Taiga. Vackert om brand som viktig naturvård Written by Karin Lepikko On the fre, 2018-01-26 14:32. Vackra bilder och raka fakta

skog Äventyr Under denna halvdagstur får ni se en av de mest fantastiska sjöarna i vårt område, Klövertjärn. Då vi rider i alla gångarter runt sjön och genom skogen visar våra islandshästar gärna hur smidiga och ihärdiga de är Ladda ner royaltyfria Höst taiga skog landskap, natur utsikt faller i bergen stock vektorer 495712692 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfotografier, vektorer, bilder och illustrationer

Så ser skogen ut - LifeTaiga. Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar i områden som är skyddade på grund av sin värdefulla natur. Foto: Anders Hildingsson. Efter branden blir det glesare mellan träden och mer ljus kommer in i skogen. Foto: Anders Hildingsson. Foto: Länsstyrelsen Dalarna Horses of Taiga erbjuder ridturer i underbar nordisk skog, längs vackra sjöar och vattendrag. Horses of Taiga har alltid varit Florianes drömprojekt. Projektet att ge alla som har spirit för äventyr chansen att få upptäcka ett underbara polarområde från ryggen av snälla hästar och i total respekt för naturen och lokalbefolkningen Skogen i Sverige anses som de flesta andra vara skiktad, det vill säga uppbyggd av olika höjdlager. Längst ner, strax ovan förnan, finns bottenskiktet, som innehåller mossor, lavar och svampar.Ovanför bottenskiktet ligger fältsiktet som innehåller ormbunksväxter, örter och gräs.I vissa fall finns ytterligare två lager. Buskskiktet är växter som är lägre än fem meter, medan det. Ladda ner Taiga forest stockvideor på den bästa filmbyrån med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvideor, filmer och klipp till rimliga priser Förändring av arealen naturtylassad skog Västlig taiga Näringsrik granskog Lövsumog Skogbevuxen myr Övriga skogstyper • När man sen _zoomar ut _ för att visa utvecklingen sedan 1925 har man uteslutit södra Sverige ur grafen där den gamla skogen ökat även sedan 1925

Kontakta oss - Taiga Skogstjänst A

Barrskog är skog som domineras av barrträd.Den är vanligast förekommande på (kall)tempererade områden på det norra halvklotet.Barrskogar finns även i andra biotoper, inklusive som tempererade kustregnskogar, (sub)tropiska bergsskogar med tall och ek samt bergsbarrskogar i näringsfattiga områden söder om Stenbockens vändkrets Taiga eller boreal skog är världens största biomiljö (miljöregion eller livsmiljö.) det är ett nästan kontinuerligt bälte av mestadelsgröna träd som sträcker sig över en stor del av alaska och kanada, sedan i asien och nordeuropa. Det är också hem för flera djur på den internationella unionen för bevarande av naturens röda lista över hotade arter Taiga. Omkring 120 bränningar ska göras för att väcka nytt liv i skogen. Life Taiga, med EU och Naturvårdsverket som finansiärer, är ett av de hittills största projekten i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa utrotningshotade arter och deras livsmiljöer Taiga Västlig taiga Western taiga EU-kod: 9010 . näringsrik mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Enstaka områden finns i kontinental region. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg

skog. (1) skogsmark jämte därpå befintliga träd (ståndskog) samt övrig vegetation och fauna. (Skog som förvaltas av Fortifikationsverket är allmän skog som främst utgörs av militära skjutfält och övningsfält.) - (2) enligt internationell klassificering av landarealen dels tempererat område med kronslutenhet över 20 % samt. Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden TAIGA FOREST JACKET 3.0. I. 7 489 kr. Färg. Storlek. Lägg i korgen. Artikelnummer: 72. Forest 3.0. GorTex plagg för de som arbetar profferionellt i skogen och letar efter det bästa. Forest serien härstammar från Taigas militära plagg (som idag. I vedertaget språkbruk är taiga mer eller mindre synonymt med boreal skog, och då ter sig naturtyperna alpin och kontinental taiga egendomliga. Vad jag inte förstod i början är att taiga i naturvårdsdefinitionen skall vara uppkommen efter brand och aldrig utsatt för kalhygge, men även andra situationer med medveten eller naturlig brand tycks ibland acceptabla

Naturvårdsbränning väcker nytt liv i skogen - Life Taig

I skogen jag bor i finns det många inhemska djur, även om några av de som var här för hundratals år sedan har jagats och avlivats. Jag arbetar för att skydda och återställa skogen. Det är svårt eftersom monokultur är mer lönsamt än att ha en skog, så skogarna skärs runt omkring mig Mellan sjöar och skogar. 8 dagar & 7 nätter. Om du gillar att spendera tid i naturen med trevliga små hästar är detta ridturen för dig! Under detta hästiga äventyr erbjuder vi er: En hel vecka med våra islandshästar. 5 dagar och 4 nätter i vildmarken, bara oss och hästarna. Lokal och ekologisk mat vid varje måltid

Denna publikation från Artdatabanken är den enda jag kunde hitta, där tillståndet av skogen med avseende på naturtyper och taiga förväntades återfinnas. (Utöver den icke numrerade svårciterade redogörelsen för rapporten till Naturvårdsverket för vidarerapportering till EU över hela området, dä Foto handla om Altais grova bergsflod omgiven av berg och taiga skog, panoramabilt. Bild av taiga, flod, altai - 17541577 Taiga eller boreal skog utgör världens största terrestriska biom, ett enormt och glesbefolket bälte av skog som skiljer de tempererade och arktiska breddgraderna. Det rådande subarktiska klimatet kan vara våldsamt, med en slående sopning av årliga temperaturer: verkhoyansk, sibirien har uthärdat en vinter låg på -70 grader celsius (-94 grader fahrenheit) och en sommar hög 30.

Foto handla om Bilden togs, medan trekking längs den Davsha floden i den lösa siberianTaiga skogen. Bild av green, ecological, fisheye - 12918169 Naturens skafferi - ätbart till skogs. När naturen är ens arbetsplats är det bra att känna till sin arbetsmiljö ur olika aspekter. För dig som vistas mycket i skog är det naturligtvis viktigt att ha koll på vad som är ätligt och inte, men hur bra koll har du på vad de olika inslagen i naturens skafferi faktiskt är bra för Den skog som enligt taxeringens data anses vara av naturtylass uppfyller därför också kvalitetskriterierna. Nu är det sannolikt så att man använder dubbla måttstockar. Den skog som anses ha tillräckliga egenskaper för att klassas som exempelvis Västlig taiga anses samtidigt inte ha tillräckliga naturskogskaraktärer för att bidra. I skogen finns bland annat de typiska fåglarna järpe- som också är rödlistad som nära hotad, pärluggla och tjäder. Typiska arter används för att lokalisera områden med gynnsam bevarandestatus för de naturtyper som ska ingå i Natura 2000-nätverket. Ett exempel på naturtyp är Västlig taiga som har beteckningen 9010 Att skog brinner låter som något man inte vill ska inträffa, men på Länsstyrelsen tänker man precis tvärtom. Inom EU-projektet Life Taiga som man anslöt till under 2015 håller man varje.

Slitstark nyhet för skog och kontor - Taiga A

FOREST JACKET 3.0 Astro Edition ASTRO har tillsammans med Svenska Taiga vidareutveclat Forestrer Jackan, för de som letar efter det bästa och som vill ha en extremt slitstark, stryktålig och smidig allvädersjacka i GORE-TEX för aktivt arbete i skog och natur Foto handla om Flod Milogradovka i Primorsky Krai. Bild av flod, skog, dimma - 6343554 Hämta den här Taiga Skog Platt Ikon vektorillustrationen nu. Och sök i iStocks bildbank efter ännu mer royaltyfri vektorgrafik med bland annat Barrskog-bilder för snabb och enkel hämtning ⬇ Ladda ner Taiga lake stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer

Hem - Taiga A

Förändring av arealen naturtylassad skog. Västlig taiga. Näringsrik granskog. Lövsumog. Skogbevuxen myr. Övriga skogstyper. 2021-10-06 • När man sen zoomar ut för att visa utvecklingensedan 1925 har man uteslutit södra Sverige ur grafen där den gamla skogen ökat även sedan 1925 Foto handla om Träd i den vintriga skogen som täckas med enorma snölock. Bild av barrtr, klimat, kallt - 10847453

Skogsbruksplan - Taiga Skogstjänst A

Nedladdningar IlyaYurukin Bakgrundsbilder : spåra, väg, dimma, taiga, vinter-, atmosfär fenomen, frysning, morgon-, vintergröna, våtmarks, gran gran skog, Frost. Hitta professionella Taiga videor och bakom kulisserna-material som kan licensieras för film-, tv- och företagsanvändning. Getty Images erbjuder exklusiva royaltyfria analoga rights-ready och premium HD- och 4K-videor av högsta kvalitet Hämta det här Panorama Emerald Lake Och Reflektion Med Grön Tall Av Taiga Skog Och Blå Himmel På Hösten Vid Yoho Nationalpark I British Columbia Kanada fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Horisontell-foton för snabb och enkel hämtning Naturtyp: 9010 taiga Gles skog i sluttning mellan Bergskanalen och Röforsvägen. Domineras av grov asp, tall och björk, med undervegetation som olika gräs, blåbärsris och smultron. I söder breder vintergröna ut sig. Marken är blockig och i norr finns en liten stig som leder upp mot kanalen. Bevarandemål höst, landskap, skog, natur, bäck, sjö, vatten, säsong, mystisk, resten, turism Public Domai

taiga Nyckelbiotop skog Ängs - och betesmark - naturtyper Samtliga ängs- och betesmarker Total undersökt i denna rapport 4 324 509 . 4 430 474 . 463 940 : 177 716 . 288 542 : Total areal i Sverige 5 155 800* 25 768 000** 463 940 . 3 682 008 *** 3 682 008 . Andel undersökt TAIGA FOREST JACKET 3.0 WOMEN. I. 7 489 kr. Färg. Storlek. Lägg i korgen. Artikelnummer: 90. Forest 3.0. GorTex plagg för de som arbetar profferionellt i skogen och letar efter det bästa. Forest serien härstammar från Taigas militära plagg (som idag. rektivet för naturtypen västlig taiga. Skogen i reservatet har uppkommit efter brand. I de grandominerade områdena finns gott om död ved och här hittas många rödlistade svampar. Naturskogen gränsar till en planterad contor-taskog. Parkeringen inne i reservatet är försedd med informationstavla, bänkar, grillplats och vedbod

Taiga Snöskoter skogsforum

Vilka byxor ska man ha på fjällvandringen? Vilka byxor ska man ha på vandring skogen? Det finns ju en uppsjö av friluftskläder och de kan säkert vara svårt a.. Umeå, Västerbottens län, Sverige185 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Thiger Skog & Mäklarbyrå AB. Umeå University. Anmäl profilen Skogen har läkande effekter på människors fysiska och psykiska hälsa, visar forskning. Dessutom kan skogen fylla en andlig funktion för de som inte är.. Våra affischer är ett bra förslag för den som vill förändra sin inredning till låg kostnad En enda affisch eller en uppsättning av affischerräcker för att ge en helt ny karaktär åt rumme Som svensk känner man igen sig i vilken skog som helst i det boreala barrskogsbältet. De här delarna av världen har i återkommande intervall varit täckta av kilometertjock is. Den senaste istiden varade i hela 120 000 år och det är bara 10 000 år sedan som isen släppte sitt grepp här i Sverige

Taiga är den största källan av trä och massa i världen tack vare omfattande avverkning baserad på fullständig zonbeskärning. Med andra ord klipps alla träd i en stor kvadrant ned, vilket har allvarliga ekologiska konsekvenser. Det upattas att ungefär en miljon hektar boreal skog eller taiga höjs årligen bara i Kanada Hitta information om Taiga Skogstjänst AB. Adress: Ottsjön 342, Postnummer: 835 62. Telefon: 070-610 57 . Taiga Skogstjänst AB 559021-6650 (Föllinge) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Skicka blommor till en kollega Nu kan Industri, Skog, Produktion Skogstjänster Anmärkningskontroll Kreditupplysning med viktig information

Taiga, eller boreal skog som det kallas ibland, täcker norra regionerna i nordamerika, asien och europa. De största jordbiomerna på jorden, de är generellt belägna söder om tundras och norr om lövskogar. Egenskaper av taiga inkluderar ett otroligt kallt klimat, låg nederbörd och en mycket kort växtsäsong. Vissa växtätande djurarter som bor i taiga är speciellt anpassade till. Taiga eller boreal skog täcker mer mark än någon annan biomassa på jorden. Den sträcker sig över mycket av kanada och ryssland, och täcker mycket av alaska och skandinavien. Kända för kalla temperaturer och tungt snöfall, är taiga s mest karakteristiska former av nåtlöv, såsom larver, tallar och granar. Förutom dess skogar är ** taiga hem för många mindre blommande arter. Taiga eller boreal skog är världens största biomassa (miljöregion eller livsmiljö.) Det är ett nästan kontinuerligt bälte av mestadelsgröna träd som sträcker sig över en stor del av Alaska och Kanada, sedan i Asien och Nordeuropa tajga. taʹjga (ryska taiga), taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden. Trädarterna är fåtaliga men olika i den eurasiatiska och den nordamerikanska tajgan; de förs dock mest till gemensamma släkten, t.ex. tallar, granar, ädelgranar, lärkar och björkar samt aspar oc Skogen betecknas som västlig taiga och lövsumogar av fennoskandisk typ. Naturvärde Av den biologiska mångfalden som är knuten till denna skyddsvärda skog är det fåglar, mossor, lavar och svampar som utmärker sig. Av mossorna är grön sköldmossa, platt spretmossa, mörk husmossa, skogshakmossa och vedtrappmossa hittade i området

2015 - 2019 genomför landets länsstyrelser cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september. Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog och död ved för att klara sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter Skidor för Tur/Jakt. Jaktskidor och turskidor för skog, snö, skare och fjäll - Alla modeller är mycket noga utvalda av oss! När man ska köpa skidor för skog eller fjäll finns det en del saker man ska tänka på SKOGEN finns även tillgänglig digitalt för våra prenumeranter. Starta din prenumeration här! Vi vill väcka läsarnas nyfikenhet, ge nya impulser och skapa nytta! Hem. Taigatech. De spårar varje stock med AI Written by Karin Lepikko On the ons, 2021-05-26 14:30 Det mesta av den svenska skogen ingår i det barrskogsbälte som sträcker sig runt hela norra halvklotet. I Ryssland kallas det för taiga. I den här regionen är trädslag som alm, ask och lind sällsynta. Ek växer inte alls här. Här finns också många och stora myrområden. Södra barrskogsregionen Liksom i den norra barrskogsregionen.

Identifiering av Natura 2000 - naturtyper och skog med värden motsvarande Nyckelbiotop Vid fjärrkarteringen identifierades flera objekt av 9010 - Taiga som sträcker sig ifrån reservatsgränsen och norr ut in i skogen norr om naturreservatet (Figur 3). Även ett pa Taiga/Ickenatura skog (9010/9900) Energiskog, bär- el fruktodling på f.d. åker nej ja 9900 Ickenatura skog 6930 Åker ja >30 cm torvtäcke, källa eller förmodat rikkärr nej nej Fjällnära skog ja ne j 9849 Samlingskod för fjällbjörkskog/ lövrik taiga/näringsrik granskog (9010/9040/9830) > 50 % KT björk ja n j Flack kust norr om N. Förändring av arealen naturtylassad skog. Västlig taiga. Näringsrik granskog. Lövsumog. Skogbevuxen myr. Övriga skogstyper • När man sen zoomar ut för att visa utvecklingen sedan 1925 har man uteslutit södra Sverige ur grafen där den gamla skogen ökat även sedan 1925

Kostenlose foto : Baum, Natur, Wald, Pfad, Wildnis, Weg

Hämta det här Taiga Skog fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Flod-foton för snabb och enkel hämtning Taiga 9010 . Naturtypen ska fortsätta att ha en areal på minst 88,5 ha. Den ska dock öka allt eftersom utvecklingsmarken uppnår högre ålder och målet är att all utvecklingsmark i området som nu inte är naturtyp på sikt ska nå kvaliteten av naturtyp taiga. Skogen ska ha en naturlig struktu Det gäller exempelvis Västlig taiga som omfattar mest skog. Tittar man på den sammanlagda ytan naturtylassad skog har den också ökat, även när vi exkluderar de mest omfattande naturtyperna västlig taiga och skogbevuxen myr. Arealen naturtylassad skog har ökat i alla landsdelar Western taiga var knappast påtänkt som begrepp när några kom fram till 20% av ursprunglig. Inte heller själva begreppet naturtyp var allmänt känt för två år. Det finns ett par miljoner hektar för lite (8% av Svensk skogsmark måste omvandlas till Western taiga) jämfört med kravet 20% av vad det eventuellt fanns

Berg Av Den Huvudsakliga Caucasianen Ridge Som Täckas Med

Understberget har pekats ut som Natura 2000-område eftersom skogen där under lång tid naturtyp på sikt ska nå kvaliteten av naturtyp taiga. Skogen ska ha en naturlig struktur och vara präglad av naturlig succession och störning, alternativt naturvårdande insatser Taiga representerar mer än en tredjedel av skogens yta planet, och cirka 60% av dessa skogar ligger på rysk mark; Det är oroväckande att veta att mindre än 3% av dem har ett effektivt skydd.Av denna anledning ringde den internationella organisationen Taiga Rescue Network gör vad det kan för att hjälpa Rysslands miljögrupper i deras kamp för att förhindra storskalig och. arealer skog transformeras till önskvärda naturtyper. Bara för att få tillräckligt med taiga fordras att åtta procent av Sveriges skogsmark omvandlas. Det är mycket osäkert om behovet kommer att vara lika stort om tio år. Storlek och prioritet av behovet är inte övertygande motiverad Taiga Svart. Slitstark och smidig allvädersjacka i gore-tex för aktivt utomhusarbete i skog och natur. Artikelnummer: T2153505099--XS. Enhet: st. Storlek. XS S M L XL XXL 3XL. Lagerstatus: I lager. 6.685kr. / st Jag tror på att ta hand om skogen på ett sätt som passar varje unik människa och skog. Tack vare mina partners Björnsgård traktor, Åsens skog & gräv, Håxås skogstjänst och Högarna skog är det möjligt. Kolla in hemsidan där du får veta mer om oss! Trevlig helg allihopa . www.taigaskogstjanst.s

Sakhalin taiga fotografering för bildbyråer

Hämta det här Sluttningen Är Övervuxen Med Grön Skog Pine Taiga Som Bakgrund Av Träd fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Berg-foton för snabb och enkel hämtning Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska förvinna. Varmt väder under en tid skapar förutsättningar för att kunna utföra en kontrollerad naturvårdsbränning. En naturvårdsbränning är noga planerad och genomförs med hög säkerhet och av särskilt utbildad personal 21 november 2017 Utmaningarna med oregelbundna arbetstider. Mat och sömn är viktiga faktorer för att hålla prestationsförmågan på topp, men oregelbundna arbetstider kan göra det svårt att se till att kroppen får det den behöver, vid rätt tid och i rätt mängd