Home

Ynglingaätten bröt

Ynglingaätten - Wikipedi

Ynglingaätten var enligt fornnorsk och fornisländsk sagalitteratur en kungaätt som uppges ha varit ättlingar till Yngve-Frej, det vill säga guden Frej. De påstås ha regerat i Svearnas rike i Uppsala. Den siste svenska sagokungen i Ynglingaätten var Ingjald Illråde. Efter hans fall ska vissa avkomlingar ha sökt sig till Vestfold i östra Norge, där de etablerade sig som härskare. De sägs vara förfäder till Harald Hårfager, och därmed till det förenade Norges. Bröt betyder i fornspråket »väg». På de nämnda kungsgårdarna samlades och förtärdes, medan konungen vistades där, de förråd som bönderna i de olika orterna voro skyldiga att giva konungen till hans och hovets underhåll. Kapitel 34 Om Ingjald illråde. Bröt-Anund hade en son, som hette Ingjald

Sök Dina förfäder i släktforskningsdatabasen som är nr 1 i kontinentala Europ Konung Ane vill blota sin siste son. (kapitel 25) Ynglingaätten är den legendariska kungaätt som sägs ha regerat Sverige under förhistorisk tid. Enligt den norsk-isländska historieskrivningen härstammade det norska kungahuset från denna ätt genom att skåningen Ivar Vidfamne i mitten av 600-talet fördrev dem från.

Ynglingaättens historia - kapitel 31-4

Slik beskrives Bröt-Anund på svensk Wikipedia (2009): Bröt-Anund av Skilfingaätten (yngre Ynglingaätten) nämns av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan där han är son till kung Ingvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod Ingjald Illråde av Skilfingaätten var en son till Bröt-Anund och den siste kungen av Skilfingaätten (Yngre Ynglingaätten). Han uppfostrades av Svipdag blinde som påstås ha givit honom ett varghjärta att äta, vilket sedan skulle förklara varför Ingjald blev så grym Kungarna i Ättartal har av andra delats in i ätterna skjöldungar, som efterträder Ynglingaätten, efterföljda av Ragnar Lodbroks ätt, som i sin tur följs av Björn järnsidas ätt, med början med just Björn järnsida Yngvar, även Yngvar Harra och Ingvar den långe, av Ynglingaätten är en svensk sagokung omskriven av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan. Tillnamnet harra kan betyda högrest eller den höge som i förträfflig. Det kan också vara en feltolkning av ordet hári, ungefär gråhårig, som finns som benämning i Flatöboken Ingjald Illråde bränner upp gästerna vid sitt gästabud, såsom Hugo Hamilton föreställde sig det 1830. Ingjald och dottern Åsa, såsom Gerhard Munthe föreställde sig dem på 1890-talet. Ingjald Illråde ( fornvästnordiska: Ingjaldr hinn illráði) var enligt Ynglingasagan kung av Ynglingaätten, son till Bröt-Anund

Person : YNGLINGAATTEN Bröt-Anund - Sök Dina förfäder

Bröt-Anund (av Ynglingaätten) var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Därför har hans födelsedatum blivit satt till år 600 Anund (Bröt-Anund), svensk konung av Ynglingaätten, sonsons son till Adils och fader till Ingjald Illråde Enligt Snorre Sturlasson skall han ha härskat i Tiundaland.Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller Bryt-Önund som han benämns häri) är Snorres Ynglingasagan. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod

Bröt-Anund. Den mytomspunna ''Anundshögen'' som gissats vara Bröt-Anunds grav. Bröt-Anund Ynglingaätten var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Ny!!: Svenska sagokungar och Bröt-Anund · Se mer » Dag den vis Ynglingatal är en på ett fornnordiskt versmått upprättad kungalängd för Ynglingaätten, författad på 900-talet av Tjodolf av Hvin, även kallad Tjodolf Hvinverske, hovskald i kung Harald Hårfagers släkt. Dikten utgörs av 54 verser, och skrevs för en norsk småkonung som hävdade släktskap med den svenska kungaätten Ynglingaätten. De äldsta kungarna i texten är tidiga svenska kungar med hemvist i Gamla Uppsala, medan de senare kungarna är kungar i Norge

Ynglingaättens histori

 1. About Kung Blot-Sven Torhilsson Kolsson (Ynglingaätten), King of Sweden. Blot-Sven (död cirka 1087) var enligt en kungalängd från 1200-talet kung över svearna omkring mitten av 1080-talet. Blot-Sven kan möjligen snarare än ett personnamn med epitet ha varit en beskrivning; svennen som blotade
 2. Högen har pekats ut som sagokungen Bröt-Anunds grav. Men det är inte mer än en gissning! Bröt-Anund var en av sagokungarna i Ynglingaätten, som var ättlingar till självaste guden Yngve-Frej. Om han har existerat bör han ha verkat under första delen av 600-talet. Enligt Snorre Sturlasson ska han ha härskat i Tiundaland
 3. Bröt-Anund Ynglingaätten var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Enligt Snorre Sturlasson skall han ha härskat i Tiundaland. Den främsta källan rörande Bröt-Anund eller Bryt-Önund som han benämns häri är Snorres Ynglingasagan. Snorre berättar där att Anund.

Kung Ingjald Illråde av Ynglingaätten was born to Bröt-Anund Ingvarsson. Bröt-Anund was born in 636. Kung married Göthild av Ynglingaätten (born Algotsdotter). Göthild was born in 610. They had one son: Kung Olof Trätälja av Ynglingaätten. Kung passed away Enligt Snorre Sturlasson skall han ha härskat i Tiundaland.Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller Bryt-Önund som han benämns häri) är Snorres Ynglingasagan. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjo Yngvar (Ynglingaätten) och Ösel · Se mer » Östen av Ynglingaätten. Östen (eller Eystein), enligt Ynglingasagan svensk sagokung av ynglingaätten, son till Adils. Ny!!: Yngvar (Ynglingaätten) och Östen av Ynglingaätten · Se mer » Bröt-Anund. Den mytomspunna ''Anundshögen'' som gissats vara Bröt-Anunds grav

King of Uppsala Bröt-Anund the Land-Clearer / the

Ynglingata

Ynglingaätten var enligt fornnorsk och fornisländsk sagalitteratur en kungaätt som uppges ha varit ättlingar till Yngve-Frej, det vill säga guden Frej.De påstås ha regerat i Svearnas rike i Uppsala.Den siste svenska sagokungen i Ynglingaätten var Ingjald Illråde.Efter hans fall ska vissa avkomlingar ha sökt sig till Vestfold i östra Norge, där de etablerade sig som härskare. [1 Slik beskrives Bröt-Anund på svensk Wikipedia (2009): Bröt-Anund av Skilfingaätten (yngre Ynglingaätten) nämns av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan där han är son till kung Ingvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod

Ynglingaätten är den legendariska kungaätt som sägs ha regerat Sverige under förhistorisk tid. Enligt den norsk-isländska historieskrivningen härstammade det norska kungahuset från denna ätt genom att skåningen Ivar Vidfamne i mitten av 600-talet fördrev dem från Svitjod till Värmland varifrån de senare gjorde sig till kungar över norska småriken Ynglingatal. Ynglingaätten har fått sitt namn efter sin stamfader Yngve-Frej.Ynglingaätten och deras förfäder räknas upp i dikten Ynglingatal som sannolikt skrevs på 900-talet men som är mest känd från Snorre Sturlassons Ynglingasagan från 1230-talet. Enligt Snorre levde Yngve-Frej runt tiden för kristi födelse.. Den norske historikern Claus Krag har påpekat att fyra av de. Ynglingatal är en på ett fornnordiskt versmått (kviðuháttr) upprättad kungalängd för Ynglingaätten, författad på 900-talet av Tjodolf av Hvin (ca 860-935), även kallad Tjodolf Hvinverske, hovskald i kung Harald Hårfagers släkt. [1] Dikten utgörs av 54 verser, och skrevs för en norsk småkonung som hävdade släktskap med den svenska kungaätten Ynglingaätten. [2 Ingjald Illråde. Ingjald Illråde bränner upp gästerna vid sitt gästabud, såsom Hugo Hamilton föreställde sig det 1830. Ingjald och dottern Åsa, såsom Gerhard Munthe föreställde sig dem på 1890-talet. Ingjald Illråde ( fornvästnordiska: Ingjaldr hinn illráði) var enligt Ynglingasagan kung av Ynglingaätten, son till Bröt-Anund

Svenska sagokungar - Wikipedi

Yngvar, även Yngvar Harra och Ingvar den långe, av Ynglingaätten är en svensk sagokung omskriven av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan. [1] Tillnamnet harra kan betyda högrest eller den höge som i förträfflig. [2] Det kan också vara en feltolkning av ordet hári, ungefär gråhårig, som finns som benämning i Flatöboken.I det latinskspråkiga verket Historia Norvegiæ. Biografi . Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller Bryt-Önund som han också kallas) är Snorres Ynglingasagan. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar (Ingvar) av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod.. Anund het Yngvars son, som näst efter tog konungdom i Svithjod Brötanund av yngre Ynglingaätten. Bröt-Anund av Skilfingaätten (yngre Ynglingaätten) nämns av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan där han är son till kung Ingvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod

Bröt-Anunds grav. Öster om Åraslöv är Bröt-Anunds grav belägen, en långdös som egentligen inte har något med kungen att göra, utan är från yngre stenåldern, omkring 2000 år f. Kr.En gång i tiden gick Hanöbukten in ända till Åraslöv Anund (Bröt-Anund), svensk konung av Ynglingaätten, sonsons son till Adils och fader till Ingjald Illråde. A:s regering torde ha infallit under förra hälften av 600-talet, alltså ungefär mitt i det skede, då den uppsvenska kulturen blomstrade rikare än någonsin förr eller senare under förhistorisk tid och i fråga om fullödighet. Bröt-Anund av Skilfingaätten (yngre Ynglingaätten) nämns av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan där han är son till kung Ingvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod

Yngvar (Ynglingaätten) - Wikipedi

För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Ynglingaätten fortsatte sedan med namnen Öystein, Ingvar och Anund, kallad Bröt-Anund eftersom han ägnade sig åt att röja skog till nybyggen i Närke. Anunds son var ett intressant fall: Ingjald Illråde. Denne rensade upp i småkungavegetationen och beredde marken för Svea rikes framtida storhet Ynglingaätten . Njord Yngve Frej Fjolner Svegder Vanland Visbur Domalde Domar Digner (Dygve) Dag den vise Agne Skjafarbonde Alrik Erik Alf Yngve Hugeleik Jorund Aun Egil Ottar (Vendelkråka) Adils Östen Ingvar Bröt-Anund Ingjald Illråde . I mitten av 600-talet skall Ynglingaättens sista representant på Sveriges tron, Ingjald Illråde,. Därav dagens ämne. Jag tror alltså inte på Fjolner, Vanlande, Yngve Frej, Harald Hildetand, Ivar Vidfamne, Sigurd Ring, Bröt-Anund och Ragnar Lodbrok. Eller rättare sagt: jag anser inte att det är meningsfullt att diskutera dem i egenskap av historiska gestalter. En och annan sagokung kan självfallet ha existerat (se exemplet nedan. Levde i mitten av 600-talet. (Fornvästnordiska: Ingjaldr hinn illráði) var kung av Ynglingaätten, enligt Ynglingasagan son till Bröt-Anund. Hans historiska existens är ytterst osäker. Figuren har samma roll i det svenska väldet som Harald Hårfagre hade för det norska väldet

Ingjald Illråde - Wikipedi

Anund Bröt-Anund Ingvarsson (abt

 1. Ynglingatal är en på ett fornnordiskt versmått (kviðuháttr) upprättad kungalängd för Ynglingaätten, författad på 900-talet av Tjodolf av Hvin, hovskald hos kungen Harald Hårfagers släkt. Dikten utgörs av 54 verser och skrevs för en norsk småkonung som hävdade släktskap med den svenska kungaätten Ynglingaätten. De första (äldsta) kungarna i texten är tidiga svenska kungar.
 2. Sägnen berättar att här ligger en kung begravdeller möjligen en jätte. Högen har pekats ut som sagokungen Bröt-Anunds grav. Men Me
 3. Yngvar av Ynglingaätten är en svensk sagokung omskriven av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan. Ynglinga saga mention that Yngvar was father of Bröt-Anund/Onund the Land-clearer. Death & Burial . If he was a historical person, it is estimated he would have died in the 600's
 4. Iklädda vita morgonrockar spelar de cricket, flyger drake, löser korsord och äter hälsosam mat. Quiz: Vilken sagofigur bilr du? 22 januari, 2019 Bröt-Anund Ynglingaätten var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Ny!!: Svenska sagokungar och Bröt-Anund · Se mer. Pyssla, skapa och göra själv
 5. Bröt-Anund (av Ynglingaätten) var en svensk sagokung vars status som sagofigur eller historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Därför har hans födelsedatum blivit satt till år 600. Enligt Snorre Sturlasson skall han ha härskat i Tiundaland ; Några av våra teman. Kroppen
 6. Compre online Sagokungar: Brittiska sagokungar, Halländska sagokungar, Skånska sagokungar, Svenska sagokungar, Oden, Beowulf, Ottar Vendelkråka, Njord, de Källa: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços
 7. konung östen av Ynglingaätten, östen bör emellertid liksom sina företrädare Aun, Egil, Ollar och Adils ha fått en hög av större Uppland (kartan fig. 3), vilken hög jag anser vara Bröt-Anunds,7 ly i första hand vill man väl tänka sig storkonungen gravsalt inom Uppland

Anund - Svenskt Biografiskt Lexikon - Riksarkive

Bröt-Anunds grav ~ Sevärt i Skåne - Greater Copenhage

Konung Död omkring 650 [1] . [1] Ivar bröt med sin här in i Sveariket (Svíaveldi) - som det berättas om i kungasagorna - men kung Ingjald illråde fruktade hans här så, att han brände sig själv inne med hela sin hird på en plats som heter Räning De två övriga skeppen var enbart till för att skeppa förnödenheter som mat, extra segel och annat som skulle behövas under den långa resan Ingjald Illråde (fornvästnordiska: Ingjaldr hinn illráði) var kung av Ynglingaätten, enligt Ynglingasagan son till Bröt-Anund. Hans historiska existens är ytterst osäker Ingjald Illråde (fornvästnordiska: Ingjaldr hinn illráði) var enligt Ynglingasagan kung av Ynglingaätten, son till Bröt-Anund. 782 visningar (↑782 från igår) 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 782. 94. Påsk. Påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till minne av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse Det var blott en konung i Sverige vid denna tid. Landet var deladt i många fylken eller landskap, och hvarje sådant fylke styrdes af en så kallad fylkeskonung. Men Uppsalakungen var dock den mäktigaste. Han rådde öfver alla fylkeskonungarna. Bröt-Anund hade en son vid namn Ingjald, och en af fylkeskonungarne hade e

Ett försök från en lekman att lösa gåtan om var ortnmnet Tuna kommer ifrån. Det finns massor av orter med namnet i, även i Örebro Län finns det två, ett norr om och ett söder om Hjälmaren. Forskningen verkar vara ganska överens om att detta är vad som idag brukar benämnas centralorter, d v Oden, Njord och Frej. Från vår (eventuelle) förfader Harald Hårfager kan man gå vidare till gudarna Oden, Njord och Frej ( Frö ), om man tror på Ynglingasagan mm. Denna härledning presenterades t.ex. i Svenska Ättartal 1889, sid 90-91, som en del av en fotnot till ett anträd för en person (Marina Ulrica Ribbing af Zernava) som också.

Svenska sagokungar - Unionpedi

 1. Ingvar Eysteinsson (616-683) 616--683 (man) Yngvar Harra av Ynglingaätten, svensk sagokung omskriven av Snorre Sturlasson i Ynglingasagan. Hans existens anses inte historiskt belagd. Han var enligt sagan son till kung Östen, vilken blev innebränd i bygden Lovund av den jylländske kungen Sölve Högnesson som sedan härskade i sveariket.
 2. Ingjald illråde or Ingjaldr hinn illráði (Ingold Illruler or Illready) was a semi-legendary Swedish king of the House of Ynglings, son and successor of King Anund, and the father and predecessor of King Olof Trätälja. As with many of the 5th-7th century Yngling Kings of Sweden, his historicity is contested.Ingjald is mentioned in medieval historiographical sources including Ynglinga saga.
 3. Västerås centrala delar har delvis behållit sin stadsplan från medeltiden.Kvarteren norr om domkyrkan, Kyrkbacken, samt längs Svartån har sparat en ålderdomlig prägel av med gamla hus och gårdar i korsvirke och knuttimrat. Västerås domkyrka härstammar från tiden från eller före 1100-talet.Vid domkyrkan finns hus från medeltiden, biskopsgården och konsistoriegården
 4. Perioden sträcker sig mellan folkvandringstiden och vikingatiden, från ca år 550 till år 800, och från perioden finns bland annat gravfält och båtgravar från Vendel och Valsgärde norr om Gamla Uppsala, och gravfältet vid Ultuna strax intill Fyrisån, en halvmil söder om Uppsala.. År 1881 upptäcktes båtgravarna i Vendel i samband med kyrkogårdens utvidgning, och elva båtgravar.
 5. Ynglingatal - Wikipedi
 6. Kung Blot-Sven Torhilsson Kolsson (Ynglingaätten), King of

Anunds hög - Fröken Siss

 1. Bröt-Anund Ynglingaätten var en svensk sagokung vars statu
 2. Kung Av Ynglingaätten - Historical records and family
 3. Ynglingasagan sagokung - ynglingata
 4. Yngvar (Ynglingaätten) - Unionpedi