Home

Hur påverkar mikrovågor oss

Vad är mikrovågor och kan de vara skadliga

 1. nes- och vakenhetstillstånd. Henry Lai påpekade, på ett föredrag (Neurovetenskapliga föreningen, Sahlgrenska sjukhuset 990915), att låga mikrovågor har samma stressande effekt, som högt ljud och att den stressande effekten är ackumulerande liksom all annan stress
 2. Öppnade jonkanaler och inflammationer. Mikrovågor har visat sig kunna öppna jonkanaler i cellväggarna. Detta leder till överskott av kalcium inne i cellen, vidare till överskott av kväveoxider, oxidativ stress och slutligen till inflammationer, vilket är en del i många olika sjukdomstillstånd
 3. dre mängd vita blodkroppar
 4. Hur fungerar mikrovågor? Eftersom mikrovågor i grund och botten helt enkelt är energi, är användningsområdena för dem mångskiftande. När det till exempel gäller radar, fokuseras mikrovågorna till mycket rätlinjiga strålar och riktas mot ett mål i korta pulser. Mikrovågorna reflekteras av elektriskt ledande ämnen, till exempel metaller, så att de mikrovågor som sänds mot ett mål, låt säga ett flygplan, studsar tillbaka till sändaren
 5. Mikrovågor är naturligt mycket svagt 0,000 000 000 005 Watt /m2 det är vad biologiskt liv tål. Bio betyder levande. Mobilindustrin har ökat den artificiella mikrovågsstrålngen över 10 miljarder sedan 1990-talet, vilket inget biologiskt liv tål, vilket du heller inte tål, även om du som ung kille tror att du är odödlig
 6. Läkning kan alltså i vissa fall stimuleras av mikrovågor med mycket låg effekt (dock bara under mycket väl kontrollerade förhållanden). Inte heller detta skulle hända om det enbart handlade om uppvärmning. Mikrovågor öppnar jonkanaler. Skadliga effekter påvisas dock också i många rapporter
 7. Vi omges av olika elektriska apparater som skapar fält (strålning), elektromagnetiska fält (EMF) och påverkar oss i varierande grad. Många får stressreaktioner, koncentrationssvårigheter, dålig sömn, hjärtproblem, yrsel, m.m. och mår dåligt

Hur påverkar mikrovågor hjärnan? Gunilla Ladberg

Mikrovågor används förutom i mikrovågsugn även i radar och radiokommunikation, samt för pastörisering och sterilisering (Ehlermann, 2002). Både radiofrekvenser och mikrovågsugnar bygger på dielektrisk uppvärmning som innebär att dipoler och joner påverkas av ett elektromagnetiskt fält, skapat av mikrovågor, som ständigt växlar När du pratar i en mobiltelefon passerar mikrovågor igenom din hjärna, men också genom byggnader på väg till en basstation som sedan skickar vidare mikrovågorna genom andra byggnader och kroppar till mottagaren som absorberar mikrovågor i sin hjärna. Talar du däremot i en vanlig telefon förvandlas dina ord till signaler eller ljus i en fiberoptisk. Rymdforskningen. Rymdfärderna kostar oerhört mycket pengar men mänskligheten har stor nytta av rymdforskningen. Forskare kan via satelliterna få viktig information om vad som händer på jorden och de redskap som utvecklas för rymdfärderna kommer så småningom oss till nytta. Tack vare rymdforskning får vi också bättre kunskap om vår. 5G är snart i Sverige och det finns en oro för ökade strålningsrisker. I den här artikeln går vi igenom vad 5G innebär rent tekniskt och vad vetenskapen och Strålsäkerhetsmyndigheten säger om hur farligt det är

Mikrovågor är elektromagnetiska svängningar, som sätter vatten- och fettmolekyler i rörelse inne i ugnen. Det får molekylerna i maten att vibrera med så stor hastighet att det uppstår värme. Detta snabba sätt att tillreda maten på har blivit mycket populärt, men omgärdas samtidigt av en viss osäkerhet Mikrovågor och radiovågor har längre våglängd och ultraviolett ljus och röntgenstrålar har kortare våglängd. Inga av dessa strålar kan därför uppfattas av ögat. Ögat består ytterst av hornhinnan, som ligger framför pupillen och regnbågshinnan (iris) och senhinna När du steker något sker en så kallad maillardreaktion i ytskiktet. Det är en kemisk reaktion mellan kolhydrater och aminosyror. Rektionen är ansvarig för uppkomsten av den bruna färgen och ger dessutom smak- och doftförstärkning Vi vet ännu inte hur dessa föreningar påverkar kroppen, men de är inte hälsofrämjande. Bevara näringen i maten Att äta färska, råa eller minimalt kokta grönsaker och frukter, nötter och frön, örter och kryddor, är grunden i mina kostrekommendationer (Eating for Health) Kontakta i så fall någon av oss. Personuppgiftsansvarig är Danderyds Sjukhus AB och personuppgiftsombud är Peter Klysing (peter.klysing@sll.se). För din integritet och säkerhet. Deltagandet är frivilligt. Om du väljer att inte delta i någon del av studien, så påverkar det inte din vård

De enda faran med mikrovågsugnen är om det läcker ut mikrovågor. Så länge gallret på fönstret är intakt är det ingen fara. Mikrovågorna har mycket låg energi så de påverkar inte maten på annat sätt än att den värms upp, se fråga 17608 . Se även fråga 16880 och 10439 . /Peter E. Nyckelord: mikrovågsugn [24]; Då människan under lång tid anpassat sig till ett liv på jorden så klarar kroppen av detta. Problemen uppstod då vi människor började skapa egna onaturliga EMF, alltifrån lågfrekventa magnetfält till högfrekventa mikrovågor, som påverkar oss människor negativt - även de som inte är elöverkänsliga

Långtidsmätningar som sträcker sig över flera årtionden är helt avgörande för att kunna förutse hur luftburna partiklar påverkar framtidens klimat menar lundaforskaren Erik Ahlberg. - Långtidsmätningar är viktiga för att få ett kvitto på att olika insatser för klimatet faktiskt fungerar. Säg att vi skulle stänga alla. ningssätt till ämnet elektromagnetiska fält och hur fälten påverkar oss. Forskare är överens om att exponeringen från elektriska och mag-netiska fält går att begränsa på arbetsplatser. På vanliga kontor är det inte troligt att man exponeras för elektromagnetiska fält som ligger nära eller över EU:s rekommenderade gränsvärden

Se Alis film och lyssna på Mohammeds ärliga berättelse om hur rasism kan påverka oss. Om hur någon som du möter dagligen och visar hat och fördomar kan få di.. Om man har en känslig tarm kan vissa svårnedbrytbara sockerarter, så kallade FODMAP som finns i grönsaker och frukt, ge upphov till symtom Dr Barrie i en intervju HÄR om hur mikrovågor påverkar oss och hur de kan påverka oss mentalt både med och utan chippning Dr Barrie i en intervju HÄR om hur mikrovågor påverkar oss och hur de kan påverka oss mentalt både med och utan chippning. Under de två dagarna i intervjun berörde vi många olika ämnen, men huvudtemat var missbruk av mikrovågor som en hemlig och dold stealth vapen, som har funnits i minst 50-60 år De avger strålning som påverkar sömnen negativt. Använd traditionella glödlampor. Om inte dessa åtgärder hjälper bör man även kontrollera utifrånkommande strålning, från mobilmaster och grannars utrustning (mikrovågor) men även lågfrekventa fält från exempelvis kraftledningar, fjärrvärmerör och transformatorer Publicerad den 30 augusti, 2012. av Solveig Silverin. Dr Barrie i en intervju HÄR om hur mikrovågor påverkar oss och hur de kan påverka oss mentalt både med och utan chippning Under de två dagarna i intervjun berörde vi många olika ämnen, men huvudtemat var missbruk av . Fortsätt läsa →. Publicerat i Mikorvågor och Mind Control.

Jag lyssnar gärna på intervjuer om hur olika slags elektromagnetiska fält påverkar oss. Nick Pineault, Brian Hoyer är några av dem som delar med sig av hur man kan skydda sig mot oönskad strålning på olika sätt i sitt hem och på arbetsplatser. Läs mer här om EMF och annan strålning. Vi människor är själva elektriska varelser Svar: Tyvärr finns det en del oseriösa internetsidor som påstår att mat som värms eller tillagas i mikrovågsugn skulle bli farlig. Det är en myt.Mikrovågsugnen fungerar genom att ett högfrekvent elektromagnetiskt fält alstras i ugnen med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna absorberas då de träffar maten och omvandlas till värmeenergi Hjärnkoll på mikrovågor, mobiltelefoner och strålning. För drygt tio år sedan fick vi veta att forskare upptäckt att signaler från mobiltelefoner öppnar den så kallade blodhjärnbarriären hos råttor. Med kunskaper om hjärnan inser man att denna barriär ska vara precis vad den kallas

Med mikrovågor med låg energi som används för kommunikationsändamål ständigt bombarderar oss, forskare vid Bhobha Atomic Research Centre i Mumbai, Indien, undersökt hur denna strålning kan påverka spridningen och tillväxten i frön. 2011 års studie visade att mikrovågor med låg effekt också hade en stimulerande effekt på frösprigning och tillväxt, särskilt vid högre. Mikrovågor använd vanligtvi för att värma vår mat eller kicka kommunikationignaler, men tudier har viat att de ockå kan timulera fröprigning och tillväxt. Via typer av växter, om Acacia, har frön med en vattentät beläggning om hindrar piring, med proceen ofta med månader eller år att utveckla.På grund av detta, de om vill växa i barnkammaren har använt mikrovågor för att. Mikrovågor mäter fukt i plankor. I framtiden kan torkning av trä underlättas med hjälp av mikrovågor. Nils Lundgren vid Luleå Tekniska Universitet har tagit fram en mikrovågskamera som bland annat talar om hur fukten i plankan är fördelad. Än så länge används apparaten bara i laboratoriemiljö

Då och då dyker det upp diskussioner om hur maten påverkas av mikrovågsugnen. Men experterna mena... Då och då dyker det upp diskussioner om hur maten påverkas av mikrovågsugnen. Om oss Råd & Rön arbetar för att hjälpa dig att göra kloka val som sparar tid och pengar.. Så mikrovågor påverkar inte bindningar eller delar av molekyler på olika sätt, antingen påverkar den hela molekylen eller inte alls. Och det enda sätt för en molekyl att påverkas märkbart är om den är elektriskt dipolär, vilket vattenmolekylen är Hur påverkar mikrovågor växtfrön? Stockbyte / Stockbyte / Getty Images. Mikrovågor används vanligtvis för att värma maten eller skicka kommunikationssignaler, men studier har visat att de också kan stimulera frögroning och tillväxt. Främjar grobarhet Elektromagnetiska vågor. I tidigare lektion har vi sammanfattat att strålning handlar om överföring av energi utan fysisk kontakt eller via något medium. Energi finns omkring oss i allt som rör sig, allt som får saker att hända. Vi har också delat upp strålning i joniserande och icke joniserande

Uppvärmning och strålning med mikrovågor: Så här fungerar

Initiativtagare till seminariet och en av föreläsarna är fil. dr i pedagogik och författaren Gunilla Ladberg som talar om hur mikrovågor från trådlösa datorer och mobiler påverkar hjärnan. Hon har skrivit bland annat boken Den mänskliga hjärnan - en upptäcktsfärd, 2006 Hjärnkoll på mikrovågor berättar om hur trådlös teknik påverkar hjärnan, minnet, sömnen och förmågan att göra förnuftiga val. Alla artiklar antyder vägar att vända på situationen Ja som jag har sagt tidigare så kommer det ström förstås genom sladden som är den första komponenten i mikron. Strömmen förs vidare till en annan komponent som heter magnetron, denna omvandlar strömmen till mikrovågor som sedan strömmar ut i mikron.Molekylernas ände som är positivt laddat, vill vara mot de fält som &.. Rymdforskning ger bättre hälsa på jorden. Precis som inom många andra områden så drar hälso- och sjukvården nytta av rymdforskning och rymdtillämpningar genom att forsknings som görs för rymdändamål direkt går att tillämpa inom den vanliga vården, och genom att tillämpningar som tagits fram för rymdändamål mer eller mindre.

Mikrovågor och proteiner. Mikrovågsugnen påverkar proteinerna i maten, eftersom molekylerna blir olika varma och krockar, på samma sätt som när åska uppstår. Proteiner påverkas dessutom av hårt upphettning och/eller kemisk påverkan, vilket man ser i studier om mjölk och mjölkersättning som värms i mikron De första kapitlen behandlar strålning ur fysikalisk synvinkel och hur den påverkar oss i omgivningen i vår hem miljö, på vår fritid och på arbetsplatsen. Dårpå följer kapitel som hur strålning som betingas av vår moderna sjukvård kan påverka vår hälsa och risker relaterade till användningen av trådlös kommunikation tionerna och mobiltelefonerna, och om hur strålningen påverkar oss. Därför ger sex myndigheter ut denna broschyr. Syftet med broschyren är att förmedla fakta och öka kunskapen om strålningen från mobiltelefoner och basstationer. Myndigheterna har ansvar för olika frågor inom området mobiltelefoni, se sid 11 mikrovågor. Ja, all förnybar energi Allt kostar pengar, allt påverkar miljön och allt kräver någon slags råvara/källa. Därför är det allra första vi bör fråga oss - kan vi göra något smartare? Ut med brödet och upp på cykeln Vi skulle kunna isolera huset bättre så att värmebehovet minskar, använda e

Vi har många decenniers erfarenhet och forskning på hur mikrovågor påverkar oss. Vi människor har använt oss av radiovågor och mikrovågor i 100 år nu, Peka på en fysisk mekanism som kan förklara hur mikrovågor skulle orsaka cancer av 'icketermisk karaktär' Växthuseffekten påverkar den globala strålningsbalansen, dvs. balansen mellan inkommande solstrålning och utgående värmestrålning. Därmed är växthuseffekten viktig för jordens energibalans och således vårt klimat. En naturlig växthuseffekt har så gott som alltid funnits på jorden, tack vare naturligt förekommand

Mikrovågor — hur fungerar de? — Watchtower ONLINE LIBRAR

Om olika färger påverkar oss borde vi väl också ta med detta i beräkningen nästa gång vi målar om väggarna eller tapetserar? Det finns studier som pekar på att vi faktiskt i viss mån kan förändras som människor genom färgerna vi omger oss med. Till att börja med i vår sinnesstämning, men kanske även i vår läggning och hur vårt humör yttrar sig Mikrovågor, som ett medel för snabb upphettning, hade nyss upptäckts men forskare uttryckte tvivel om säkerheten att använda mikrovågor för ändamålet. När de då introducerades var de första mikrovågsugnarna stora rostfria lådor med cirka två centimeters blyfoder, detta för att skydda användaren från skadlig mikrovågsstrålning 5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner. Nu kommer femte generationens trådlösa nätverk, 5G. Trots att forskare varnar för den nya tekniken och hälsoriskerna inte är utredda drivs den igenom av telekomindustrin och aningslösa politiker i en ödesdiger allians. Det pågår en kapplöpning utan like. Som medium så jobbar man med energier, frekvenser och vibrationer. Forskare räknar ut universums existens och fortskridande genom matematiska termer och koder, allt går att räkna ut, vi vet även att vi kommer att komma i kontakt med kunskap i framtiden då våra ekvationer faller på plats

Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna och huden kyls därefter innan vakuumtrycket släpper. Upphettningen är så stor att svettkörtlarna förstörs och förlorar sin förmåga att producera svett. Behandlingen påverkar både svettkörtlar och odörkörtlar. Behandlingen gör inte ont. Hela behandlingen är klar på oftast en timme Idag är strålningen ett aktuellt ämne i och med att 5G rullar ut. 5G har en högre frekvens än 4G och tätare mellan basstationerna (max 150 m) Hur detta påverkar oss på lång sikt vet vi inte än. Det finns olika saker och sätt att mät Prostata är en körtel mellan penis och urinblåsan. Prostatakörteln hjälper spermierna att ta sig fram och överleva längre. Prostata växer vid stigande ålder och trycket mot urinröret vilket gör det svårt att kissa. Den medicinska termen för detta tillstånd kallas godartad prostataförstoring (BPH) och skiljer sig från prostatacancer. Det finns alltså ingen koppling mellan.

Förvirring om mikrovågor Hypnopomp

EMF påverkar oss alla! Lämna ett svar. Jag läser på om elektromagnetiska fält, EMF, och om varför vissa människor blir elöverkänsliga. Ända sedan jag första gången kom i kontakt med fenomenet har jag haft stor respekt för de människor som drabbas av den strålning som numer finns överallt omkring oss, i hemmen, i förskolor och. Kulturnatt på Fysicum. Missa inte Kulturnatten på Fysiska institutionen den 2 oktober. Illustration: Lisa Ewalds. Dyk in i fysikens spännande värld och låt oss visa dig runt i våra laboratorier här i Lund I årets program erbjuder vi en fysik- och lasershow på institutionen, direktsända och förinspelade avsnitt med forskning från. Hur påverkar rummet, möblerna, färgerna och sakerna i rummet egentligen tonåringen? Du har säkert läst om Feng Shui i olika inredningstidningar. Det är en österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omvärld och idén med Feng shui är att skapa harmoni och balans, och på så sätt även inom oss

Så fungerar e-Sense Move Highbay. Det finns huvudsakligen två tekniker för närvarodetektering: mikrovågor och PIR. Mikrovågssensorer aktiveras av rörelser medan PIR-sensorer reagerar på temperaturvariationer, t.ex. i form av värmen från en kropp. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna De senaste 50 åren har vattnet i sjöar och vattendrag blivit mycket brunare. Den så kallade brunifieringen påverkar såväl produktionen av dricksvatten som livet i sjöarna negativt. Dessutom går ekonomiska värden upp i rök när sjöarna inte längre lockar att bada i. Om ingenting görs kommer vattnet sannolikt att bli ännu brunare - men det finns hopp Hur mode påverkar oss admin Vi kan nästan säga att mode gör världen idag. Det handlar om de nya sakerna som kommer ut. Alla gillar att se snygga ut; och om du är den typ av person som mode betyder så mycket för, går du ut och provar de nya trenderna som finns i butikerna. Mode. Experter talar om hur barns hälsa och lärande påverkas av skärmtid vid mobiler och datorer Bland experterna finns skol- och barnläkaren Åse Victorin,.

Malin pratar om kreativitet och hur det påverkar oss i livet, tanken och koncentrationsförmåga.Ju mer kreativa vi får lov att vara i vårat arbete desto bättr.. Hur påverkar rymden oss i det vardagliga livet? Räddningsarbete - Med hjälp av fjärranalyssatelliter så kan vi avläsa förändringar i jordens yta. Man kan t.ex. se jordbävningar, om det är en katastrof så hjälper den oss att välja vilka insatser vi behöver sätta in i ett drabbat område hur har ryska revolutionen påverkat oss. hur har ryska revolutionen påverkat oss Så påverkar nya distansarbetet oss TOPICS: distansarbete Fastighetsägarna Göteborgs universitet kontor Leif Denti. 2020-11-10 Här talade bland andra Leif Denti, forskare i innovationspsykolog vid Göteborgs universitet, om hur distansarbetet påverkar vår innovation,. Blåsångare är köta om var de bor, och du bör också vara bra om vilken typ av stång du använder för att montera sina hus. Att säkra ditt bluebirdhus till rätt sorts pol hjälper till att hålla bluebirdarna säkra från tvättbjörnar, katter, ormar och andra rovdjur. Den bästa typen av pol att använda är ett slät metallrör

Färgers påverkan på humör Färger och hur de påverkar sinnesstämninga . Det finns studier som pekar på att vi faktiskt i viss mån kan förändras som människor genom färgerna vi omger oss med. Till att börja med i vår sinnesstämning, men kanske även i vår läggning och hur vårt humör yttrar sig. Det är inte bara färgen i sig som är av vikt utan också hur stark den är Ta. I dagens avsnitt dyker vi in i vad som har påverkat och format oss under vår uppväxt. På vilket sätt har barndomen och våra vänskapsrelationer definierat oss? Vilka stämpel har vi burit på och vilka v... - Listen to 7. Vad påverkar oss och hur? by Ambitionspodden instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed

Frekvenser påverkar oss hela tiden. Har du tänkt på att allt har en rörelse, en vibration, en frekvens? Ljus, ljud, ja, varje atom har en egen frekvens! Mikrovågor är mycket korta högfrekventa våglängder som rör sig med ljusets hastighet Hur påverkar mikrovågor hjärnan? Föredrag på sem. Hur mår våra barn? 27 november 2017. Arr.Vågbrytaren. Jag har i femton år studerat frågan om mikrovågors (från mobiler, läsplattor, WiFi osv) påverkan på hälsan och miljön och är aktiv i föreningen Vågbrytaren som arrangerat seminariet Mikrovågor sänds ut från t ex mobiltelefoner och trådlösa datornätverk och är extremt energirika radiovågor, vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300 000 MHz, där MHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund). De ligger i spektrumet mellan radiovågor (ultrakortvåg) och infrarött ljus och har tidigare mest använts till radar och. Däremot så kan hög spänning påverka magnetronen (som skapar mikrovågorna), så att den arbetar sämre eller går sönder. Mikrovågor och proteiner Mikrovågsugnen påverkar proteinerna i maten, eftersom molekylerna blir olika varma och krockar, på samma sätt som när åska uppstår

Hur mobilstrålning, WiFi och elektromagnetiska fält skadar os

 1. Förvirring om mikrovågor. februari 18, 2014 Mobilstrålning, Solveig Silverin elallergi, mobilstrålning, Solveig Silverin. Hypnopompa. Igår publicerade Solveig Silverin ett öppet brev till regering och myndigheter angående den okontrollerade ökningen av mikrovågsstrålningen i landet. I denna får vi oss mycket till livs, men.
 2. Hur mobilstrålning, WiFi och elektromagnetiska fält skadar oss Föredrag av professor Martin Pall i Oslo, oktober 2014, ligger på Youtube med svensk text. Artikel införd i MiljöMagasinet nr 22/2015. Martin Pall är professor emeritus, fysiker, genetiker och cellbiolog, från Washington State University
 3. Mikrovågor — hur fungerar de? DU KAN inte se det eller känna lukten av det eller röra vid det, men det finns överallt omkring dig. En del miljöaktivister kallar det elektrisk smog, och ett regeringsorgan i Förenta staterna varnade för att de nivåer amerikaner varje dag blir utsatta för, utan att de ens är medvetna om det, kan vara farliga

EMF elektromagnetiska fält som påverkar live

Vi kan inte uppfatta mikrovågor men de påverkar oss. Vi saknar sinnen för att registrera den typen av strålning. Vid dålig mottagning avger mobiltelefonen kraftigare strålning, men vad påverkar mottagningen? Här en film som visar olika faktorer som inverkar på mottagningen samt hur strålningen påverkar människan och vårt klimat Fiberoptik räddningen för miljön. Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna. När du pratar i en mobiltelefon passerar mikrovågor igenom din hjärna, men också genom byggnader på väg till en basstation som sedan skickar vidare mikrovågorna genom andra byggnader och kroppar till mottagaren som.

Är det farligt att bo nära en mobiltelefonsändare/mast

 1. st 50-60 år
 2. Olika färger är ljusvågor av olika längd. Saker och ting har inte en bestämd färg, utan färgen beror på hur ljuset som reflekteras bryts mot dess yta. Det synliga ljuset liksom andra osynliga delar av det elektromagnetiska spektret (mikrovågor, ultravioletta strålar, röntgen etc.) påverkar människan på olika sätt
 3. Dessa är uppgifter vi behöver lära oss mer om, och som vi kanske nyligen har lärt oss på en kurs, genom att fråga någon eller så har vi helt enkelt har lärt oss av egen erfarenhet. Arbetssättet för dessa uppgifter är det mycket enklare att ändra på med hjälp av Google-effekten och när vi har stöd av Performance Support i verksamheten

 1. Hur färger påverkar människan Passion för häls
 2. Hur påverkas man av elektromagnetisk strålning? - Steg för
 3. Säkerhet & miljö - Pegi
 4. Fiberoptik räddningen för miljön - Ny Tekni
 5. Rymdforskningen - Tekniska musee

Är 5G farligt? Så säger vetenskapen om riskerna med

 1. Är det farligt att laga mat i en mikrougn? illvet
 2. Så påverkar tillagning din mat (3/3): Kokning, stekning
 3. Epoch Times Forskning: Så påverkas matens
 4. Forskning obstetrik och kvinnosjukvård - Danderyds sjukhu
 5. NRCFs frågelåda i fysik - nyckelord: mikrovågsug