Home

Namngivning hinduism

Andra trossamfund - Dopguide

  1. Hinduism. Ett av de hinduiska sakramenten är ett barns födelse. Inom den hinduiska traditionen ber familjens präst böner för att skydda barnet från onda andar och han ber att Gud ska välsigna barnet så det får ett långt och friskt liv. Då barnet är tolv dagar gammalt hålls en ceremoni där barnet får sitt namn
  2. Själva namnet hinduism kommer dock från 1800-talet och var ett samlingsnamn britterna gav den religionsutövning som de såg i Indien när de koloniserade landet. Hinduism betyder egentligen Indiens tankesystem/åskådning. Själva kallar hinduerna gärna sin lära för santana dharma (den eviga läran) och menar att den alltid funnits
  3. Hindu betyder egentligen indier eller folket bortom floden Indus. Hinduer kallar sin tro för Sanatama Dahrma - den eviga ordningen. Heliga texter Veda (veta): innehåller lovsånger till de gamla ariska gudarna. Lärda män anses ha fått dessa direkt Födsel och namngivning
  4. Hinduiska bröllop genomför för det mesta på sanskrit (ett av de två bevarade fornindiska språken (det andra är vediskan ibland används sanskrit om båda). Hinduerna tar äktenskapet och bröllopet på allra största allvar. Ofta bjuder man stora sällskap, 300 personer och uppåt
Barndomsritualer – läromedel till lektion i religion åk 4,5,6

Hinduism eller Sanatana dharma är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är likväl föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad brahman och läran om själens. födsel och namngivning mellan ett och fem år har pojkar rakat huvud som smörjs med yoghurt. renar och tar bort dålig karma från tidigare liv hårklippningscermoni Hinduisk begravning. När en hindu dör har man en begravnings ceremoni. Man brukar oftast bränna kropparna på antingen en båt som skickas ut i floden Ganges för att vissa hinduer tror att floden är helig annars samlar man vänner och släkt på nåt ställe där man bränner kroppen och deras präster läser en text och alla går fem eller sju varv runt elden.

Bröllopet betalas av brudens far, alla kostnader står han för. Ett bröllop inom hinduismen är ofta kostsamt, man strävar efter ett stort bröllop med många gäster därför ska det finnas rikligt med mat på bordet. Ett bröllop med ca 600 gäster är inte ovanligt för människor ur en hög kast Genom dopet befrias barnet och kommer in under Guds beskydd.Eftersom dopet symboliserar en slags pånyttfödelse av individen har det också blivit tradition att förena barndop med namngivning. ANNON Hinduiskt bröllop. Av Karin Jonsson. Små ritualer är en del av bröllopsceremonin inom hinduismen. För bruden innebär bröllopet också att hon tar avsked av sin familj, eftersom hon efter bröllopet kommer att tillhöra mannens familj Ett av sakramenten inom hinduism är namngivningen. Efter tolv dagar så ska namnet vara bestämt och en ceremoni kan hållas i ett tempel. Prästen sveper lite vatten på barnets panna och gör upp en eld som en bekräftelse på att barnet har fått sitt religiösa namn

Hinduism Religionsfroknarna

Andra trossamfund - Dopguiden

Namngivning Att ha ett namn är en av artiklarna i FN:s barnkonvention, just eftersom det är så starkt kopplat till vår identitet och vilka vi är. Anledningen till att namngivning och det kristna dopet ibland blandas ihop är troligtvis det svenska språket, där vi till exempel döper båtar och använder ordet döpa på samma sätt som namnge Hinduism Från Skolbok. Hinduismens centrala innehåll i år 6 och 9. 6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3, 8, 9) Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom hinduismen (kap 9 =>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Kunskarav, aktuella delar av matrisen. Hinduism och Buddism, och eventuellt Religion och liv 9 och N

Hinduiskt bröllop tro och tank

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang

Hinduism - sammanställning. Gleerups: Historia. Syn på livet. Kastsystemet & daliterna. Gudar. Tempel och riter. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang Lärarhandledning : Hinduism, Tro & identitet. www.hamarkfilm.se 2 RT-modellen Vi utgår från RT-modellen i arbetet med filmerna i INblick-serien. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang Vanligt att utse faddrar vid namngivning Liksom vid dop är det vanligt att utse faddrar. De utses bland släktingar och vänner. Fadderskapet är uttryck för en särskilt nära relation, kan man läsa i Den svenska högtidsboken, en bok om alternativa, icke-religiösa högtider och ritualer (En bok för alla 2000) Centralt innehåll: à Huvuddragen i världsreligionernas historia. à Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. à Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang

För lekmännen kan munkarna sägas vara ett fält av meriter , då lekmän anses samla på sig god karma ( merit) genom att ge gåvor till munkarna. Lekmännen ger rituella gåvor varje dag, eftersom theravadamunkarna är beroende av att lekmännen förser dem med mat, men mer särskilda gåvor ges också vid speciella tillfällen kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang hinduism; De 8 lemmarna och 4 typer av yoga. Trots sin fantastiska tillväxt i popularitet ser många seriösa utövare av den forntida yogakonsten det som ingenting annat än en serie kraftfulla fysiska övningar som är utformade för att ge en perfekt kropp

Världsreligioner - en översikt. Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner religionen fyller för människor med olika trosinriktningar. Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av. Vi lär oss om olika världsåskådningar, ritualer, högtider. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik

Hinduism - Wikipedi

RECENSION. Jag skulle tro att det från vår horisont, det vill säga den västerländska världens självgoda front, ofta faller sig naturligt att ta hinduismens brokiga panteon som intäkt för religiös underutveckling. Ormdemoner och heroiska apkrigare, Ganesha, elefantguden som rider på en mus, och Krishna, Vishnus åttonde inkarnation, som inte nöjer sig med mi.. Samtal om tro, livsåskådning och sekularisering. Tillsammans utforskar deltagarna hur tro, religion och livsåskådning tar sig uttryck i individers vardag och i samhället runt omkring. De får också träna sig i att anpassa sitt språk till mottagare och situation. Alla lektioner har samma arbetsgång. Planera tillsammans Vill du planera en buddhistisk begravning? Fenix Begravning hjälper dig. Kontakta oss! Få utmärkt service Varmt bemötande Högst kundbetyg 4,7 av Vid dödsfallet. En buddhist som är döende har i största möjliga mån möjlighet att själv välja vart han eller hon vill dö. Döden ska inträffa i ett enskilt rum och där ska det finnas ett bord med en vit duk, en avbildning utav Buddha, samt blommor, ljus och rökelser. Bordet får ej användas för ändamål som inte är kopplade. När man gifter sig inom buddhism handlar det inte mycket om kärlek men mer ära och lojalitet till sin familj. Det är oftast mannen/pappan i familjen som bestämmer vem deras son eller dotter ska gifta sig med. Vissa förlovar sig redan som barn och gifter sig när dem är gamla nog och vissa förlovar si

Religionskunskap 7-9 › Hinduism › Att leva som hindu 1 Det här är offlineversionen av Att leva som hindu. Följ länken för att komma åt ytterligare • Det finns flera ceremonier för barn, bland annat vid namngivning och när barnet smakar riktig mat för första gången Barnet får ett smycke som är av silver eller guld Hinduisk namngivning När ett barn föds så hålls en speciell ceremoni där barnet får sitt namn. När barnet har blivit en månad gammal så hålls en ceremoni i ett tempel där prästen häller lite vatten på barnets huvud och sen tänder en eld som bekräftar att barnet har fått sitt religösa namn Hinduismen HINDU - INDIER Scientologernas ritualer och livsstilar. L. Ron Hubbard kallas grundare av sina anhängare. Detta stämmer överens med en viktig distinktion som vid jämförande studier görs mellan grundade och etniska religioner. De förra kan spåra sitt ursprung till någon person, även om han själv inte tyckte sig ha grundat den (Jesus. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 04. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle

De flesta hinduer lever i Indien, där bor runt 900 miljoner invånare och 83% av dem är hinduer. Med en summa på 700 miljoner hinduer är hinduismen den tredje största religionen i världen efter kristendomen och Islam. I indien bor inte heller bara hinduer, de återstående 17% är buddhister, shiker, kristna och muslimer I årskurs 4-6. Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll. I årskurs 4-6. Religioner och andra livsåskådningar. Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism Ditt och mitt liv • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman-det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Judendom • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Huvuddragen i världsreligionernas historia • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Judendom • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna (islam), judendom, (hinduism och buddhism). • Huvuddragen i världsreligionernas historia

- Hinduism: Hinduismen hade ingen grundare. Namnet kom från engelska kolonisatörer på 1800 talet, men man tror den uppkom för 3600 år sedan. - Buddhism: Siddharta Gautama var prins i Indien för mer än 2500 år sedan och grundade religionen som baseras på hans tankar Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt Ung indiansk kvinna i traditionell sari röd klänning som ber i en hindu temple goa india hinduism tjej som utför namngivning. Foto handla om - 15937871

En fördjupningsuppgift som redogör för Buddha (Siddharta Gautama) och buddhismens lära. Fokus ligger bland annat på legenden om Siddharta Gautama och hur han blir Buddha, samt skillnader mellan buddhism och hinduism - i synnerhet vad gäller de två inriktningarnas frälsningsvägar. 1 Övergångsriter hinduism Hinduism Religionsfroknarna . Övergångsriter som firas är födelse, namngivning, flickors pubertet, Hinduismens vördnad för allt levande och icke-materiella ideal kan ställas i kontrast till vad som kan kännas som masskonsumtion och hysterisk jakt på tillväxt i västvärlden Genomgång (12:14 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens. Vid en buddhistisk begravning hålls traditionellt sett minnesceremonier på den 3:e, 7:e, 49:e och 100:e dagen efter dödsfallet, men dessa datum är något flexibla. Dessa högtider hålls antingen hemma hos familjen eller vid munkkloster. Efter ceremonin förseglas kistan och den tas antingen till krematoriet eller till gravplatsen

hinduism och buddhism. • Huvuddragen i världsreligionernas historia. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sam-manhang. Filmo • 08-445 25 50 vxl • E-post info@filmo.se • www.filmo.se FAKTA Ansvarig utgivare: Ulrika von Yxkul SchoolSoft. Vi rekommenderar att du uppdaterar den webbläsare som du använder för att få ut bästa möjliga användning av Schoolsoft, i annat fall byter till en annan webbläsare. Levererad av SchoolSoft 2021 Religionskunskap SKOLFS 2010:37, utges av Regeringen (Läroplan) SKOLFS 2011:19, utges av Skolverket (Kunskarav) Sida 1 av 8 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och d Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. Huvuddragen i världsreligionernas historia. Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck

Religionsprov Hinduism Flashcards Quizle

  1. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik
  2. Genom att studera exempel från hela världen ska vi lära oss vad religion är och vilken funktion den har. Vi undersöker hur religioner uttrycker och bär upp de kulturer som de är en del av. Vi går till exempel igenom ritualer, högtider, heliga platse
  3. − Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etik − Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik
  4. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman­ det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Etik • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik
  5. Hinduism Konflikten mellan hinduismen och islam Hinduism Hinduismens syn på liv och död Hinduism Brahman, Namngivning: När ett barn fyller 12 bekräftar en präst det namn som föräldrarna gett barnet Hinduism. Detta arbete kommer att ytligt att beskriva Indiens stà ¶rsta och và ¤rldens tredje stà ¶rsta religion

Ett babynamn väljs vanligtvis av föräldrarna vid tidpunkten för födelsen, eller kort efter när barnet presenteras för Guru Granth Sahib för en Sikh baby namngivning ceremoni. Spädbarn födda på sjukhus vars föräldrar inte redan har valt ett namn tilldelas tillfälliga identiteter som vanligtvis anger pojke eller baby girl tillsammans med deras mors namn Historisk Indosfärs kulturella inflytandezon i Greater India för överföring av element av indiska element såsom hedersbeteckningar, namngivning av människor, namngivning av platser, motto för organisationer och utbildningsinstitut samt antagande av hinduism, buddhism, indisk arkitektur, kampsport, Indisk musik och dans, traditionell indisk klädsel och indiskt kök, en process som. Buddhismen är en av världsreligionerna, men har ingen gud. I religionens centrum står istället Buddha, ett namn som betyder den upplyste. Buddha är en läromästare och en förebild för hur buddhister ska leva. Buddhas lära går ut på att människorna själva har makten över sina liv, och genom att avstå från alla begär slipper man [ Filmserien INblick i världsreligionerna är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt och bygger på läroplanen för grundskolan Lgr 11. Varje film har ett tema som utgår från syftesbeskrivning och det centrala innehållet inom ämnet religion. Vilka centrala tankegångar finns i våra världsreligioner och hur tar de sig uttryck i i heliga ru

3.14 RELIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för at Tid: v.41-45. Innehåll: Kristendomen i Sverige - från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Riter, t ex namngivning, begravning, konfirmation och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang Övergångsriter hinduism Hinduism Religionsfroknarna . Övergångsriter som firas är födelse, namngivning, flickors pubertet, Hinduismens vördnad för allt levande och icke-materiella ideal kan ställas i kontrast till vad som kan kännas som masskonsumtion och hysterisk jakt på tillväxt i västvärlden Genomgång (12:14 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens

Hinduisk begravning - Wikimini, encyclopedin för bar

Afghanistan lider av gudsfruktan. Postat den 2021-08-26 av Mats Jangdal. Dagens gästskribent är Sture Larsson. Insatserna i Afghanistan hade endast målet att stoppa terrorism, inte att undanröja grunden, d.v.s. religiöst betingad fruktan för en gud, alla religioners livsnerv, samhällens kontrollapparat. President Biden har helt rätt * Berätta om två fester som firas inom hinduism. Titta på filmerna som finns länkade på sidan. * Berätta om två ritualer som man utför inom hinduismen (t.ex. bröllop, begravning, namngivning o.s.v De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra =>Riter, exempel namngivning och konfirmation, Buddhism - Kopplar på och tittar på samma som ovan för att sedan kunna jämföra de båda. Änkebränning Hinduism. Uppgift källkritik Hinduism och resonemangsfrågor. V.13 - Buddhism Centralt innehåll I årskurs 7-9 Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att jämföra de tre kristna kyrkorna och analysera hur de påverkar och påverkas av förhållanden i skeenden i samhället. Tid: v. 45-48. Litteratur: RE8 s.54-67. Arbetsgång: föreläsningar, anteckna, skapa och svara på frågor, jämföra, film om Martin Luther, gemensamma.

Hinduistiskt bröllop - Mimers Brun

Årets förnyare 2018 tilldelades #tystnadtagning. Sedan dess har olika medier kritiserats och blivit dömda av Allmänhetens pressombudsman, PO, för felaktig namngivning. Meningarna går isär om när och vem medierna borde namnge, och efter krisen i Svenska Akademien verkar flera medier mer försiktiga med namngivning. Hur ska medierna agera Religion Hinduism och Buddhism åk 9 VT 2015. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Arbetssätt. Genomgångar och läsläxor ska förbereda eleverna på examination i form av antingen ett hemprov

2. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. 3. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 4. 1. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Bedömning: Se matris i Unikum • Riter, till exempel namngivning och konfi rmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Att undersöka verkligheten • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information

Dop Religion SO-rumme

Indien är känt för sin religiösa mångfald med hinduism, buddhism,Sikhism, islam, kristendom och jainism bland landets största religioner. Den dominerande religionen, hinduism, har formats av olika historiska tankeskolor, inklusive dem av de Upanishaderna, den Yoga Sutras, den Bhakti rörelsen, och genom buddistisk filosofi Judendomen-8B - Home. Lärare: Alexander Bylund. Kontakt: alexander.bylund7@gmail.com. Uppdaterat 31/10. Det finns två sidor i PowerPointen som jag inte har gått igenom under någon lektion och det är de som kommer i slutet med rubrikerna Judendomens människosyn (s. 106 i läroboken) respektive Judendomens högtider (s. 111-113 i.

Hinduiskt bröllop - läromedel i religion åk 4,5,

RELIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skap Övergångsriter hinduism Hinduism Religionsfroknarna . Övergångsriter som firas är födelse, namngivning, flickors pubertet, Hinduismens vördnad för allt levande och icke-materiella ideal kan ställas i kontrast till vad som kan kännas som masskonsumtion och hysterisk jakt på tillväxt i västvärlden Genomgång (12:14 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens

Köp billiga böcker om Religion & trosföreställningar + flexband i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Den vilja denna hindu har som vill bli Muslim, är en välsignad vilja och det råder inga tvivel om att han in shâ Allâh är framgångsrik. Vi ber Allâh att Han stärker hans vilja ytterliggare. Om han blir Muslim, blir det först och främst obligatoriskt för honom att skilja sig från sin hustru

Ett barn kommer till världen tro och tank

Namngivning är en ceremoni utan religösa inslag. Ett dop har ingenting att göra med namngivning utan det handlar mer om att ett barn ska bli medlem i svenska kyrkan och välkomnas in i en församling. Hinduism och buddhism. Etik och livsfrågo • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation,. Divergent tänkande Från Wikipedia. En sidogren inom tänkandet är det så kallade divergenta tänkandet. Detta tänkande består i att tänka i olika riktningar, och på vilka olika sätt man kan lösa en uppgift. Detta kan man testa genom ett så kallat kreativitetstest, där försökspersonen försöker komma på så många olika. Hinduism och buddhism prov åk 9 Uppg 9. Prov om religioner Plugga S . namngivning, flickors pubertet, Hinduismens vördnad för allt levande och icke-materiella ideal kan ställas i kontrast till vad som kan kännas som masskonsumtion och hysterisk jakt på tillväxt i västvärlden Genomgång. Taoismen levnadsregler. Enligt taoismen ska man leva i enlighet med naturen och dess lagar, inte emot den. Desto fler ingrepp vi gör i naturens egna balans som styrs av universums lagar, desto mer oharmoniska blir vi människor

Hinduisk begravning - Lavendla Begravningsbyr

Kristendom. Kristendomen uppstod i Palestina (Israel) för ca 2000 år sedan och är idag den största religionen i världen, med över 2 miljarder anhängare. I kristendomen utgår man från Jesus, guds son. Läran kring Jesus och hans liv skildras i Nya testamentet. Korset är en kristen symbol, då Jesus ska ha avrättats genom att bli.