Home

GU ub

Gothenburg University Library - Göteborgs universite

  1. At the libraries. Print, scan and copy. Group study rooms at the libraries. Reading studios. Using the wifi at the libraries. Special reading room for fragile materials. Computers with full access to Svenska dagstidningar. Exhibitions at the libraries. Show all (7
  2. Databassök. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp. Populära databaser
  3. uter. Fyll i kontaktformuläret för att boka in biblioteksintroduktion. Vi återkommer så snart vi kan för.
  4. <iframe src=//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PM27JQ height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe>
  5. gup.ub.gu.s

Databaser Göteborgs universitetsbibliote

Title: Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion. Authors: Ali Yoshiguchi, Emmili Strid, Beatric For students and employees at GU with a gus-account or an x-account. Log in with library account. For users without a GU account. Library card number Personal identity numbe Specialsamlingar. Göteborgs universitetsbibliotek har specialsamlingar som består av äldre material (före år 1958) från dåvarande Göteborgs museum, donationsbibliotek från privatpersoner och institutioner samt inköpta boksamlingar inom avgränsade områden © Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Tel. 031-786 0000, Kontakta oss Om webbplatse

Katalog -1957 Sökmetod Sök alfabetiskt Sök bildnr: Författare eller tite Fredrika-Bremer-förbundet grundades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre, som i Fredrika Bremers anda ville fortsätta kampen för kvinnans frigörelse. Tillsammans med Rosalie Roos drev hon Sveriges första kvinnotidskrift Tidskrift för hemmet, 1859-1885. Hon bidrog själv med många artiklar, ofta under signaturen Esselde

Introduktion till universitetsbiblioteket - ub

Introduktion till universitetsbiblioteket. Du som är lärare eller kursansvarig är välkommen att boka in grundläggande biblioteksintroduktion för dina studenter, eller använda vår introduktionsmodul i Canvas i din kurs Boka grupprum. Välj bibliotek. Välj bibliotek Biomedicinska biblioteket Ekonomiska biblioteket Hälsovetarbackens bibliotek Humanistiska biblioteket Pedagogiska biblioteket Samhällsvetenskapliga biblioteket. Välj dag. idag imorgon onsdag 20 oktober torsdag 21 oktober fredag 22 oktober lördag 23 oktober söndag 24 oktober

Göteborgs universitetsbibliotek - Beställ fjärrlån och

Hälsa och medicin. Samhälle och ekonomi. Hållbarhet och miljö. Naturvetenskap och IT. Kultur och språk. Utbildning och lärande. Strategiska satsningar. Göteborgs universitet ger strategisk finansiering till särskilda forskningssatsningar. Forskningsinfrastruktur KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning. KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket UB-statistik

Platillo Ropa Vieja

Kvinnohistoriska portaler. Kvinnors kamp för rösträtt. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt drev kampen för kvinnors rösträtt i Sverige.Historik, biografier, fotografier, kampanjmaterial, offentligt tryck m.m. berättar om rösträttsrörelsens verksamhet Rösträtt för kvinnor. Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för os Vol 41, Nr 4 (2020): Engagemang, motstånd och omsorg på den mindre orte Scandinavian Journal of Public Administration. School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg. ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413

Open Journal Systems at University of Gothenbur Vol 42, Nr 2-3 (2012) Tillfällesdikt. Innehållsförteckning; TF Logga in i Fjärrkontrollen. Logga i Norska Fakultet:.

https://gup.ub.gu.se... Tidskriftsartikel (refereegranskat) Abstract Ämnesord. Stäng . Artikeln lyfter fram hur undervisning i förskola, med barn i fyra till fem års ålder, kan ta sig i uttryck. Undervisningen har två fokusområden dels stabilitet (teknik) och samverkan (social aspekt) Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som. Göteborgs universitet - Nordisk Tidskrift f??r Allm??n.

Tidskrift för genusvetenskap är det nya namnet på tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, som startades 1980 i Lund. TGV är en av Nordens största referee-granskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp. Utöver vetenskapliga artiklar inbjuds forskare, aktivister, feminister m.fl. även att göra snabba. gupea.ub.gu.se The University of Gothenburg Masters Challenge for Independent Minded Students Compete with the University of Gothenbur

The Dental Technician Magazine January 2019 by The Dental

Välkommen till universitetsbiblioteket! Välkommen till universitetsbiblioteket! Välkommen till universitetsbiblioteket Göteborgs universitetsbibliotek: IPA

gup.ub.gu.s

Koha online-katalog › Logga in på ditt kont

:: JBC :: Journal of Breast Cancer÷ ºNwmofÑ (W

EO

Arkiv - Göteborgs universite

SwePub - Undervisning i förskolan - en

Video: DFlo

Feijoa Sellowiana or Acca Sellowiana in spectacular flowerFacebook Marketplace | Starkwood Media Group LtdMTG Commander Staple Cards - Enchantment | Commander (EDHMobile Tyre Fitting North London