Home

Matematik 1b Komvux

I kursen Matematik 1b får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om procenträkning och hantering av formler. Du lär dig om symmetrier, egenskaper hos heltal och funktioner samt att lösa linjära ekvationer och olikheter. Även granskning av statistiska data och olika talsystem ingår i kursen I kursen Matematik 1b får du de matematiska kunskaperna från grunden. Kursen motsvarar den matematik 1-kurs som du läser på bland annat samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet. Under kursens gång får du bland annat lära dig procent, algebra och ekvationer Kontakta Komvux. Komvux, Hagagatan 53 . Telefon: 019-21 10 00 E-post: komvux@orebro.s Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka! Matematik 1 a. Matematik A har ersatts av matematik 1a, 1b och1c.1a är jämförbar med ma A medan1b och 1c har utökat kursinnehåll jämfört med Ma A. Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs

Matematik 1a / 1b / 1c, 160 p. Kursen ger grundläggande kunskaper i procent, algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik och funktioner. Du ansöker och blir antagen till b-spåret men kan sedan i samråd med din undervisande lärare välja ett annat spår. I kursen ingår orienteringskurs 60 poäng Matematik 1B,C från Komvux/CityAkademin Örebro. Här finns en kurs i matematik 1b och 1c. Kursen bygger på kursboken Matematik Origo vux 1b/1c skriven av Szabo, Larsson, Viklund, Dufåker, Marklund. Förlag Sanoma utbildning ISBN 978-91-523-1731- Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk har ändrats. Den här sidan riktar sig till er som är lärare i matematik i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen

Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet Förkunskapstest för flexibla studier, Ma1b och Ma1c, Komvux, Lund reviderat 2013-04-19 Förkunskapstest inför Matematik 1 . Hjälpmedel: Inga (OBS! ANVÄND INGEN RÄKNARE) Rekommendation: För att ha en bra grund inför dina studier i Matematik 1 så bör du klara av de flesta uppgifterna. Facit finns i slutet. 1. Beräkna a) 17 − 3 ⋅ 2. Läs Matematik 1b på distans eller i klassrum på Åsö vuxengymnasium. Du kan läsa enstaka komvuxkurser för att bli behörig att söka högskola eller universitet eller för att komplettera din gymnasieutbildning. Hos oss hittar du behöriga lärare som erbjuder undervisning med ditt lärande i fokus Läs Matematik 1b på distans eller i klassrum på Åsö vuxengymnasium. Du kan läsa enstaka komvuxkurser för att bli behörig..

Nationella prov matematik 1a, 1b, 1c och komvux matematik 1b. Nationella prov ges för gymnasieskolan för kurs matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c, samt för matematik 1b för kommunala vuxenutbildningen. Syftet med Nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning Matematik 1b (100 poäng) som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Kurskod: MATMAT01b Matematik 1b riktar sig till dig som vill börja med gymnasiematematiken från grunden. Du får bl.a. lära dig om numerisk räkning, procenträkning, algebra och ekvationer. Annat som ingår är funktioner, statistik och geometri. Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider

Matematik 1b - NTI-skola

 1. Matematik 1b Sida 3 1.4 Talsystem i olika baser . Talet 101 fem = (1 ∙ 5 2 + 0 1 ∙ 5+ 1 ∙ 50) = 25 + 0 + 1 = 26 10112 tre 2= (1 ∙ 3 4 + 0 ∙ 33 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 31 + 2 ∙ 30) = 81 + 0 + 3 + 2 = 86 . Testa dig själv: Skriv talet 203 fyra med talbasen tio. 1.5 Prefix . Om vi har 2 kilogram socker och ska omvandla det till hektogram så går vi från kilo (dvs 103) til
 2. •Förändringarna inom matematik på gymnasial niv Potenser med rationella exponenter 2b 1b Räta linjens ekvation 2bc (ej 2a!) 1bc Implikation och ekvivalens 1bc 2bc •Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt
 3. Matematik 1b ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, samt sannolikhet och statistik. Kursen läses... Komvux
 4. Tidigare prov. De flesta delprov är sekretessbelagda i ca 8 år. Här nedan hittar du prov som inte längre omfattas av provsekretess. Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov

Hos Komvux Folkuniversitetet Södertälje kan du läsa följande kurser: Kurser Matematik. Matematik 1a. Matematik 1b. Matematik 1c. Matematik 2a - förkunskarav 1 a, b eller c. Matematik 2b - förkunskarav 1 a, b eller c. Matematik 3b - förkunskarav 2 a, b eller c. Respektive kurs är på 100 gymnasiepoäng Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt lärome... Läs mer

Matematik 1b Hermod

 1. Matematik 1a = Matematik A; Matematik 1b = Matematik A; Matematik 1c = Matematik A; Matematik 2a = Matematik B; Matematik 2b = Matematik B; Matematik 2c = Matematik B; Matematik 3b = Matematik C; Matematik 3c = Matematik C; Matematik 4 = Matematik D; Matematik 5 = Matematik
 2. Matematik, Komvux- & vuxenutbildning, Distans. Utbildningar (52) Skolor (9) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Visar 1-20 av 52 träffar. Sortera. Närmsta startdatum. Recensioner
 3. Kursen ger en bra grund för att klara av matematiken i vardagliga situationer och i fortsatta studier. Rekommenderade förkunskaper: betyg i grundläggande matematik eller motsvarande kunskaper. Mer information om kursens centrala innehåll på Skolverkets webbsida. Kurslitteratur som du behöver köpa till kursen Matematik 1b på Komvux
 4. Matematik, Komvux- & vuxenutbildning. Utbildningar (85) Skolor (11) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Visar 1-20 av 85 träffar. Sortera
 5. På Komvux i Enköping använder oss av Matematik origo av Szabo, Larsson, Viklund med flera. (Sanoma utbildning) i matematik 1b och matematik 1c. I matematik 1a används Matematik 1a VUX av Viklund, Gustafsson och Norberg (Sanoma utbildning). Andra böcker som vanligtvis används inom vuxenutbildningen är: Matematik 5000 av Alfredsson.
 6. Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan. Kunskaper som motsvarar fysik på grundskolenivå, samt den matematik som finns i gymnasiekurserna Matematik 1b eller 1c samt Matematik 2b eller 2c. Det är en stor fördel (men inget krav) att ha läst Matematik C eftersom vektorer och trigonometri från är viktiga inslag i kursen
 7. Matematik 2b bygger på kursen matematik 1b. Kursen ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Undervisningen i kursen omfattar följande områden: Taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning

Matematik 1b - Komvu

Matematik - Vuxenutbildninge

Matematik 1b. Astar. Behöver du läsa upp Matematik 1b! Då har du hamnat rätt, välkommen till Astar! Använda och beskriva innebörden av matematiska... Enskilda kurser (Komvux) Västerås. Matematik 2b. Astar. Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du ska utvecklar din förmåga att arbeta matematiskt Matematik 1b ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, samt sannolikhet och statistik. Kursen läses bl.a. på Samhällsvetenskapligt program Nationella prov matematik 1a, 1b, 1c och komvux matematik 1b. Nationella prov ges för gymnasieskolan för kurs matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c, samt för matematik 1b för kommunala vuxenutbildningen. Syftet med Nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. Till varje termin konstrueras nya. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30. Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00 » Komvux 2896. Ansökan 2897; Betyg och examen 2901 Kurser för dig som behöver extra stöd 3403; Ledarskap och organisation 3324; Matematik 1a 3119; Matematik 1b 3120; Matematik 1c 3121; Matematik 2a 3122; Matematik 2b 3123.

Kursen Matematik 2a ger dig kunskap om algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner och geometri. Du kan läsa... Komvux. Flera orter (2) Flera starter (4) Klassrum, Distans. Åsö Vuxengymnasium. Markera för att jämföra. Matematik 2c Matematik. Matematik. ×. Till innehåll på sidan. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt.

Matematik - Komvu

Matematik 1B,C Cityakademin Komvu

 1. Matematik 1b (100 poäng) som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, 92% av våra deltagare rekommenderar JENSEN komvux
 2. Matematik 1b, 100 poäng. Kursen Matematik 1b ger dig kunskap om numerisk räkning, procent, algebra och ekvationer, funktioner, sannolikhetslära och statistik och geometri. Du kan läsa kursen i klassrum eller på distans. Du kan välja att läsa kursen på 10 veckor (50% studietakt) eller på 5 veckor (100% studietakt). Ansök här
 3. konstrueras nya.
 4. Ändrad ämnesplan i matematik - Skolverke
 5. Ämne - Matematik - Skolverke
Matematik 3b - NTI-skolan

Matematik 1b Åsö vuxengymnasiu

Tidigare prov - PRIM-gruppe

Högskoleförberedande program komvux | ettMatematik 1 - Komvux Hässleholm