Home

Diabetes immunförsvar

Diabetes Information - Get Helpful Tips & Resource

  1. Immunförsvaret är beroende av att nya försvarsceller av de olika slagen kontinuerligt bildas, utbildas och är närvarande i vävnaderna. Diabetes är en ämnesomsättningsstörning som orsakas av inflammation. Inflammationen följer av en komplex immunologisk process
  2. Immunförsvaret och diabetes - oväntad koppling funnen. Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från forskare vid Lunds universitet. Forskarna upptäckte att ett av kroppens proteiner, CD59, har en dubbel funktion
  3. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln. På sikt leder detta till total insulinbrist
  4. Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från forskare vid Lunds universitet. Forskarna upptäckte att ett av kroppens proteiner, CD59, har en dubbel funktion
  5. Man tror att personer med diabetes har ökad risk för infektioner till följd av högt blodsocker. Det finns flera förklaringar till varför högt blodsocker leder till sämre immunförsvar: Högt blodsocker anses vara dåligt för immunförsvarets celler. Immunförsvarets celler är de som bekämpar infektioner i hela kroppen

Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottkörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Kroppens celler kan inte ta upp blodsockret utan insulin, utan blodsockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån ökar. Ketoner bildas när cellerna inte får energ Eftersom det finns olika typer av diabetes skiljer sig också anledningarna till att man utvecklar sjukdomen. Vid typ 1-diabetes angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist Typ 1 diabetes är alltså en autoimmun sjukdom, vilket innebär att sjukdomen orsakas av att immunförsvaret angriper kroppens egna celler. Typ 2 diabetes: insulin fungerar sämre. Personer med typ 2 diabetes har till en början fullt fungerande beta-celler som kan tillverka insulin Luftstrupens och luftrörens slemhinnor har så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och små partiklar. Det inre försvaret kallas immunförsvaret. Bakterier, virus och andra främmande ämnen kan komma in i kroppen trots att vi har ett yttre försvar. Dessa tas om hand av det inre försvaret, immunförsvaret

Diabetes typ 1. Det här typen av diabetes är faktiskt en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret börjar attackera de celler i bukspottkörteln som tillverkar insulin. Insulinet hjälper kroppen att transportera blodsockret från blodet till cellerna så att de får energi att jobba Orsaker till diabetes typ 1. Orsaken till typ 1-diabetes är att kroppens eget immunförsvar angripit de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de förstörts. Det innebär att kroppen inte längre kan tillverka insulin Diabetes är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och autoimmun diabetes, eller typ 1-diabetes, innebär att kroppens eget immunförsvar förstört de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till brist på insulin

Stress påverkar immunförsvaret. I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Emma Carlsson undersökt hur både psykologisk stress och fysisk aktivitet påverkar unga människors immunförsvar. Det senaste decenniet har diabetes av typ 1 och 2 ökat med en oroande hastighet - Diabetes är det perfekta exemplet på alla autoimmuna sjukdomar, där en enda cell i kroppen, betacellen som då råkar göra insulin, förstörs av det egna immunförsvaret - och inga andra celler i kroppen påverkas Förekomsten av autoimmuna sjukdomar, som astma, diabetes typ 1 och Crohns sjukdom, ökar hos barn och unga i delar av världen. Det är sjukdomar som begränsar livet på flera sätt, men som inte är lika vanliga i låginkomstländer som de är i Europa och USA Både diabetes och hyperglykemi har visat negativa effekter på immunförsvaret. Bland förändringarna finns försämrad funktion hos leukocyter, förändrad mikrovaskulär respons samt störningar i det system som av proteiner som kallas komplementkaskaden (Shilling & Raphael, 2008) Påverka immunförsvaret. Vid diabetes typ 1 är det kroppens eget immunförsvar som attackerar de celler som producerar insulin, vilket leder till att kroppen inte kan reglera blodsockernivåerna. Mycket forskning kretsar därför kring att se om det går att påverka immunförsvaret så att dessa attacker bromsas, eller till och med stoppas helt

Hur påverkar diabetes immunsystemet? - Nordiskt Näringscente

Typ 1-diabetes är ett exempel på en sådan sjukdom. I dessa fall saknas belägg för att autoantikropparna skulle vara skadliga i sig. Till exempel får barn, som föds till mammor som har typ 1-diabetes, inte symtom på sjukdomen, trots att de får autoantikroppar relevanta för sjukdomen överförda från mamman 2014). Typ 1 diabetes är en polygen sjukdom med många gener kända för att påverka den genetiska mottagligheten, de flesta av dessa tros vara involverade i immunrespons (Atkinson et al. 2013). Studier föreslår att funktionella fel i benmärg, thymus och immunförsvare

Immunförsvaret och diabetes - oväntad koppling funnen

Riskgrupp diabetiker: Selwan Khamisi, specialist i endokrinologi, Aleris Sabbatsbergs sjukhus. Det bästa du kan göra just nu är att hålla koll på ditt blodsocker, säger Selwan Khamisi, specialist i endokrinologi, Aleris Sabbatsbergs sjukhus. Här får du råd om vad som är viktigt att tänka på för dig som har diabetes i coronatider Diabetes typ 1 orsakas av att immunförsvaret attackerar och bryter ner de insulinproducerande β-cellerna i de Langerhanska öarna; en grupp celler i bukspottkörteln. Detta leder slutligen till en total insulinbrist i kroppen, en process som dock tar lång tid. Symptom brukar framträda först när 80 % av β-cellerna blivit förstörda En patient med typ 1-diabetes, som har rimligt god blodsockerbalans (HbA1c lägre än 70-80) kan anses ha ett bra immunförsvar och bör svara bra på vaccin, även om man inte säkert vet om tendensen till auto-immun reaktion kan påverka svaret Autoimmun (typ 1) diabetes. Autoantikroppar signalerar att kroppens immunförsvar börjat attackera de egna insulinproducerande cellerna. En attack som om den fullföljs leder till typ 1-diabetes. Autoimmun diabetes - kallas också typ 1-diabetes Typ 1-diabetes är den allvarligaste kroniska sjukdomen hos barn, och omkring 900 barn under 18 år insjuknar i Sverige varje år (se ruta). Sjukdomen beror på att kroppens eget immunförsvar felaktigt angriper och dödar de så kallade betacellerna som tillverkar insulin

En reaktion som ses till exempel när det autoimmuna angreppet mot de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes startar Typ 1-diabetes och celiaki (glutenintolerans) är två kroniska sjukdomar där det egna immunförsvaret bryter ner kroppsegna organ. Bägge dessa autoimmuna sjukdomar är ärftliga och har gemensamma gener på kromosom 6. Högriskgener kopplade till typ 1-diabetes och celiaki finns i 40 procent av den svenska befolkningen Typ 1-diabetes hos barn i förskola och skola Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvar attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att de inte längre kan producera insulin. Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta

Förändrade celler kan skapa insulin - Vetenskapsradion

Förekomsten av typ 1-diabetes i världen. Bild: International Diabetes Federation, IDF. Diabetes är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och autoimmun diabetes, eller typ 1-diabetes, innebär att kroppens eget immunförsvar förstört de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till brist på insulin • Kroppens immunförsvar angriper insulinbildande celler. När insulinproduktionen inte fungerar uppstår ett överskott av socker i blodet - man får högt blodsocker. • Sjukdomen är delvis ärftlig. • Typ 1-diabetes går inte att bota utan kräver livslång behandling med insulin

Sign Up To Receive Helpful Information On Managing Type 2 Diabetes. Get Tips For Talking To Your Loved Ones About Type 2 Diabetes & Heart Disease Diabetes delas in i två stora undergrupper, typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes kallas ibland också för barndiabetes eftersom sjukdomen ofta debuterar tidigt i livet. Vid typ 1-diabetes förstör kroppens eget immunförsvar de celler i bukspottskörteln som producerar insulin. Sjukdomen är därför så kallat autoimmun Typ 1 diabetes uppkommer genom att vårt immunförsvar börjar förstöra beta-cellerna. Varför vet man idag inte riktigt. Immunförsvarets uppgift är ju egentligen att försvara oss mot bakterier och virus - inte att förstöra våra bra, normala celler

Det senaste decenniet har diabetes av typ 1 och 2 ökat med en oroande hastighet. Typ 1-diabetes är en så kallad autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till att kroppen inte kan producera insulin på egen hand Orsaken är att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör cellerna i bukspottskörteln. Blodsockernivån sjunker och blodsockret stannar i stället kvar i blodet. Typ 1-diabetes tillhör sjukdomsgruppen autoimmuna sjukdomar och är därför till viss del genetisk och det som ärvs är just benägenheten att utveckla ett immunförsvar som angriper och förstör de celler som bildar. typ 1-diabetes angriper kroppens eget immunförsvar de insulinproducerande cellerna så de förstörs. Typ 2-diabetes leder till nedsatt insulinkänslighet och beror bland annat på livsstil och genetiska faktorer. För en optimal kontroll av diabetes krävs samspel mellan kost, motion och medicin Men den här formen av diabetes kan man få redan straxt efter födseln men den kan även debutera hos äldre och gamla personer. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln

Diabetes är en komplicerad sjukdom som finns i flera former. De två vanligaste formerna är diabets typ 1 och typ 2. Tidigare har man sagt att de är två helt olika sjukdomar eftersom diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom medan diabetes typ 2 klassas som en vällevnadssjukdom. Typ 1 innebär att kroppens immunförsvar förstör de celler i bukspottkörteln som tillverkar insulin Typ 1-diabetes uppstår när immunförsvaret plötsligt uppfattar betacellerna som främmande kroppar som måste bekämpas. De insulinproducerande cellerna angrips och försvinner slutligen helt från bukspottkörteln. Typ 1-diabetes är med andra ord en så kallad autoimmun sjukdom, där kroppen angriper sig själv

Diabetes är en sjukdom som inträffar när glukosnivåerna i blodet är för höga, vilket skadar ögonen, njurarna och nerverna i vissa fall. Det finns vanliga och mindre kända symptom på diabetes. Alla som diagnostiseras med diabetes har inte de vanliga symptomen Lunds universitet. Autoantikroppar signalerar att kroppens immunförsvar börjat attackera de egna insulinproducerande cellerna. En attack som om den fullföljs leder till typ 1 diabetes. I DiPiS och TEDDY försöker forskarna ta reda på varför detta händer Immunförsvaret löper amok! Det värsta man kan råka ut för är när immunförsvaret blir så skadat att det börjar angripa den egna kroppen. Då kan autoimmuna sjukdomar uppstå. Som exempel på autoimmuna sjukdomar räknas diabetes, allergier, olika ledbesvär, MS med flera sjukdomar. Det intressanta med autoimmuna sjukdomar är att de bara finns i den industrialiserad Fakta Typ 1 diabetes är en kronisk, autoimmun sjukdom där kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt har upphört. Man vet ännu inte varför kroppens eget immunförsvar självangriper, dödar och förstör immunsystemet och de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist - något som kan ge allvarliga skador och i värsta fall.

Hög tid att vaccinera dig | Örnsköldsviks startsida

Vid typ-1 diabetes angriper kroppens immunförsvar de insulinproducerade cellerna i bukspottkörteln och gör dem oförmögna att producera insulin. Den som lider av typ-1 diabetes måste därför tillföra insulin i sprutform Prednisolon biverkningar: Vätskeansamling. Ett av de stora biverkningsområdena är att vätska ansamlas i kroppen. Det kan t.ex. ge svullna händer och fötter, eller svullet ansikte. Vätskeansamlingen påverkar också blodtrycket vilket kan bli förhöjt hos en del personer Typ 1-diabetes och ärftlighet. Om man inte har någon släkting med typ 1-diabetes är risken att insjukna cirka 0,3-0,4 %. Om mamman har typ 1-diabetes är risken att barnet drabbas ca 3 %, men om pappan istället har sjukdomen är risken ungefär dubbelt så stor (6-8 %) att också barnet insjuknar Denna variant av diabetes beror på att kroppens eget immunförsvar felaktigt ger sig på de celler i bukspottskörteln, så kallade betaceller, som bildar insulin. Dygnet om, varje sekund av livet, drivs kroppens maskineri av den energi som bildas när socker förbränns tillsammans med luftens syre Typ 1-diabetes innebär att kroppen helt slutar att bilda insulin. Det är kroppens eget immunförsvar som angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Det kan ta lite tid innan symtomen visar sig, det är nästan vid total insulinbrist som det visar sig i form av ökad törst, trötthet, att man oftare är kissnödig och som tidigare nämnt viktnedgång

Diabetes - symtom och riskfaktorer Hjärt-Lungfonde

Typ 1 diabetes = sämre immunförsvaret. Gud vad trött jag är! Har varit på Mydog-mässan 2 dagar i rad. Kul. Har ställt ut min pappas vovve. Han går i junior-klass och är ganska otålig. Första dagen fick han very good och blev oplacerad men idag kom han 3:a i juniorhane klassen. Såg en monter med Göteborgs. Många diabetiker av typ 1 tål inte gluten varför det kan undvikas i förebyggande syfte samt man bör ta D vitamin tillskott. Intressant forskning. Forskare i Stanford har utfört lyckade tester med ett vaccin mot typ 1 diabetes som gör att kroppen börjar producera insulin igen. Vaccinet får immunförsvaret att sluta attackera de egna. Diabetes typ 1 kännetecknas av att kroppens egen insulinproduktion har upphört helt. Det är kroppens eget immunförsvar som av någon anledning angriper och förstör cellerna i bukspottskörteln som producerar insulin. De första symptomen på diabetes typ 1 brukar vara stora urinmängder, ökad törst, trötthet och viktnedgång

Att leva med Diabetes-1 borde vara en vana efter så lång tid kan det tyckas. Men faktum är att det inte finns någon logik gällande reaktionerna Susanne kan få som diabetiker. Vad som helst kan hända, när som helst, och det innebär en ständig stress att hela tiden vara på sin vakt Här är sambandet mellan graviditeten och diabetes uppenbar. Anledning till att man får diabetes typ 1. Den som drabbats av diabetes typ 1 har förlorat förmågan att producera eget insulin. Anledningen är att kroppens eget immunförsvar attackerat de insulinproducerande cellerna och skadat dem så att de inte längre kan producera insulin Genom att prednisolon höjer blodsockernivån och motverkar insulin är det en riskfaktor för diabetiker och det innebär t.o.m. en risk för diabetes. Påverkan på ämnesomsättningen kan ge effekter som ökad aptit och viktökning. Dämpningen av immunförsvar och inflammationer kan dölja tecken på infektioner i kroppen

Om du har diabetes är det vanligt att du får lämna detta prov för att regelbundet kontrollera att behandlingen fungerar bra. Vi tar också det här provet som rutin för att kontrollera så du inte har diabetes. Läs mer: Leukocyter: Vita blodkroppar: Visar hur aktivt delar av ditt immunförsvar är Typ 1-diabetes, är en autoimmun sjukdom d v s en sjukdom som uppstår när kroppens eget immunförsvar förstör de insulinproducerande beta-cellerna (autoimmun process). Då merparten av de insulinproducerande cellerna är förstörda klarar kroppen inte själv av att producera tillräckligt med insulin och kroppen måste tillföras insulin genom dagliga injektioner under resten av livet IPEX-syndromet är en ärftlig immunbristsjukdom som medför svår diarré, hudinflammationer, diabetes och allvarliga, livshotande infektioner. Sjukdomen förekommer enbart hos pojkar och beskrevs första gången 1982 av B R Powell med kollegor. Vid IPEX-syndromet riktar sig immunförsvaret felaktigt mot kroppens egna vävnader, eftersom en.

Oväntad koppling immunförsvaret och diabetes

Diabetes 1 och 2, två av flera olika inflammatoriska tillstånd! Kroppens immunförsvar försvagas efterhand som vi blir äldre av den kolhydratrika kosten och brist på naturligt fett i maten. Därmed skapas inflammatoriska tillstånd i kroppen. Vårt immunförsvar blir svagare och förmår inte försvara oss Det menar Jonathan Cedernaes som forskar på sömnens effekt på vår hälsa. Störda sovvanor kan leda till övervikt, fetma, diabetes och nedsatt immunförsvar. Och kanske även en ökad risk för Alzheimers. - Sömnen hjälper oss att göra oss av med skadliga ämnen i hjärnan som på sikt kan göra att vi utvecklar Alzheimers sjukdom

Infektioner vid diabetes - Diabete

Jag har nyligen läst boken Bättre immunförsvar på 21 dagar: så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner. God metabol hälsa är bästa försvaret mot infektioner, som till exempel covid-19, enligt den brittiske hjärt­läkaren Aseem Malhotra. I boken beskriver han vad som kännetecknar metabol ohälsa, och vad man kan gör Så är de första symtomen: Tydlig störning av känseln i en större del av kroppen eller ena ansiktshalvan; Lätt förlamning i en del av kroppen som är tydlig och inte försvinner av sig själv Diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 4 % av befolkningen i Sverige. Sjukdomen erna av kroppens eget immunförsvar som leder till att kroppens egen tillverk- ning av det livsnödvändiga insulinet upphör. Insjuknandet sker ofta snabbt och. Tillsammans med de biljontals mikroorganismer som finns där, spelar den stor roll för både immunförsvaret och ämnesomsättningen. Nu pekar allt mer på att nutidens stora folksjukdomar såsom fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och njursvikt beror på tarm-bakteriernas samspel med tarmslemhinnans celler Myelom innebär mycket kortfattat cancer i benmärgen. Sjukdomen i sig betecknas numera såsom kronisk, vilket betyder att den inte helt går att bota men likt diabetes går att leva med. Dess förlopp skiljer sig emellertid kraftigt åt mellan olika individer, varpå ett typiskt sjukdomsförlopp är svårt att beskriva

Nu kan du boka tid för influensa­vaccination • Min Doktor

Diabetes typ 1 - 1177 Vårdguide

Autoimmuna sjukdomar är en mycket stor grupp där vi återfinner många vanliga sjukdomar som reumatism, SLE, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, multipel skleros, typ 1-diabetes, psoriasis, autoimmun sköldkörtelsjukdom och många fler.Vid autoimmun sjukdom bildar kroppens immunceller autoantikroppar mot kroppens egen vävnad Vårt immunsystem skyddar oss från dessa angrepp med hjälp av olika celler som var och en har en specifik uppgift att övermanna och ta död på angripare. Immunsystemets celler finns överallt i kroppen, i blodet, direkt under huden och i alla organ. Dessutom samlas immunceller i tonsillerna d v s våra halsmandlar, i brässen (thymus), i.

Lär dig om diabete

Immunglobuliner kommer i flytande form och kan tillföras kroppen olika sätt. Immunglobulinbehandling syftar till att ersätta bristen antikroppar och stärker immunförsvaret. På så sätt minskar risken för svåra infektioner. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta oss immunsupport@infucare.se eller tel. 08-601 24 40 Då de minsta barnens immunförsvar inte kan bilda antikroppar mot ren kolhydrat är det här vaccinet godkänt för barn från två års ålder samt vuxna. Konjugatvaccin (Pr**enar) Vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplas till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln Alternativa namn på urinvägsinfektion är UVI, nedre urinvägsinfektion, blåskatarr samt cystit. Det finns även slags infektion som kallas för njurbäckeninflammation eller övre urinvägsinfektion. UVI orsakas av att bakterier tränger in och infekterar urinrör samt urinblåsan. Den mer allvarligare och mindre vanliga. Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Du har kronisk leversvikt eller njursvikt. Du har en mycket kraftig övervikt. Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. Du har flera funktionsnedsättningar. Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling Diabetes mellitus; Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling. Riddarhusläkarna. Strandvägen 1A 593 30 Västervik. Telefon: 0490-37350. Personuppgifter. Läs om vår hantering av personuppgifter. Tillgänglighet. Läs mer om vår tillgänglighetsanpassning..

Almonds by Arx0nt

Enbart kost och motion räcker inte enligt behandlingsriktlinjerna för personer med typ 2-diabetes, skriver Margareta Hellgren, docent i allmänmedicin och forskare på Skaraborgsinstitutet och på institutionen för samhällsmedicin och folkhälsa vid GöteborgsKälla: Västerbottenskuriren opinion 210726 Diabetes typ 2 utvecklas utan nämnvärda symtom under lång tid och kännetecknas av. Vaccination Influensan. Vårdcentralen erbjuder gratis influensavaccination från och med 9 november för personer som är 65 år eller äldre och de som tillhör en riskgrupp. Från 22 november erbjuds övriga invånare vaccination och kommer att kosta 230 kronor Vid typ 1-diabetes angriper kroppens eget immunförsvar de insulinproducerande cellerna så de förstörs. Typ 2-diabetes leder till nedsatt insulinkänslighet och beror bland annat på livsstil och genetiska faktorer. För en optimal kontroll av diabetes krävs samspel mellan kost, motion och medicin

Livet som förälder till ett barn med typ 1-diabetesAllt om bältros (Herpes zoster) | DOKTORNHur avgör man enklast om hunden är överviktig?Prevenar 13 för vuxna | PfizerProNy genteknik inspirerad av bakteriers immunförsvar

Ingen vet ännu varför man får diabetes typ 1, men kroppens immunförsvar börjar plötsligt bekämpa kroppens egna celler - i detta fall de celler som bildar insulin i bukspottkörteln. Vid typ 1-diabetes kan bukspottkörteln därför inte bilda insulin, som är det hormon som ser till att kroppens vävnader kan ta upp glukos (kolhydrater) från blodet Diabetes och immunitet (immunförsvar) Diabetes och immunitet (immunförsvar) Diabetes är en term för glukosintolerans där kroppen inte kan hantera blodsockernivån på ett adekvat sätt. Detta orsakas vanligen av insulinresistens (intolerans), reducerade nivåer av insulin eller avsaknad av insulin 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln. På sikt leder detta till total insulinbrist. Typ 2-diabetes Typ 2-diabetes kallades tidigare åldersdiabetes Priset blev en genetisk sårbarhet för andra sjukdomar där det egna immunförsvaret anfaller organ eller vävnader, autoimmuna sjukdomar, varav diabetes är en. Av personer med ursprung från Skandinavien har hela 40 procent den genetiska sårbarheten för typ 1-diabetes Typ 1 diabetes. Varje år drabbas över 900 barn och minst lika många vuxna av typ 1 diabetes. T1D, som det också kallas, är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar attackerar sin egen vävnad. De insulinproducerande cellerna slås ut, och kroppen får akut brist på det livsviktiga hormonet insulin. Läs me