Home

Konsumentköplagen djur

Djur Hallå konsument - Konsumentverke

 1. Rättigheter vid köp av djur Läs om dina rättigheter kring till exempel reklamationsrätt när du har köpt ett djur. Dina rättigheter skiljer sig åt beroende på om du har köpt djuret av en uppfödare eller en privatperson
 2. Konsumentköplagen (Kkl) är den av lagstiftning i Sverige, som med sin grund i EU-förordning 1999/44/EC tillämpas vid försäljning av häst (och andra levande djur) i de fall en näringsidkare säljer till en privatperson
 3. Konsumentköplagen är en tvingande lag. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Det spelar ingen roll om företaget exempelvis har skrivit in i ditt köpekontrakt eller i köpvillkoren att du bara har två års reklamationsrätt, eftersom du enligt lag har tre år på dig att reklamera
 4. Konsumentköplagen (KköpL) När det handlar om köp av djur går det normalt sett under köplagen men det har kommit fall i praxis där registrerade uppfödare i SKK är att jämställa med ett konsumentförhållande varför konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig

Fakta: Konsumentköplagen och levande djur - HN

Konsumentköplagen reglerar vad som gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare och den tar ingen hänsyn till att hästar är levande djur som påverkas av hur de hanteras. Ett fel som upptäcks inom sex månader anses vara ursprungligt och köparen har därmed rätt att lämna tillbaka varan KkL i sin nuvarande form är inte anpassad till köp av levande djur, oavsett om djuret är en häst, hund eller katt. Köprättens regler om fel i vara tar inte hänsyn till varor som under sin livstid förändras på ett sätt som inte alltid kan förutses I konsumentköplagen finns en definition av vad som ska anses vara en näringsidkare. Det är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 §, fjärde stycket, KKL). I detta fall är det troligt att man skulle anse att sälja djur ingår i näringsverksamheten på ett Zoo ARN konstaterade också att djur är en sådan lös sak som omfattas av konsumentköplagen. Nämnden rekommenderade säljaren att ge 1 500 kr i prisavdrag till konsumenten eftersom avvikelsen var ett fel som fanns vid köpet och beloppet var skäligt i förhållande till felet. Tillämplig lag: 1 § konsumentköplagen. Till söksidan för avgörande

Konsumentköplagen Hallå konsument - Konsumentverke

Konsumentköplagen behöver bli bättre anpassad för köp av levande djur - oavsett om det gäller köp av häst, katt eller hund, anser riksdagen. Levande djur betraktas som vilken vara som helst i konsumentköplagen Behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär. Tillverkning av saker. Försäljning av en sak, till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras i samband med köpet. Arbete som du utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet. Transportuppdrag. Till exempel möbelflyttning Hundanpassad konsumentköplag? 31 mar 2017 Riksdagen har gett regeringen ett tydligt besked: konsumentköplagen bör ses över och bli bättre anpassad för köp av levande djur - oavsett om det gäller en häst, katt eller hund. När en vanlig konsument köper en vara av en näringsidkare kallas det för ett konsumentköp

Konsumentköplagens 20a§, dvs den regel som innebär att bevisbördan ligger på säljaren de första sex månaderna efter köpet, bör inte omfatta levande djur, samt. Felbegreppet i Konsumentköplagen bör inte omfatta levande djur, alternativt att det finns ett särskilt felbegrepp avseende levande djur Alltför många djur har farit illa på grund av lagstiftningen. Det vill vi ändra på - för konsumenternas skull, men framför allt för djurens skull. Djur är inga saker som bara ska kunna kastas runt, hamna mellan stolarna och skadas på vägen. Vi vet bättre än ha ett sådant synsätt. Moderaterna vill rädda djuren från Konsumentköplagen levande djur.7 1.2 Syfte Konsumentköplagen är skriven för konsumentköp av mer eller mindre alla lösa saker, varor. Det är dock uppenbart att olika varor skiljer sig åt avsevärt. Min mening är att den skillnaden aldrig blir så påtaglig som när man pratar om levande djur kontra ett livlöst föremål. Med hänsyn till kriti Konsumentköplagens giltighet vid köp av djur ska utredas. Sverigedemokraterna och Alliansen är nu eniga om att Konsumentköplagen behöver ses över när det gäller köp av djur. Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här

Hundanpassad konsumentköplag kan bli verklighet

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen Djurförsäkringar består framför allt av en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader om ditt djur blir skadat eller drabbas av en sjukdom. Utöver veterinärvård kan du också teckna en livförsäkring som ger ersättning om djuret dör före en viss ålder eller måste avlivas

Delseger mot en förändring i konsumentköplagen. Röstade ja Marknadsutskottet i EU röstade i förra veckan för ett undantag av levande djur i kommande EU-förordning. Detta innebär en delseger mot förändringen i konsumentköplagen där hästar idag likställs med materiella ting. I dag likställs hästar i konsumentköplagen helt med materiella ting Rädda hästen och andra djur från Konsumentköplagen. Insändare Tyvärr dör många hästar eller behöver en lång rehabilitering helt i onödan på grund en lagstiftning som inte passar levande djur, och därför leder till rättsprocesser som ofta tar mycket lång tid då hästen inte får adekvat veterinärvård, träning, foder och omsorg Större hänsyn till djur i konsumentköplagen - en framgång för hästnäringen tor, mar 30, 2017 17:01 CET. Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Fel på hund - Konsumentköplagen - Lawlin

-Tänk att jag vågade, sa en stolt EU-parlamentariker efter att ha klappat en häst i samband med torsdagens studiebesök på Hannell Dressage Stable i Halland. Nu väntar en ännu större utmaning på Cecilia Wikström. Hon vill få till en ändring av konsumentköplagen vid försäljning av levande djur Konsumentköplagen. Konsumentköp är ett köp som är särskilt reglerat i konsumentköplagen för att ta tillvara konsumentens rätt gentemot den näringsidkande säljaren. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning, det vill säga den innehåller bestämmelser som inte kan frångås genom avtal mellan parterna Det finns flera sätt att inte gynna dessa aktörer. Ett sätt är exempelvis att köparen kräver ett riktigt och kvalitetssäkrat köpeavtal anpassat efter konsumentköplagen. Köp mellan privatpersoner. Ibland blir det aktuellt med att djur byter ägare, utan att den som överlåter djuret ä Större hänsyn till djur i konsumentköplagen. #31 #mars, #2017. Större hänsyn till djur i konsumentköplagen - en framgång för hästnäringen. Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för svensk hästnäring. Läs hela pressmeddelandet här: Länk Vid försäljning av häst, hund eller annat djur, mellan näringsidkare och privatperson var det fram till nyligen Konsumentköplagen, KkL som styrde köpet samt en eventuell reklamation. Lagen är skriven utifrån varor och icke levande djur. Lagen ska skydda privatpersoner som i handel med näringsidkare kan vara mycket utsatta

Rädda hästarna från konsumentköplagen, skriver debattörerna. Riksdag och regering har under många år jobbat för att djuren ska räddas från konsumentköplagen, KKL, och slippa riskera en för tidig död. Sverige har även drivit frågan på EU nivå och det är nu möjligt att undanta levande djur från KKL genom nationellt beslut Vid djurköp kan påföljderna ofta bli komplicerade om det är fel på djuret och felet är säljarens ansvar. Det går inte på samma sätt att ersätta en hund som t ex en cykel. Som köpare till en hund eller katt är det dock orimligt att förvänta sig att djuret man köpt är eller kommer vara felfritt under hela sitt liv. Vissa fel kommer säljaren vara ansvarig för och andra fel är. Detta för att Konsumentköplagen är bättre lämpad för varor och ting än för levande djur. Sverige är idag ett av få EU-länder som har avstått. Jag vädjar nu till alla hästföretagare samt givetvis till alla andra som inser hur beklämmande denna situation är, att stå upp och protestera mot detta medan chansen ännu finns Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument. Allmän konsumenträtt. Information om dina rättigheter som konsument. Läs om vad som gäller vid bland annat telefonförsäljning, reklamationer, ångerrätt, försenade leveranser, felaktig prisinformation och när företaget går i konkurs

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp, beroende på hur du gjorde köpet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom hela EU, Norge, Island och Storbritannien Konsumentköplagen och dolda fel. En sista viktig lag man måste känna till är Konsumentköplagen. När man som uppfödare säljer en valp till en valpköpare omfattas man av den lagen och den säger bland annat att man som säljare är ansvarig för så kallade dolda fel. I den här lagen framgår också köparens rätt till reklamation Djur kan få egen köplag. Konsument Ett djur ses enligt konsumentköplagen som vilken annan vara som helst. Men nu skall lagen ses över. Många djuruppfödare är privatpersoner som driver egen.

Enligt konsumentköplagen har köparen som utgångspunkt rätt till ersättning för den skada hen lider genom att varan är felaktig. Att det med hänsyn till varans art, ett levande djur, måste tas hänsyn till när felet kunnat iakttas Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna. Till sist får du det i Word- och PDF-format . Du kan ändra och återanvända det . Fyll i mallen. Andra namn på dokumentet: Köpeavtal djur, Köpekontrakt för husdjur, Köpeavtal för hund, Köpeavtal för katt, Köpeavtal för kanin. Land: Sverige Debatt: Rädda hästen och andra djur från Konsumentköplagen. En häst är alltid per definition en begagnad vara. KKL ger en möjlighet att reklamera felaktig vara upp till tre år, vilket är väldigt lång tid. Lagen går heller inte att avtala bort utan är tvingande, skriver debattörerna. Foto: TT Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör införa moratorium för levande djur från konsumentköplagen, så att fel inte längre behöve

Köp och försäljning av häst och levande djur i

Köpa båt av båthandlare | Konsumentköplagen | Rättsakuten

Konsumentköplagen I dag regleras försäljning av levande djur av konsumentköplagen, vilket innebär att om en näringsidkare säljer en häst till en privatperson, kan köparen under sex månader efter köpet hävda ursprungliga fel på varan, och det är säljarens sak att bevisa att ursprungliga fel inte föreligger. Köplage

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M) - Riksdage Konsumentköplagen ger säljaren för litet skydd vid försäljning av levande djur. Det drabbar häst- och hunduppfödarna Dolt fel i häst enligt konsumentköplagen . Vad anses som fel i häst? Om hästen inte uppfyller det ni angivit i avtalet ska den anses som felaktig enligt konsumentköplagen. Hästen ska även anses som felaktig enligt konsumentköplagen om den avviker från det säljaren har uppgett om hästens egenskaper och kapacitet

 1. Att vara djurägare är för många en livsstil. Vi ser ofta våra djur som familjemedlemmar eftersom vi genom åren har utvecklat ett starkt band på olika sätt. Men i juridikens mening, betraktas levande djur som kapitalvaror, precis som en mobiltelefon eller ett fordon. Vilket innebär ett stort ansvar för alla djurägare
 2. Riksdagen har gett regeringen ett tydligt besked: konsumentköplagen bör ses över och bli bättre anpassad för köp av levande djur - oavsett om det gäller en häst, katt eller hund
 3. Försäljning av levande djur bör undantas från konsumentköplagen. Den ståndpunkten intar nu även den svenska regeringen i samband med att lagstiftningen förhandlas på EU-nivå. − Det är så klart mycket glädjande, säger Cecilia Widegren, riksdagsledamot för Moderaterna
Regeringen ändrar sig om lag vid hästköp | Ridsport

Konsumentköplagen och Köplagens applicering på levande djur inverkar även på köparens möjligheter att begära vissa påföljder vid fel i vara eftersom de kan vara svåra att tillämpa i praktiken. Att omleverera en felfri vara, d.v.s. en ny häst, sker inte lika lätt som att leverera en ny smartphone En ny lagändring från och med 2020 närmar sig och där levande djur ska undantas från konsumentköplagen. Det skulle stärka säljarens rätt vid hästaffärer. Fredrick Federley anser det viktigt att det blir ett gemensamt beslut för alla medlemsländerna i EU eftersom bland många hästaffärer görs över gränserna. FOTO: SEBASTIEN BOZON Konsumentköplagen (Kkl) är den av lagstiftning i Sverige, som med sin grund i EU-förordning 1999/44/EC tillämpas vid försäljning av häst (och andra levande djur) i de fall en näringsidkare.

Går det att få ersättning av säljaren som sålt ett sjukt djur

Denna grupp är startad för att uppmärksamma de brister som finns i vår lagstiftning som reglerar köp av levande djur, framförallt hästar. Ska en förändring ske måste vi agera snarast. Skriv under.. Köp av levande djur får undantas från varudirektivets tillämpningsområde. Riksdagen har tillkännagett som sin mening att regeringen bör initiera överväganden om huruvida reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur är ändamålsenligt utformade (bet. 2016/17:CU12 punkt 6, rskr. 2016/17:209) Allmänna reklamationsnämnden är en av de instanser som ofta bedömer tvister mellan djurägare och försäkringsbolag samt köpare och säljare av hund och katt. Skälet till det är att nämnden, ännu så länge, är kostnadsfri. Här redovisas några av de mest intressanta avgörandena som har betydelse för Djuridiken, som till exempel när en uppfödare ska betraktas som näringsidkare. djur helt eller delvis bör undantas från tillämpningen av de regler som genomför varudirektivet och om andra åtgärder bör vidtas för att få till stånd en ordning som är ändamålsenlig för både näringsidkare och konsumenter. Direktiven ska genomföras i en ny lag som ersätter konsumentköplagen Konsumentköplagen ska omfatta levande djur är det väldigt viktigt att samtliga dessa paragrafer tas med. En ansvarsfull lagstiftning avseende handel med levande djur bör ställa högre krav på både köpare och säljare så att djuret inte hamnar i kläm och far illa. E

Företag eller konsument? - uppfödning och försäljning av dju

Många hävdar att levande djur inte bör omfattas av konsumentköplagen som sådan, 16 jag anser därför att det finns anledning att med kritiska ögon analysera konsumentköplagens bestämmelser i förhållande till hästförsäljningar i stort, men också i förhållande till lynnesfel Svar till debattartikeln Hästar måste räddas från Konsumentköplagen i Land Lantbruk. I artikeln beskrivs bland annat att en säljare inte kan lova hållbarhet eller prestation på ett levande djur och att köpare vill lämna tillbaka hästen för att de inte är nöjda med köpet och drar i gång en felsökning på hästen konsumentköplagen, men motsätter sig att djur sålda i zooaffärer undantas i den föreslagna förändringen av konsumentköplagen. (Punkt 11, Undantag vid köp av levande djur) Djur som kostar mer än ett halvt basbelopp borde helt exkluderades från Konsumentköplagen och i stället ligga under Köplagen. Detta skulle skydda konsumenter som köper katter, sällskapshundar med mera, på ett tillfredställande sätt. Endast djur som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp bör omfattas av Konsumentköplagen Djur borde inte likställas med andra varor när de byter ägare. Det anser företrädare för hästnäringen som kritiserar konsumentköplagen

Köpa bil av bilhandlare. Här hittar du de viktigaste reglerna som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet är konsumentköplagen. Denna lag går inte att avtala bort, varför både bilhandlaren och du är bunden av den. Konsumentköplagen reglerar köpet både när det gäller nya. 16 § 3 st 3 p i konsumentköplagen är en mycket värdefull bestämmelse eftersom den fångar upp de fel som inte beskrivs i övriga delar av 16 §. Köp av levande djur, 4 kap 11 § samt 4 kap 13 § 3 st Det ska poängteras att djur säljs av många olika anledningar. Hundar och hästar säljs i de flesta fall för att användas som sällskapsdjur, till tävling eller för t.ex. jakt. Hunden Rex var en sällskapshund. När ett djur ska säljas mellan två parter tillämpas antingen köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) I Sverige finns det 335 500 hästar enligt Statistiska centralbyrån. Hästsporten är växande och handeln med tävlingshästar har kommit att utgöra en stor del av hästbranschens levebröd. Beroende på om säljaren bedöms vara näringsidkare eller privatperson så blir olika lagar tillämpliga vid en hästförsäljning. Som näringsidkare har säljaren enligt konsumentköplagen (1990:932. Konsumentköplagen har inga specifika formuleringar som omfattar köp och försäljning av levande djur, utan djuren betraktas här som en vara, vilken som helst. Lagen kan aldrig avtalas bort och inga tillägg kan göras i form av avtal eller kontrakt parterna emellan

Konsumentköplagen tillämpas när du som privatperson köper lösa saker av ett företag. Vad som anses vara lösa saker är exempelvis elektronik, livsmedel, bilar, kläder och djur. Även om det gäller byte av lösa saker gäller lagen. Dock gäller inte lagen vid bostadsköp och billeasing et kan bli så att vi får nya regler för köp av levande djur, i vart fall när det gäller försäljning till konsumenter. I september 2020 ska en utredning redovisas i frågan. Konsumentköplagen är speciell bl.a. såtillvida att fel som visar sig inom 6 månader från köpet anses ha förelegat i varan, dvs. hästen, vid köpet När det uppstår dolt fel i häst ställs både köparen och säljaren inför många beslut. Vem ska stå för kostnaderna? Är det ens ett dolt fel? Är det något köparen borde ha funnit vid besiktningen eller rentav något som säljaren borde har underrättat köparen om? Läs mer om dolt fel i häst enligt konsumentköplagen. Kungsbacka (JJ) Konsumentköplagen bör ses över och bli bättre anpassad för köp av levande djur - oavsett om det gäller en häst, katt eller hund. Det har Riksdagen gett Regeringen besked om. I veckan fattade en majoritet i riksdagens civilutskott beslut om att riksdagen tillkännager att. På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för alla. Vi vägleder tusentals konsumenter varje månad. Vår vision är Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter

Riksdagen vill ha djuranpassad konsumentköplag - Svensk

Eftersom djur rent försäkringsjuridiskt räknas som varor kan en person (näringsidkare) som sålt en katt enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag och har ofta en dolda fel försäkring för kattungarna Utveckling av konsumentköplagen avseende levande djur Status: 5. Förändra tillämpningen av konsumentköplagen så att företagare som säljer hästar till privatpersoner inte tvingas garantera specifikationerna längre än en föränderlig levande varas natur tillåter. Skattefrågan Status: 6 Rädda hästen och andra djur från Konsumentköplagen. Tyvärr dör många hästar eller behöver en lång rehabilitering helt i onödan på grund en lagstiftning som inte passar levande djur, och därför leder till rättsprocesser som ofta tar mycket lång tid då hästen inte får adekvat veterinärvård, träning, foder och omsorg

Video: Konsumenttjänstlagen För företagare Konsumentverke

Större hänsyn till djur i konsumentköplagen - en framgång

Hundanpassad konsumentköplag

 1. Flera motioner har lämnats in som uppmanar till översyn av konsumentköplagen, när det gäller handel med levande djur. På torsdagen fick förslaget majoritetsstöd. En av de som varit drivande bakom Centerpartiets motion i frågan, är Kristina Yngwe (C)
 2. Konsumentköplagen (SFS 1990:932) Den här lagen gäller köp av lösa saker (varor, aktier, bostadsrätter med mera) som en näringsidkare säljer till en konsument. Den talar om vilka krav du kan ställa på säljaren om det är fel på varan eller om varan levereras för sent. Lagen gäller också om en säljare anlitar till exempel en.
 3. Regler - för katten! Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida
 4. Konsumentköplagen. Konsumentköplagen (SFS 1990:932) gäller vid försäljning av lösa saker som till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Lagen gäller även vid byte av lösa saker och vid beställning av en vara som ska tillverkas
 5. Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för LRF och Hästnäringen
Ökad press på veterinären — om nya lagen går igenom | RidsportHästnäring kan få egen köplag | ATLHästmanifest - CenterpartietSjuk, infertil eller ilsken katt–vad säger lagenEvi Love, docka med häst | Clas Ohlson

En generell regel är att reklamera varan inom två månader från det att du upptäckte felet. Reklamationsrätten gäller i tre år från det att du köpte varan. Observera att för varor köpta innan 1 april 2005 gäller två år. » Hela konsumentköplagen (1990:932) Relaterade artiklar. » Butiker på Internet och på gatan Konsumentköplagen är tvingande, det vill säga att den inte går att avtala bort. Det går till exempel inte att sälja en häst i befintligt skick, enligt Konsumentköplagen. Lagen gäller framför avtalet, men det går alltid att avtala om bättre villkor för köparen än vad lagen säger levande djur ur konsumentköplagen. Här behövs en ordentlig översyn av lagen för att nå bästa möjliga tillämpning. Ett kortsiktigt steg på vägen kan vara att begränsa skadeståndskraven samt korta reklamationstiden. Bygglov och strandskydd När det gäller undantag från kravet på bygglov omfattar det enligt plan- och bygglage