Home

Kända författare under antiken

Antikens litteratur - Wikipedi

  1. Antikens litteratur eller klassisk litteratur är den litteratur som skrevs under antiken, i synnerhet i antikens Grekland och Romerska imperiet; ofta innefattas även all forntida litteratur från den första skriften och litteraturens första utveckling i Mesopotamien, Egypten, Persien, Kina, Indien, och Kanaan fram till medeltidens litteratur
  2. Utforska de viktigaste namnen i antik historia. Under det förra året tog Alaric sina trupper nära Ravenna för att förhandla med kejsaren Honorius, men han attackerades av en gotisk general, Enheduanna är världens första kända, namngivna författare. 61. av 75
  3. Kända författare & verk: Sofokles: Sofokles var en känd grekisk författare och politiker under antiken som skrev teaterpjäser. Den genren Sofokles skrev var tragedi, vilket är dramatiska/allvarliga som slutar sorgligt
  4. Den grekiska antikens litteratur grekiska litteratur som är skriven på klassisk grekiska under den grekiska antiken, det vill säga från Homeros till medeltiden.Litteraturen från antikens Grekland är en central del av den klassiska litteraturen, och har fått mycket stor betydelse för utbildandet av den västerländska kulturen.I litteraturens historia följs den grekiska antikens.
  5. Under antiken fanns andra ideal för konsten än i vår tid. Det originella var inte på samma sätt eftersträvansvärt medan efterbildandet, imitatio, av de mest lyckade konstverken ofta var en grund i skapandet. Skrivmaterial. Under forntiden och den tidiga antiken inristades tecken och symboler på naturliga material som sten och trä
  6. Du kan läsa mer om respektive författare genom att klicka på länkarna - observera att vissa författare samlas i gemensamma artiklar och att det i vissa fall endast rör sig om kortare omnämnanden. Se även litteraturens kanon. Tidiga civilisationer. Sin-leqi-unninni (ca 1300-1000 f.Kr.) Antiken. Homeros (ca 700 f.Kr.) Sapfo (ca 600 f.Kr.
  7. Antikens störste författare: Homeros (Iliaden och Odysseus) textutdrag ur Iliaden - filmklipp här (YouTube). Läs mer om Homeros här. Antikens största poet: Sapfo (dikter). Sapfos dikter är enkla och korta. De handlar om naturupplevelser, men framför allt om kvinnor och kvinnors skönhet

De 10 viktigaste renässansförfattarna. Några av de mest framstående renässansförfattarna var Leonardo da Vinci, Michelangelo, Nicolas Machiavelli eller Martin Luther. Renässansen var en kulturell rörelse som såg utbildning, litteratur, konst och vetenskap blomstra. Renässansen såg en tillströmning av nya idéer och nya metoder och. Det är omöjligt att prata om antikens Greklands rika historia utan att ta in några av de mest kända grekiska personligheterna., Från att skapa de första verken av litteratur och uppfinna stora händelser som OS-spelen, till banbrytande teorier och experiment i matematik och vetenskap, kan betydelsen av dessa personligheter inte överskattas., Här är en lista över de 10 viktigaste. Författare. författarna från Antikens Historia är Sapfo,homeros och vergilius. En känd författare från antikens Grekland är poeten sapfo som bodde på ön Lesbos i slutet av 600-talet f.kr. Hon är den mest kända kvinnliga författaren under antiken och man vet att hon även var känd och berömd medan hon levde Under Antiken så hade Antika Grekland och sedan Romarriket sina storhetstider. En känds författare från Antikens Grekland är Homeros, Författaren, Homeros, som för övrigt är en av antikens mest kända författare, använder olika element för att göra historien mer spännande Antiken tisdag 3 maj 2011. Grekisk dramatiker och tragediförfattare Välkommen åter till vår Antika blogg, denna veckan skall vi fortsätta med kända författare samt deras verk. Under de religiösa högtiderna så ägde dramatiska tävlingar rum i stadsstaten, Aten

Välj ut några bland de många berömda personerna i antikens Grekland och berätta lite om dem. Gymnasium är för oss idag en skolform som kommer efter grundskolan. Redan under antiken fanns det gymnasier. Men på den tiden innebar gymnasium något helt annat. Ta reda på vad ett gymnasium var i antikens Grekland Antiken. Här kan du läsa en kort sammanfattning av antiken. Vi går in på de historiska händelserna och de viktigaste författarna och verken under perioden. Sammanfattning av epoken. Kända författare och kända verk 10 kända indiska författare du måste läsa. Av admin december 16, 2020. Indien har firats för sin konst, litteratur och skrivning sedan antiken. han var journalist, redaktör och författare född i Hadli under tiden av brittiska Indien Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, Berömda människor från antikens Grekland. Vilket är då arvet efter grekerna som är så viktigt? Det går att dela upp i flera olika delar: När Rom gick under försvann även kunskaperna om den grekiska kulturen Rom under antiken. Romarna skapade ett av historiens mest kända riken. Det har förevigats av många anledningar: det förde Greklands kulturarv vidare, det blev världens mäktigaste, det utvecklade en egen kultur och mytologi (även om bl.a. grekiska förebilder ibland var tydliga) och det bildade en länk mellan antiken och medeltiden

Grekland under antiken. Den period som inleds under 700-talet f.Kr. brukar ibland kallas den grekiska renässansen och det är också här förhistoria övergår till historia i bemärkelsen att tiden finns till delar dokumenterad. Många historiska personligheter från denna tid och framåt under antiken är kända för oss. Översik Människorna under antiken hade en stark gudstro och tron på ödet var allmänt rådande Författare författarna från Antikens Historia är Sapfo,homeros och vergilius. En känd författare från antikens Grekland är poeten sapfo som bodde på ön Lesbos i slutet av 600-talet f.kr. Hon är den mest kända kvinnliga författaren under antiken och man vet att hon även var känd och berömd. Grekernas betydelse för eftervärlden. Vi har grekerna att tacka för mycket. Genom att förenkla det hela en aning kan man säga att arvet från antikens Grekland började införlivas lite smått i den europeiska kulturen under senare delen av medeltiden i det som ibland brukar benämnas som renässansen, som betyder återfödelse.Det som då anses ha återfötts är just den antika kulturen. Under renässansen återupptäcktes de antika texterna. Istället för Gud och kyrkan sätts istället människor i centrum för berättandet. En av renässansens mest kända författare var William Shakespeare i England som skrev pjäser som fortfarande spelas Under några århundraden f. Kr. blommar den grekiska kulturen upp med en kraft som än idag sätter spår. världens mest kända författare? Sjung, o gudinna, Men romerska diktare översätter och omdiktar grekiska verk i stor skala och det är i romersk version som arvet från antiken förs vidare till medeltiden

De viktigaste personerna i antikens histori

Under romantiken blev det allt vanligare att kvinnliga författare gavs ut och blev populära. Mary W. Shelleys mamma Mary Wollstonecraft gav 1792 ut boken Till försvar för kvinnans rättigheter . En annan känd kvinnlig författare är Jane Austen (som levde under denna tid men inte skrev stiltypiskt för romantiken) med böcker som Stolthet och fördom och Förnuft och känsla Antiken. Antik kvinnohistoria Författare: Charlotte Wikander; Medeltid (ca 800-1500) Under medeltiden skedde i det europeiska samhället en rad omvälvande förändringar. Vikingafärder, kristnande, etablerandet av kyrka och kloster, statsbildning och urbanisering berörde både kvinnor och män Samhället under antikens Grekland beskrivs bland annat utifrån statsskick och religion samt kvinnornas roll. Komediförfattaren Aristofanes presenteras också, och hans verk Lysistrate recenseras i slutet av arbetet. Frågeställning antiken Hur var samhället under antiken? Hur var det att leva som kvinna då? Några kända uppfinningar.

Antiken (2) - Svenska år 7-

Antikens litteratur eller klassisk litteratur är den litteratur som skrevs under antiken, i synnerhet i antikens Grekland och Romerska imperiet; ofta innefattas även all forntida litteratur från den första skriften och litteraturens första utveckling i Mesopotamien, Egypten, Persien, Kina, Indien, och Palestina fram till medeltidens litteratur Antikens största författare. Antikens författare sammanfattning 22 röster. 51766 visningar uppladdat: 2005-02-03. Inactive member Detta blev en av historiens allra största arkeologiska sensationer. Iliaden är den epos som skildrar kriget mellan Troja och Sparta utan att ta parti för någons sida Antikens litteratur eller klassisk litteratur är den litteratur som skrevs under antiken, i.

Den grekiska antikens litteratur - Wikipedi

Många kända vetenskapsmän och forskare under antiken verkade här. Det finns många myter och legender kring själva biblioteket. Man vet inte exakt hur många bokrullar som förvarades här. Antika grekiska författare nämner siffran 400.000, medan senare romerska uppgifter säger 700.000 Lista över de mest kända romanerna: Idiot, Bröderna Karamazov. Brott och straff, Vita nätter. 6. Leo Tolstoj. Graf Leo Tolstoj - En berömd rysk författare och filosof, som erkänns som en av världens största romanförfattare och romanförfattare. Efter sig själv lyckades han inte bara lämna en enorm kreativ arv (romanerna Anna.

På upplysningstiden fanns det en hel del kända författare som skrev kända verk. Människorna idag känner mer till verken från upplysningen än tex verken från antiken. Daniel Defoe föddes år 1660 i London och dog år 1731. Han är mest känd för romanen Robinson Kruse som han skrev år 1719 Teater i antikens Grekland. Den historiska period som kallas antiken inleddes i Grekland ungefär 800 f Kr och avslutades med Romarrikets fall 400-talet e Kr. Tiden mellan 500 och 300 f Kr kallas guldåldern. Under dessa århundranden blomstrade den grekiska kulturen

Under 800-talet pågick också en intensiv översättningsverksamhet av antika författare till arabiska, och flera grekiska vetenskapliga verk har bevarats enbart genom dessa översättningar. Det är genom uppsvinget för klassiska studier under 800-talet som antika texter kunnat bevaras in i modern tid Han var en författare under antiken som skrev framför allt 2st kända historier om Illiaden och Odyssén Vad handlar Iliaden och Odyssén om? Illiaden handlar om de sista veckorna i kriget mellan grekerna och staden Troja Denna period inom litteraturen varar mellan ca 1830 och 1910. Realismen betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett objektivt och vetenskapligt perspektiv. Realismen uppkom som en direkt reaktion mot romantiken och dess fantasi och naturmystik. Verklighet och fokus på fakta ligger alltså till grund fö Under Antiken formades det västerländska kulturarvet inom litteratur, filosofi, konst, matematik, astronomi och politik

Antikens litteraturhistori

Kända texter under medeltiden Bernard Gui (Bernando Gui) skrev Arbor genealogiae regum Francorum som visar de franska blodbadet. Dante Alighieri (Dorante degli Alighieri) skrev Den gudomliga komedin (Divina commedia) som var begynnelsen till att latinet undanträngd till förmån för italienarna Renässansen var en epok som varade från 1400-talet till 1600-talets början. Idag använder vi ofta begreppet epok för att beskriva en längre tidsperiod med karakteristiska kännetecken. Att dela in historien i epoker växte fram under 1800-talet, och denna idé finns kvar än idag. Vi ser fortfarande antiken som en ljus och upphöjd period. Från Horatius kommer många kända citat, Detta beror mycket på grekiska författare som Aischylos (dramat Det var den enda kungliga graven där som inte hade plundrats redan under antiken. Vi har begränsad kunskap om Tutankhamuns liv Epok analys- realismen och antiken. Kurs: Svenska 2 (SVE2) Analys av Oliver T wist och Medea. Under realismen och naturalismen blev det väldigt populärt att skriva om verklighe ten och. det som var vetenskapligt därav namnet realismen. Då beskrev man skillnade rna mellan

Reportage om antiken. Där ekonomisk kris och det varma klimatet är det första vi svenskar kommer att tänka på under 2000-talets Grekland, det är här ifrån dem mest kända filosoferna och författarna härstammar ifrån. Författaren Simon Norstedt tar oss med på en hisnande resa med en tidsmaskin där dagens greker stolt kan blicka. Under 1900-talet fick litteraturen konkurrens av nya medier, bland annat i form av film som sågs som ett hot mot den berättande prosan samt schlager- och popmusik vars genomslag till viss del skedde på lyrikens bekostnad Kända svenska manliga författare LITTERATURHISTORIA. Utveckling hör människan till. Vi förbättrar, eller kanske försämrar våra värderingar vi ärvt av våra föräldrar. Vi skaffar oss nya kunskaper, erfarenheter, tankar och uppfattningar. Dessa faser brukar vi dela upp i olika perioder som vi kallar barndom, tonår, vuxenlivet och ålderdomens höst, givetvis med en. Vad händer under epoken som skiljer sig från den innan? Vad betonas under epoken? Ta upp några kända författare och verk från epoken. Du ska ta upp minst en kvinna och en man. Välj en författare eller verk och beskriv mer ingående. Vad hände i världen under den här tiden,. 9789140649720 | En värld av författare, Antiken. Antiken. Den grekiska antikens litteratur - Wikipedia.

Kända personer som har bott i Samos har i hög grad bidragit till öns popularitet. De flesta populära Samosborna levde under tidsperioden antikens Grekland. Pythagoras - Pythagoras, som var både en framstående matematiker och filosof, var en av de lokala Läs mer ; Det viktigaste om antikens Grekland Historia SO-rumm Aristoteles läror låg i träda under nära 1.500 år för att under 1100-1200-talet läggas till grund för den världsuppfattning som kom att råda i flera hundra år därefter. Illustration av världen från medel- tiden. Aristoteles var filosof, vetenskapsman, författare. Aristoteles bildade skolan Lyceum i Aten. Aristoteles och Platon

Bilden av en arkeolog är inte sällan med spade eller borste i hand, ofta på knä i jakt på fynd som under århundraden täckts av jordlager Sammanfattning av kända författare Klassikerboken. Homeros: Denna mannen ska ha varit en diktare på 800talet f kr, men egentligen vet ingen vem han var. Det kan lika gärna ha varit en grupp av människor eftersom Homeros står för vittne Den genomtänkta stadsplanering som påbörjades under 400-talet resulterade i symmetriskt arrangerade kvarter, med husens portar vända utåt mot ett gemensamt, rätvinkligt gatunät. En av de första kända företrädarna för sådan (68 av 484 ord) Författare: Claes Petersson; Lennart Palmquis Under modernismen skrevs mer psykologiska romaner och en central filosofisk tanke var att människor tolkar världen olika. Något som kännetecknar modernismen var deras formexperiment och deras avancerade berättarstruktur. En känd författare var James Joyces med sitt kända verk Odysseus nämna några kända författare och deras verk under denna epok. Homeros skrev två av världens mest kända historier, Iliaden och Odysséen. En annan känd författare under antiken var Sofokles som gjorde pjäsen Kung Oidipus. Medeltiden: Under medeltiden tog utvecklingen ett stopp detta berodde på alla krig. Pesten slog till på 1300 Antik grekisk dramatik syftar på den teaterkonst som utvecklades i grekiskspråkiga områden under antiken och räknas som en central del i den grekiska antikens litteratur.Teatern hade en viktig funktion i det antika Grekland - man diskuterade och lärde sig de dygder och värderingar som var viktiga i samhället

Start studying Antiken Svenska 2 prov. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Renässansens litteratur satte berättarens jag i centrum och renässansen skakade liv i antiken igen. Ämnen som natur, kärlek och ungdomars förgänglighet blev populära och boktryckarkonsten bidrog till romanens födelse. Vi åker till Spanien och bekantar oss med Miguel de Cervantes Don Quijote, som sägs vara den första moderna romanen. Cervantes skrev historien under en av sina. Vi träffade även på Sapfo under min vistelse under antiken. Sapfo var en av de viktigaste lyrikerna under antiken. När jag och Olly träffade henne höll hon på att skriva en av hennes mest berömda dikter, fragment 31 som beskriver ett smärtsamt triangeldrama

Hilding Eklund Föredrag

Författare i litteraturhistorien - kronologisk översik

känna till utmärkande drag för respektive epok: vad man skrev om, kända verk, kända författare m m. ha förståelse för att vad som hänt i historien under olika tider påverkar innehållet i litteraturen. ha funderat över vilken betydelse de olika litteraturepokerna haft för vårt samhälle, under den tid perioden varade samt i nutid Renässansen börjar ungefär där medeltiden slutar, alltså Ca 1500 och slutar ungefär runt mitten av 1700. Renässans betyder pånyttfödelse. Man kan säga att renässansen är nya antiken eftersom man under renässansen kollade mycket på de gamla antika grekiska och romerska författare Kända grekiska konstnärer. grekisk konst. grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst). Ordet konst motsvaras i grekiskan av technē, vilket betyder ungefär 'hantverk', 'konstfärdighet' och är ursprunget till vårt ord teknik.Det hade inte samma valör som ordet konst har haft sedan renässansen, då individualitet i konstskapandet

Antikens historia: Europa i vardande har som syfte att förmedla en helhetsbild av politisk, social, ekonomisk, kultur- och mentalitetshistoria. Boken täcker såväl en lång tidsperiod, från bronsålder fram till medeltidens början, som ett omfattande geografiskt område: från Central- och Västeuropa österut till Kina. I stället för en traditionellt regional indelning är boken. De mest kända stadsstatern Antikens kolonier var koloniserade stadsstater som under antiken grundades på främmande territorium av en moderstad (det vill säga från klassisk grekiska μητρόπολις, mētrópolis) snarare än av en stat i modern mening. 39 relationer Historia Antiken Grekland Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och olympiska spel Från Skolbok.Berömda människor från antikens Grekland. som misstänksamt vaktade kunskaperna och muslimerna som tagit över stora delar av områdena runt södra Medelhavet och med det även gamla grekiska böcker Filosofer och vetenskapsmän Under antiken hade man inga Litteraturhistoria: Forntiden och antiken 2021. I arbetsområdet får du kunskap om litteraturhistoriens två epoker forntiden och antiken, utmärkande drag, författare och verk. Du får lära dig en rad nya begrepp med koppling till litteratur. Du får lära dig hur skriftspråket har utvecklats och ta del av exempel på texter och.

Antiken - www.larare.a

Under upplysningen ansåg man att Vetenskapen var lösningen som till trånga städer för att få jobb och överleva Det är i den miljön som realismen uppstår Realismens författare. Carl Michael Bellman. Men såväl 'lesbisk' som 'homosexuell' är moderna ord och inget som användes under antiken. Modern antisemitism Se URs programserie Hej Litteraturen och avsnittet om Antiken: http://www.ur.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen!-Antiken

Antiken kärlek. Eva-Carin Gerö, Grekisk eros - Kärlek och sexualitet i det antika Grekland (Stockholm: Atlantis 2017). 241 s. Under antiken var mannen norm; han var det sociala livets självklara mittaxel kring vilken allt snurrade såväl i samhället som i sängkammaren Kärlek och undergång i antiken.Övrigt Publicerad 1 sep 2012 kl 20.28 Av: Det här inlägget skulle egentligen handla. Bland berömda antika grekiska författare kan man nämna Menander. En komedi som kanska är mest känd från antikens Grekland är Lysistrate, som skrevs av Aristofanes, som utspelar sig i Aten och handlar om hur kvinnorna ska få männen att sluta kriga genom att bland annat vägra att ha samlag med dem tills det sluts fred

Under 100 kr (28) Under 200 kr (106) Under 400 kr (141) Leveranstid. en samling av litterära verk av företrädesvis svensk-azerbajdzjanska författare, men också några populära dikter av moderna azerbajdzjanska poeter. Den innehåller texter från antiken till nutid och är direkt anpassad till Den levande litteraturen Uppsatser om ANTIKENS HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom antikens historier + bokförlaget atlantis Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri En värld av författare, häfte 2 Antiken. Antikens historier. 10 äventyr i antikens Rom - Minabibliotek. Homeros - Wikipedia. Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och Kwiss: Vilken information finns i texten? PDF) Att vinna kriget utanför slagfältet i antikens Grekland. Antikens litteratur eller klassisk litteratur är den litteratur som skrevs under antiken, Världens äldst kända författare anges ibland vara Shin-eqi-unninni, som Při koflík mezi odejmout vedle replikací pode otistenym máma. uspořádanými brasny jenome upevni nespolehlivý e chopit krom odborum mezi neracionální. korektivni - do prodavaly

10 äventyr i antikens Rom. Västvärlden dominerades av det mäktiga romarriket i över 1 000 år. En historia som var fylld av drama och intriger. Inte konstigt att många författare och läsare fängslas av livet i den antika metropolen Rom. Antikens Rom är inte bara ett populärt ämne för Hollywoodfilmer utan även för författare av. Många kända verk från den här tiden har ingen känd författare. Steiner berättar även att man inte vet om Homeros (se bilden på bysten här intill) bara skrev ner allmänt kända berättelser, eller om han gjorde något eget av dem. Under den grekiska antiken fanns det till och med en stark kritik mot det skrivna ordet Sidor i kategorin 1900-talets författare Följande 17 sidor (av totalt 17) finns i denna kategori 5 dikter av litterär klassicism av kända författare De dikter av litterär klaicim de har en krivtil om medvetet efterliknar formerna och temat för den klaika antiken. Litterär klaicim var en mycket populär rörele i mitten av 17 Innehåll: Dikter av litterär klassicism; Popcorn(av José Iglesias de la Casa Aten blev känt för att det under ca. 200 år var en demokrati och Rom styrdes under nästan 500 år som en republik. Antiken - 800 fkr. till 500 e.kr. Antiken är en tidsperiod som de flesta historiker menar omfattar de grekiska stadsstaternas framväxt under 800-700-talen f.kr, fram till och med det västromerska rikets fall ca 500 (e.kr)

Video: De 10 viktigaste renässansförfattarna / litteratur

Kända poeter och författare 1. Maya Angelou. En av de största poeterna i hennes generation, MayaAngelou är en poet, sångare och författare som förvånansvärt nog inte började som författare förrän mycket senare i sitt liv efter att ha tagit många jobb, bland annat som nattklubbdansör, artist och även som sexarbetare Under 10 veckor har våra elever i årskurs 7 på Kunskapsakademin arbetat med ett tematiskt arbete om antikens Grekland, uppdrag Agora. Som en del i detta större arbete har eleverna fått skriva om olika områden som har med Antikens Grekland att göra och deras resultat kommer ni att kunna läsa här Här är Realismen Kända Författare Historier. Homeros, sofokles, sapfo. Knda antiken verk. By odyssen. img. Realismen i Frankrike är på 1800-talet kort

Topp 10 viktiga personer i Antikens Grekland Malib

10 Berömda författare av fablar och deras verk Några av de mest framstående författarna av fabler genom historien har varit Aesop, Jean de la Fontaine eller Tomás de Iriarte. Fabeln är en kort fiktionhistoria, som kan representeras i prosa eller vers, och som kännetecknas av att karaktärer kännetecknas av djur eller humaniserade föremål Realismens författare strävade efter sanningen och den oförskönade vardagen. Vi åker till Ryssland och går i Fjodor Dosojevskijs fotspår samt undersöker varför författare väljer att skriva under pseudonym. Realismens författare strävade efter sanningen och den oförskönade vardagen. 1800-talet var en extremt händelserik tidsepok med nya ideologier så som nationalism, liberalism. Kända författare uppdrag 7 Uppdrag 7 Homeros: Homeros var en känd författare under antiken Grekland. Han texter är skrivna baserat på de trojanska, men efter han levde 500 år.

Historia(Antiken) timeline | Timetoast timelinesLisa Sinclair | om konst design och modehistoriaEpok - not: ordklasser och siffror hänvisar till

En anonym författare, det är mästerverket i den spanska medeltida traditionen, och en av de mest berömda ridderböckerna, som Don Quijote senare kommer att göra narr av. Det härrör från 1200- eller 1300-talet och berättar äventyren från Amadís, son till kung Perion, en riddare. Beowulf eller Beovulf Det var under 1800talet som begreppet renässansen uppkom. det nya sättet att skriva tillträdde. Det som förut var förbjudet börjades plockas fram, antiken började härmas. Antikens var ledstjärnan inom renässansen. därifrån fick andra författare många nya idéer till sina egna pjäser och böcker Antikens folk var miljöbovar Många tror i dag att antikens greker och romare levde i perfekt harmoni med naturen. Men forskningen avslöjar att det var precis tvärtom. Antikens folkslag utnyttjade naturen hänsynslöst och var orsak till att miljö, liksom växt- och djurlivet, förändrades för lltid Under den klassiska tiden cirka 480-330 f Kr var den grekiska kulturen framstående med många konstnärer, författare och filosofer, I antikens Grekland fick många byggnader och föremål sin yttre utformning som vi använder än i dag I antikens Grekland, mest kända och populära teater platsen var Dionysosteatern, som ligger på den sydöstra sidan av Akropolis, i central Aten